Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

www.jablon.pl ::: AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - OGŁOSZENIA ::: www.jablon.pl

 

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2018-01-17
Dnia 14 stycznia 2018r. podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kraju i za granicą odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy
Dla Wyrównania Szans Leczenia Noworodków.

czytaj więcej>>

Bezpłatna Mammografia
_________________________________________________________________________

2018-01-16

Bezpłatna Mammografia dla Pań w wieku od 50 do 69 lat. Zapraszamy 8 lutego (czwartek) 2018 roku w godz. 9.00 - 14.00. Miejsce : Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Plan Zajęć podczas Ferii Zimowych organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2018-01-15
Dnia 31 stycznia 2018r. (środa) w ramach Ferii Zimowych organizowany jest wyjazd dla dzieci do Parczewa do Sali Zabaw "Fikoland" i Kina na film animowany "Tedi i mapa skarbów".

czytaj więcej>>

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Wisznicach
_________________________________________________________________________

2018-01-15
Szanowni Państwo, jako Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o. zwracamy się do Państwa z propozycją dalszej współpracy w zakresie naprawy instalacji solarnych. Od niemal 3 lat zajmujemy się usuwaniem usterek, przeglądami i wymianą materiałów ekspoloatacyjnych - glikolu oraz anody której poprawne działanie zabezpiecza zbiornik przed pękaniem.

czytaj więcej>>

FERIE ZIMOWE W GÓRACH DLA DZIECI ROLNIKÓW
_________________________________________________________________________

2018-01-09
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla 50 dzieci w RABCE ZDRÓJ koło Zakopanego. Termin zimowiska: 02 – 11 luty 2018 rok (10 dni), Miejsce: Dom Wypoczynkowy Żuraw w Rabce Zdrój, Uczestnicy: 50 dzieci w wieku 10-16 lat (urodzonych po 1 stycznia 2002 roku)...

czytaj więcej>>

Rozporządzenie nr 1 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
_________________________________________________________________________

2018-01-05
Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie z dnia 4 stycznia 2018 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień, Sosnowica (...)

czytaj więcej>>

Rolniku! Złoż wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji
_________________________________________________________________________

2018-01-05
eWniosekPlus - To nowa aplikacja dzięki której złożysz wniosek o płatność na rok 2018, narysuj uprawy a aplikacja uzupełnik twój wniosek o powierzchnie deklarowane do płatności. Od 15 marca aplikacja eWniosekPlus dostępna na stronie : www.armir.gov.pl.

czytaj więcej>>

Spotkanie noworoczno-opłatkowe dla osób samotnych z terenu Gminy Jabłoń
_________________________________________________________________________

2018-01-04
Samorząd Gminy Jabłoń serdecznie zaprasza osoby samotne na spotkanie noworoczno - opłatkowe, które odbędzie się 25 stycznia (czwartek) 2018 r. w Szkole Podstawowej w Jabłoniu o godz.16.00. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zadeklarowanie uczestnictwa u sołtysów lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu, tel. 833560006 wew. 26 lub 27, w terminie do 19.01.2018 r. Organizatorzy zapewniają transport osobom zainteresowanym.

III Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek
_________________________________________________________________________

2018-01-04
Parafia Imienia Najświętszej Marii Panny w Kolanie, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Wiejski Dom Kultury w Kolanie zapraszają na III Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 21 stycznia 2018r. (niedziela) o godz. 13.00 w Kościele Imienia Najświętszej Marii Panny w Kolanie...

czytaj więcej>>

"Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny"
_________________________________________________________________________

2018-01-04
W miesiącu grudniu 2017 r. Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan podpisał umowę o dofinansowanie na realizacje partnerskiego projektu pn. " Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny " złożonego w ramach osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/16.

czytaj więcej>>

Zakończenie prac remontowych i przebudowy Stacji Ujęcia i Uzdatniania wody w m. Jabłoń
_________________________________________________________________________

2018-01-03
W 2017 roku zakończyły się prace związane z remontem i rozbudową SUW w m. Jabłoń, w ramach zadania zostały przeprowadzone następujące prace: - rozbudowa budynku stacji o pomieszczenie hali technologicznej; - remont instalacji technologicznej w tym m.in. likwidacja zużytej studni S2, wymiana złóż w istniejących filtrach ciśnieniowych oraz montaż 2 szt. filtrów ciśnieniowych nowych, wykonanie studni awaryjnej S4 o wydajności ok. 48m3/h...

czytaj więcej>>

Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego roku 2017
_________________________________________________________________________

2018-01-02
Starosta Parczewski ogłasza III edycję konkursu o tytuł "Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego roku 2017". Celem konkursu "Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego" jest nagrodzenie różnych form działalności gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.

czytaj więcej>>

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Jabłoń
_________________________________________________________________________

2017-12-29
Informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), które ujednolica w całym kraju zasady segregowania odpadów oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłoń mieszkańcy gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej>>

INFORMACJA o przedłużeniu taryf za wodę na 2018 r.
_________________________________________________________________________

2017-12-29
Wójt Gminy Jabłoń na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180) ogłasza przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf...

czytaj więcej>>

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłoń"
_________________________________________________________________________

2017-12-28
W dniu 18 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie na projekt pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłoń" złożonego przez Gminę Jabłoń w ramach osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, nabór RPLU.05.02.00-iż.00-06-001/16 ...

czytaj więcej>>

"Poprawa funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Jabłoń"
_________________________________________________________________________

2017-12-28
Dnia 18 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko przy asygnacie Skarbnika - Romana Wójciuka podpisał umowę o dofinansowanie na realizacje projektu pn. "Poprawa funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Jabłoń" złożonego przez Gminę Jabłoń w ramach osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 6.3 Gospodarka odpadami, nabór RPLU.06.03.00-06-0009/17...

czytaj więcej>>

Konkurs plastyczny - "Mój Anioł Bożonarodzeniowy"
_________________________________________________________________________

2017-12-22
Dnia 13.12.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się podsumowanie i wyłonienie zwycięzców Gminnego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Mój Anioł Bożonarodzeniowy".

czytaj więcej>>

Warsztaty dietetyczne pt. "Zdrowo jeść"
_________________________________________________________________________

2017-12-21
W dniu 11.12.2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jabłoniu odbyły się warsztaty dietetyczne pt. "Zdrowo jeść" w zakresie promocji zdrowego odżywiania się i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności...

czytaj więcej>>

II Zapytanie ofertowe na "Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 - Gmina Jabłoń"
_________________________________________________________________________

2017-12-18
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Jabłoń zaprasza do złożenia oferty na "Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 - Gmina Jabłoń"

czytaj więcej>>

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/17 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 14.12.2017 roku
_________________________________________________________________________

2017-12-14
Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm.), uchwał Rady Gminy Jabłoń w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Jabłoń zarządzam co następuje...

czytaj więcej>>

Kolejne dofinansowanie budowy dróg na terenie Gminy
_________________________________________________________________________

2017-12-13
W dniu 7 grudnia 2017 r. podczas posiedzenia we Lwowie (Ukraina), Wspólny Komitet Monitorujący programu trans granicznego Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków dotyczącego dwóch celów tematycznych DOSTĘPNOŚĆ i GRANICE.

czytaj więcej>>

Piłkarski Weekend w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2017-12-12
153 zawodników i zawodniczek, 22 drużyny przez 2 dni sportowej rywalizacji. Wiele emocji, zwrotów akcji, pięknych bramek, kiksów, radości oraz dramatów zarówno dzieci jak i dorosłych. Tak właśnie przebiegał „Piłkarski weekend w Jabłoniu”, w którym gościliśmy przedstawicieli aż 13 miejscowości.

czytaj więcej>>

ASF - Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika
_________________________________________________________________________

2017-12-11
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej...

czytaj więcej>>

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ NA TERENIE GMIN: JABŁOŃ, MILANÓW, PARCZEW
_________________________________________________________________________

2017-12-08
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, że gminy Jabłoń, Milanów oraz Parczew w powiecie parczewskim zostały włączone do obszaru objętego ograniczeniami (STREFA CZERWONA) w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń

czytaj więcej>>

XXVII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
_________________________________________________________________________

2017-12-06
Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

PŁATNE SZKOLENIA I STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
_________________________________________________________________________

2017-12-06

Zapraszamy do udziału w projekcie "Zawodowo aktywni". Zgłoś się do nas, jeżeli: mieszkasz na terenie jednego z powiatów: bialski, parczewski, radzyński, włodawski lub miasta Biała Podlaska; jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy z I lub II profilem pomocy, masz ukończone 30 lat, należysz do minimum jednej z grup: posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i/lub, ukończyłeś 50 lat.

czytaj więcej>>

WAŻNE INFORMACJE INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ - ASF
_________________________________________________________________________

2017-12-05
Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF wynikające z rozporządzenia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 711 z późn. zm.)

czytaj więcej>>

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017
pod hasłem "Zapobiegajmy pożarom".
_________________________________________________________________________

2017-12-05
Dnia 22.11.2017 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych. Organizatorem konkursu był: Zarząd Główny Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu, Wójt Gminy Jabłoń i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Na konkurs wpłynęły 44 prace.

czytaj więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 - Gmina Jabłoń"
_________________________________________________________________________

2017-12-05
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Jabłoń zaprasza do złożenia oferty na "Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 - Gmina Jabłoń"

czytaj więcej>>

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń
_________________________________________________________________________

2017-12-05
Na podstawie art. 17 pkt 9) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/97/2016 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 czerwca 2016 r...

czytaj więcej>>

Piłkarski Weekend w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2017-12-04
Zapraszamy serdecznie na dwudniowy turniej piłki nożnej, który odbędzie się w dniach 9-10-12.2017 roku, miejsce: sala gimnastyczna przy zespole placówek oświatowych w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

LGD Parczew - Konsultacje społeczne I etap
_________________________________________________________________________

2017-11-30
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań" informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian (zaznaczono kolorem żółtym) wprowadzono w następujących dokumentach: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” na lata 2016-2022 - dostosowano...

czytaj więcej>>

XXVI Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
_________________________________________________________________________

2017-11-14
Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVI Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Badanie sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych
_________________________________________________________________________

2017-11-06
W listopadzie na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie jest przeprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem badania jest pozyskanie danych dotyczących struktury odmianowej sadów jabłoniowych, gruszowych, brzoskwiniowych i morelowych.

czytaj więcej>>

Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego
oraz II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego
_________________________________________________________________________

2017-10-27
W imieniu Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zapraszamy na Debatę Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego oraz II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego. Konferencje odbędą się w terminie 7-8 listopada 2017r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

czytaj więcej>>

Gala Plebiscytu Super Gospodynie 2017
_________________________________________________________________________

2017-10-23
19 października 2017r. w Dworku Diana w Sławacinku Nowym odbyła się Gala Plebiscytu Super Gospodynie 2017 ogłoszonego przez tygodnik Słowo Podlasia. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń, które zdobyły najwięcej głosów w poszczególnych powiatach - bialskim, łosickim, parczewskim i łosickim.

czytaj więcej>>

XII Bieg Niepodległości
_________________________________________________________________________

2017-10-23
18.10.2017 r. w Jabłoniu odbył się już po raz kolejny XII Bieg Niepodległości upamiętniający 78 - rocznicę Bitwy pod Jabłoniem. Organizatorzy biegu: Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu z oddziałami Gimnazjum, Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Oficjalnego otwarcia dokonał Dariusz Łobejko Wójt Gminy Jabłoń, natomiast część sportową przeprowadziła Marzenna Chilimoniuk.

czytaj więcej>>

Święto Seniora w Kolanie
_________________________________________________________________________

2017-10-23
W niedzielę 15 października 2017r. w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie odbyło się spotkanie najstarszych mieszkańców wsi Kolano, Kolano - Kolonia i Holendernia. Święto Seniora poświęcone jest ludziom w sile wieku, doświadczonych mądrością życiową, od których młodsi mogą się wiele nauczyć.

czytaj więcej>>

X Jubileuszowa Biesiada Jabłońska
_________________________________________________________________________

2017-10-23
8 października 2017 r. w Jabłoniu odbyła się Jubileuszowa X Biesiada Jabłońska, której organizatorem był zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Celem imprezy było promowanie zespołów ludowych i śpiewaczych z Gminy Jabłoń oraz integrowanie społeczeństwa poprzez wspólną zabawę.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
_________________________________________________________________________

2017-10-20
Informujemy mieszkańców Gminy Jabłoń, iż w związku z rozruchem technologicznym po przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jabłoń w dniu
23 października 2017 r. od godz. 11.00 do 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

czytaj więcej>>

34 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi w Tarnogrodzie
_________________________________________________________________________

2017-10-19
Zespół Jarzębina z Paszenek świętuje kolejny sukces. Po raz kolejny zaprezentował na 34 Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi w Tarnogrodzie teatr obrzędowy pt. "Ożenek Franka"

czytaj więcej>>

BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
_________________________________________________________________________

2017-10-19
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) W dniu: 06.11.2017 w Ośrodku Zdrowia ul. Zamoyskiego 15 w Jabłoniu w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą sie Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy...

czytaj więcej>>

INFORMACJA
_________________________________________________________________________

2017-10-18
W związku z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. nowym
Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu dla lasów prywatnych opracowanym przez Starostwo Powiatowe w Parczewie, właściciele posiadający grunty leśne zlokalizowane na terenie Gminy Jabłoń, proszeni są o odbiór w pok. nr 3 Urzędu Gminy Jabłoń, zadań gospodarczych w zakresie gospodarki leśnej.

 

Spotkanie z posłami Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone ASF
_________________________________________________________________________

2017-10-16
Zapraszamy na spotkanie z posłami Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone problemowi Afrykańskiego Pomoru Świń. Poruszany będzie temat propozycji działań i rozwiązań problemów producentów trzody chlewnej na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Spotkanie odbędzie się w środę 18 października, w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej o godz. 18:00 w auli 145.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
_________________________________________________________________________

2017-10-12
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje ...

czytaj więcej>>

,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI''

_________________________________________________________________________

2017-10-10
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Parczewie rozpoczyna nabór do projektu ,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI'' realizowany w ramach ,, Gwarancji dla młodzieży''. Projekt skierowany jest do osób: w wieku 18 - 25 lat, nieaktywnych zawodowo, nie uczących się, osób niepełnosprawnych ...

czytaj więcej>>

III Jarmark Pszczelarski
_________________________________________________________________________

2017-10-09
Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań" oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na III Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 21 października 2017 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.

czytaj więcej>>

Szkolenie - „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”
_________________________________________________________________________

2017-10-04
W dniu 10 października 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu odbędzie się szkolenie związane z naborem wniosków o pomoc na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Szkolenie przeprowadzą pracownicy Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

czytaj więcej>>

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Paszenkach
_________________________________________________________________________

2017-10-04
1 października 2017r. już z po raz drugi w Paszenkach odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka, którego inicjatorem i organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek. Z tej okazji nie zabrakło pysznych potraw z ziemniakiem w roli głównej, które zostały przygotowane przez gospodynie.

czytaj więcej>>

Wycieczka do Warszawy uczestników projektu "Poznaj Jabłoń po owocach"
_________________________________________________________________________

2017-10-04
W dniach 13-15 września 2017 r. uczestnicy projektu "Poznaj Jabłoń po owocach" w ramach warsztatów z zakresu samorządności brali udział w wycieczce do Warszawy. Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili Muzeum Literatury, następnie pod okiem przewodnika chodzili najstarszymi uliczkami Warszawy poznając historię zabytków...

czytaj więcej>>

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie - Przyznanie dofinansowania
_________________________________________________________________________

2017-10-04
Dnia 21 września 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz Uchwałą Nr CCXVII/4232/2017 wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16.

czytaj więcej>>

Program Rządowy "Aktywna tablica"
_________________________________________________________________________

2017-10-04
W dniu 4 października 2017 r. zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 -"Aktywna tablica"

czytaj więcej>>

Spotkanie integracyjne pt. "Poznajemy swoje korzenie"
_________________________________________________________________________

2017-10-04
W dniu 28 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Dawidach zostało zorganizowane spotkanie integracyjne pt. " Poznajemy swoje korzenie". Myślą przewodnią spotkania było ukazanie pokazanie dawnej historii życia i funkcjonowania mieszkańców z miejscowości Dawidy. Uczniowie podczas spektaklu zaprezentowali ciężką prace chłopów na roli ze wsi Dawidy, a także pokazali dawną metodę pozyskiwania lnu z którego wieś Dawidy niegdyś słynęła.

czytaj więcej>>

Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłoń
_________________________________________________________________________

2017-10-04
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 20 i art 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), oraz uchwały Nr XV/97/2016 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń, Rada gminy uchwala, co następuje...

czytaj więcej>>

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
_________________________________________________________________________

2017-10-04
Prognoza ta dotyczy niewielkich modyfikacji obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń w zakresie jego części tekstowej z wyłączeniem wprowadzania zmian w rysunku planu. Celem jej jest określenie charakteru prawdopodobnych oddziaływań na środowisko, które mogą być spowodowane realizacją zaproponowanych w projekcie zmian w obrębie istniejących funkcji terenu.

czytaj więcej>>

V Towarzyskie Zawody Spiningowe na zbiorniku w Paszenkach
_________________________________________________________________________

2017-09-28

Miejsce i termin : Zbiornik Paszenki - 8 październik 2017 r. 2. Organizator : Koło Wędkarskie "Sazan" i Samorząd Gminy Jabłoń. 3 Uczestnicy : Wędkarze z zaprzyjaźnionych kół posiadający aktualne opłaty wędkarskie na 2017 rok. Punktacja : Zgodna z zasadami organizacji sportu wędkarskiego. Nagrody : Za pięć pierwszych miejsc oraz za największego złowionego podczas zawodów szczupaka i okonia....

czytaj więcej>>

Jubileusz 70-lecia OSP w Kolanie
_________________________________________________________________________

2017-09-27

17 września 2017 roku odbył się Jubileusz 70- lecia OSP w Kolanie. Było to podniosłe wydarzenie nie tylko dla strażaków, ale również dla całej społeczności. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w Kościele parafialnym w Kolanie w intencji strażaków, którą odprawił proboszcz parafii ks. Janusz Sutryk. Oprawę uroczystej mszy św. stworzyła Orkiestra Dęta OSP z Milanowa. Po mszy św. strażacy i zaproszeni goście przemaszerowali w uroczystej defiladzie, przy dźwiękach orkiestry strażackiej do Szkoły Podstawowej, gdzie odbyły się główne uroczystości jubileuszowe..

czytaj więcej>>

Informacja
_________________________________________________________________________

2017-09-27
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jabłoń

czytaj więcej>>

ZAPROSZENIE - "Poznanie kraju i świata rozpoczynamy od swojego województwa"
_________________________________________________________________________

2017-09-27
Stowarzyszenie Szkoła Marzeń wraz z grupą nieformalna "Rodzice dzieciom" serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Jabłoń na spotkanie integracyjne pt. "Poznajmy swoje korzenie" organizowane w ramach projektu "Poznanie kraju i świata rozpoczynamy od swojego województwa"...

czytaj więcej>>

Konkurs literacko-plastyczny "Ja też chcę mieć wpływ!"- rozstrzygnięcie konkursu
_________________________________________________________________________

2017-09-25
Wójt Gminy Jabłoń zaprasza wszystkich uczestników konkursu na wręczenie nagród, które odbędzie się 29 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

XXV Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
_________________________________________________________________________

2017-09-20
Zapraszamy do wzięcia udziału w XXV Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - ASF
_________________________________________________________________________

2017-09-13
W dniu 12 września 2017 r. rolnicy, samorządowcy oraz przedstawiciele podmiotów związanych z rolnictwem z Gmin: Jabłoń, Milanów i Podedwórze uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem był Afrykański Pomór Świń (ASF). Nasi przedstawiciele w swoich wystąpieniach przedstawili zagrożenie jakie występuje na naszym terenie.

czytaj więcej>>

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
_________________________________________________________________________

2017-09-12
W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności...

czytaj więcej>>

Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej
_________________________________________________________________________

2017-09-06
Informujemy, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej prowadzi nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie. Docelowym miejscem pełnienia służby będzie Biała Podlaska (nowotworzony batalion OT).

czytaj więcej>>

Komunikat dyrektora Agencji Rynku Rolnego w Lublinie
_________________________________________________________________________

2017-08-31
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

czytaj więcej>>

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłoń
_________________________________________________________________________

2017-08-22
WÓJT GMINY JABŁOŃ, 21-205 Jabłoń ul. Augusta Zamoyskiego 27 woj. Lubelskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY JABŁOŃ (załącznik nr 1) oraz na najem lokali użytkowych. (załącznik nr 2)

czytaj więcej>>

Z TRADYCJĄ I KULTURĄ - 27-08-2017
_________________________________________________________________________

2017-08-18
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Jabłoń na imprezę integracyjno-kulturową pt. „Z TRADYCJA I KULTURĄ”, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2017 r. na placu Świetlicy Wiejskiej w Gęsi.

czytaj więcej>>

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1481
_________________________________________________________________________

2017-08-17
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5589).

czytaj więcej>>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu informuje
_________________________________________________________________________

2017-08-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD 2017) Podprogram 2017, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF (trzecie w powiecie parczewskim)
_________________________________________________________________________

2017-08-14
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 09.08.2017 r. stwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie rolnym w Mostach, Gmina Podedwórze, Powiat Parczewski.

czytaj więcej>>

ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO
_________________________________________________________________________

2017-08-14
ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605), w związku z...

czytaj więcej>>

Weź udział w warsztatach kulinarnych
_________________________________________________________________________

2017-08-09
Stowarzyszenie Inicjatyw na rzecz Gminy Jabłoń zaprasza kobiety z terenu gminy Jabłoń do udziału w projekcie, który obejmuje następujące działania: warsztaty kulinarne, konkurs kulinarny, publikacja kulinarna "Z kulturą i tradycją"...

czytaj więcej>>

ZAWIADOMIENIE
_________________________________________________________________________

2017-08-07
Zmiana rozpoczęcia XXIV sesji Rady Gminy Jabłoń w dniu 8 sierpnia 2017 r. Informuję, że XXIV sesja Rady Gminy Jabłoń odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r. o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF!
_________________________________________________________________________

2017-08-07
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 06.08.2017 r. stwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie rolnym w Mostach, Gmina Podedwórze, Powiat Parczewski.

czytaj więcej>>

ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PARCZEWIE
_________________________________________________________________________

2017-08-04
ROZPORZĄDZENIE NR 1POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PARCZEWIE z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień i Sosnowica. Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a i 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i poz. 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików...

czytaj więcej>>

ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO _________________________________________________________________________

2017-08-02
ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605), w związku z wyznaczeniem w dniu 28 lipca 2017 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie w miejscowości Mosty, gmina Podedwórze.

czytaj więcej>>

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/17 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 01.08.2017 roku
_________________________________________________________________________

2017-08-01
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/17 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 01.08.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm.), uchwał Rady Gminy Jabłoń w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Jabłoń oraz Uchwały Nr XXII/141/17 Rady Gminy Jabłoń z dnia 30 marca 2017r w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Jabłoń na okres powyżej 3 lat.

czytaj więcej>>

Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy
_________________________________________________________________________

2017-08-01
Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu "Rodzina 500 plus". Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu "Rodzina 500 +" jest ustalane na okres roku - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

czytaj więcej>>

ZAWIADOMIENIE
_________________________________________________________________________

2017-08-01

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 28.07.2017 r. stwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie rolnym w Mostach, Gmina Podedwórze, Powiat Parczewski.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
_________________________________________________________________________

2017-08-01

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać do Urzędu Gminy Jabłoń w okresie od 1 do 31 sierpnia 2017 r. Faktury VAT stanowiące załączniki do wniosku - z okresu od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

 

XXIV Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
_________________________________________________________________________

2017-07-31
Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 8 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
_________________________________________________________________________

2017-07-25
Gmina Jabłoń informuje, iż w związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Jabłoniu może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
_________________________________________________________________________

2017-07-25
Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo w sprawie Stanowiska Samorządu Gminy Jabłoń, które zostało wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Jabłoń w dniu 11 lipca 2017 r.

czytaj więcej>>

Spotkanie dotyczące ASF
_________________________________________________________________________

2017-07-25
Informujemy, że Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk zaprasza na spotkanie, które skierowane jest do rolników z terenów powiatu bialskiego i powiatów ościennych dotkniętych wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

czytaj więcej>>

Pilne! - Zaproszenie na spotkanie informacyjne.
_________________________________________________________________________

2017-07-18
Wójt Gminy Jabłoń zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu dotyczące wprowadzenia strefy ochronnej w związku z chorobą ASF.

czytaj więcej>>

Plener Rzeźbiarski pt. "Skarby kultury i historii Gminy Jabłoń" 19-30 lipca 2017
_________________________________________________________________________

2017-07-17
Serdecznie zapraszamy na
Plener Rzeźbiarski pt. "Skarby kultury i historii Gminy Jabłoń", który odbędzie się na placu przy Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu w dniach 19-30 lipca 2017.

czytaj więcej>>

"Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłoń."
_________________________________________________________________________

2017-07-17
Informujemy o przyznaniu pomocy na realizacje projektu pn "Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłoń." w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury...

czytaj więcej>>

"Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum A.Zamoyskiego w Jabłoniu"
_________________________________________________________________________

2017-07-17
5 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty (uchwała ZWL nr CXCV/3918/2017), w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne, konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16.

czytaj więcej>>

Chcesz założyć własny biznes? SKORZYSTAJ Z BEZZWROTNEJ DOTACJI 23 300 zł
_________________________________________________________________________

2017-07-17
Zapraszamy do udziału w projekcie dotacyjnym finansowanym ze środków unijnych. W ramach projektu uczestnicy otrzymają 23 000 zł bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie pomostowe 1800zł - 1850zł przez 6 lub 8 miesięcy (łącznie od 11 100 zł do 14 400 zł). Oferujemy również grupowe i indywidualne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

czytaj więcej>>

Dotacje 45.600 zł na założenie działalności gospodarczej
_________________________________________________________________________

2017-07-13

Projekt Własna firma szansą na sukces realizowany jest przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej>>

Konferencja pt.: "ASF - wyzwanie ... XXI wieku"
_________________________________________________________________________

2017-07-12
Serdecznie zapraszamy na międzywojewódzką konferencję pt.: "ASF - wyzwanie ... XXI wieku", która odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Łazach, gmina Łuków, województwo lubelskie, w dniu 12 lipca (środa), o godzinie 12-tej.

czytaj więcej>>

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
_________________________________________________________________________

2017-07-11
W czerwcu 2017 r. zakończył się Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2016. W ramach Podprogramu 2016 udzielono wsparcia w postaci żywności 185 osobom, wydano 1295 paczek następujących produktów żywnościowych: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe...

czytaj więcej>>

ASF - INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ
_________________________________________________________________________

2017-07-07
Z dniem 21 lipca 2017 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń nakładające na hodowców nowe obowiązki z zakresu bioasekuracji.

czytaj więcej>>

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie OSTRZEGA !!!
_________________________________________________________________________

2017-07-07
Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie OSTRZEGA !!! przed oszustami podającymi się za pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wyłudzającymi pieniądze od hodowców trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) Informuję, że Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej przed przystąpieniem do kontroli okazują legitymację służbową, odznakę oraz NIE pobierają pieniędzy w gotówce tytułem kary !!!

 

Gmina Jabłoń w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt "Akademia kompetencji"
_________________________________________________________________________

2017-07-05
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w SP w Gminie Jabłoń poprzez działania zmierzające do wykształcenia u 65 uczniów (w tym 31 uczennic) kompetencji kluczowych.

czytaj więcej>>

Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń
_________________________________________________________________________

2017-06-29
W dniu 28 czerwca została podpisana umowa z firmą BENERAT i SYN PUPH s.c. Benerat Maciej, Benerat Wojciech ul. Żytnia 4, 26-600 Radom na remont i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jabłoń. Inwestycja będzie zrealizowana do jesieni bieżącego roku.

czytaj więcej>>

Ulotka informacyjna ASF strefa ochronna
_________________________________________________________________________

Na obszarze ochronnym nakazuje się: 1. wyłożenie na stałe mat dezynfekujących przed wjazdami i wyjazdami oraz wejściami i wyjściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, wejściami wyjściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, wyłożone maty stale nasączone środkiem dezynfekującym...

czytaj więcej>>

INFORMACJA ASF
_________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń w związku z pismem z dnia 28 czerwca 2017 roku otrzymanym od Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia na terenie Polski kolejnych przypadków choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz w związku z planowanym przez Komisję Europejską rozszerzeniem strefy ochronnej (żółtej) o obszar obejmujący m.in. gminę Jabłoń informuję, że w dniu 5 lipca (środa) 2017 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu...

czytaj więcej>>

„Aktywni i skuteczni na rynku pracy”
_________________________________________________________________________

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie: „Aktywni i skuteczni na rynku pracy” osoby bezrobotne i bierne zawodowo z terenu województwa lubelskiego w wieku powyżej 30 roku życia.
szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne, rolników.

czytaj więcej>>

X Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Powiatu Parczewskiego
_________________________________________________________________________

W dniu 25 czerwca 2017r. w Parczewie odbyły X Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno – Sportowe LZS. Gminę Jabłoń reprezentowało ponad 60 uczestników, którzy brali udział w rozgrywkach grupowych jak i indywidualnych. Igrzyska odbywają się od 2008 roku od tej pory zawodnicy z Gminy Jabłoń nie zeszli z najwyższego podium i nie dali możliwości zdobycia I miejsca żadnej z siedmiu gmin powiatu parczewskiego.

czytaj więcej>>

Kolonie letnie w Zakopanem
_________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń przy współpracy ze stowarzyszeniem Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy" prowadzi nabór na kolonie letnie w Zakopanem dla siedmiorga dzieci rolników, których co najmniej jedno w pełnym zakresie.

czytaj więcej>>

II Gminny Rajd Rowerowy - 2017
_________________________________________________________________________

18 czerwca 2017r. odbył się po raz drugi Gminny Rajd Rowerowy, którego organizatorem byli: Wójt Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa w Gęsi, Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej.

czytaj więcej>>

XXV zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
_________________________________________________________________________

4 czerwca 2017r. na zbiorniku wodym w Jabłoniu już po raz 25 odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez PZW Koło Sazan w Jabłoniu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

czytaj więcej>>

Biała Niedziela w Gminie Jabłoń - 2017
_________________________________________________________________________

W ramach akcji "BIAŁA NIEDZIELA" 18 czerwca 2017r. w Zespóle Placówek Oświatowych w Jabłoniu można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów: dermatologa, chirurga-urologa, neurologa, okulisty, kardiologa, ginekologa, ortopedy, laryngologa, pulmonologa, geriatry. Dodatkowo wykonywano badania słuchu, spirometrii, poziomu glukozy, EKG oraz pomiaru ciśnienia tętniczego.

czytaj więcej>>

Jubileusz 90- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęsi
_________________________________________________________________________

11 czerwca 2017 roku odbył się Jubileusz 90- lecia OSP w Gęsi. Było to podniosłe wydarzenie nie tylko dla strażaków, ale również dla całej społeczności Gęsi. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w Kościele parafialnym w Gęsi w intencji strażaków, którą koncelebrował proboszcz parafii ks. Henryk Kalitka. Oprawę uroczystej mszy św. stworzyła Orkiestra Dęta OSP z Milanowa.

czytaj więcej>>

Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy
_________________________________________________________________________

W dniach 26 i 29 maja 2017r. Komisja Wyboru Projektów podjęła decyzję na temat wyników oceny koncepcji projektów z dwóch Celów Tematycznych: Dostępność i Granice, złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków.

czytaj więcej>>

"Akademia Kompetencji"
_________________________________________________________________________

W dniu 14 czerwca 2017r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko wraz ze Skarbnikiem Gminy - Romanem Wójciukiem podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. "Akademia Kompetencji" które Gmina Jabłoń uzyskała w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne RPO WL 2014-2020.

czytaj więcej>>

II Powiatowy Przegląd Artystyczny Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
_________________________________________________________________________

11 czerwca 2017r. w Parczewie odbył się II Powiatowy Przegląd Artystyczny Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, którego organizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Parczewie i Warsztatu Terapii Zajęciowej "Caritas" w Parczewie oraz licznych sponsorów.

czytaj więcej>>

XXIII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
_________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

„Poznanie kraju i świata rozpoczynamy od naszego województwa”
_________________________________________________________________________

Dnia 31.05.2017r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę projektów dofinansowanych w ramach projektu grantowego „ Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W grupie 284 wniosków z całego województwa Lubelskiego, które przeszły ocenę merytoryczną tylko 92 projektów uzyskało dofinansowanie, w grupie tej znalazł się projekt złożony przez Stowarzyszenie „SZKOŁA MARZEŃ” pt. „Poznanie kraju i świata rozpoczynamy od naszego województwa”.

czytaj więcej>>

Biała Niedziela - 18 czerwca 2017
_________________________________________________________________________

Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń Jerzy Maśluch - Starosta Powiatu Parczewskiego Marcin Sygut - Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zapraszają Mieszkańców Gminy Jabłoń w dniu 18 czerwca 2017 roku w godzinach 10.00 - 15.00 do Zespołu Placówek Oświatowych, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu

czytaj więcej>>

Porozumienie OHP z jednostkami samorządu terytorialnego
_________________________________________________________________________

W dniu 29 maja 2017 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Jabłoń a Wójewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób młodych w wieku 15-24 lat z terenu naszej gminy.

czytaj więcej>>

Propozycja zagospodarowania wolnej przestrzeni zlokalizowanej w miejscowości Jabłoń
_________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, W związku z podjęciem działań przygotowawczych do aplikowania o środki finansowane w ramach Działania 14.3 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPO WL 2014-2020, Wójt Gminy zaprasza mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji na zagospodarowanie wolnej przestrzeni zlokalizowanej przy ul. Augusta Zamoyskiego ( Ośrodek Zdrowia), ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Słoneczna.

czytaj więcej>>

Spotkania z Augustem Zamoyskim - 2017
_________________________________________________________________________

21 maja br w Jabłoniu zostały zorganizowane uroczystości poświęcone życiu i twórczości Augusta Zamoyskiego wielkiego artysty, rzeźbiarza. Jabłoń dla tego wybitnego twórcy była przez całe życie miejscem wyjątkowym, tu się urodził i tu powstały Jego najważniejsze dzieła stąd też hasło tegorocznych "Spotkań z Augustem Zamoyskim" brzmiało "moja Wieś - moja Ojczyzna".

czytaj więcej>>

„AKTYWIZACJA = PRACA”
_________________________________________________________________________

Projekt zakłada aktywizację mieszkańców powiatu parczewskiego: - w wieku 30-49 lat, - posiadających, - wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne, - bez pracy lub zamierzających odejść z rolnictwa, - gotowych podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, - chętnych do podjęcia zatrudnienia, poprzez bezpłatne szkolenia „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”, „Murarz Tynkarz” oraz „Operator koparko-ładowarki + Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych” oraz 3 miesięczne staże zawodowe i pośrednictwo pracy. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

czytaj więcej>>

CENTRUM POMOCY Interdyscyplinarnej
_________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES w ramach projektu "Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej" współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadziOśrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Zamościu i Parczewie.Wsparcie jest kierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich najbliższym z terenu województwa lubelskiego.

czytaj więcej>>

II Gminny Rajd Rowerowy
_________________________________________________________________________

18 czerwca 2017r. odbędzie się II Gminny Rajd Rowerowy, którego organizatorem jest Wójt Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa w Gęsi, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu i Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

ARiMR informuje: Wnioski można składać do końca maja!
_________________________________________________________________________

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku.

czytaj więcej>>

Zaproszenie do udziału w biegach
_________________________________________________________________________

11 czerwca 2017 roku na parkingu przy Bobrówce (była leśniczówka Gościniec) odbędzie się spotkanie upamiętniające 73 rocznicę pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem obejmie Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. W ramach uroczystości Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” organizuje „Bieg Pokoleń” na dystansie 3 km ścieżką dydaktyczną wokół rozlewiska rzeki Bobrówka oraz „Bieg Jagielloński” na dystansie 10 km po drogach Lasów Parczewskich.

czytaj więcej>>

Spotkania z Augustem Zamoyskim - 21 maja 2017
_________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na majowe spotkania z Augustem Zamoyskim, które odbędą się dnia 21 maja 2017 r. W programie : godz. 12.00 - Msza Św. w intencji artysty w kaplicy pałacowej w Jabłoniu, godz. 13.15 - "Moja Wieś - moja Ojczyzna".

czytaj więcej>>

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Parczewie
_________________________________________________________________________

Burmistrz Parczewa zaprasza w dniu 16 maja 2017r. (wtorek) na spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Celem wizyty Pana Prezydenta jest spotkanie z mieszkańcami Parczewa i okolic. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 17.30 na placu naprzeciwko Urzędu Miejskiego w Parczewie, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o przybywanie z min. godzinnym wyprzedzeniem. Prosimy również o nie zabieranie zbędnych przedmiotów, pozostawienie ich w depozycie nie będzie możliwe.

czytaj więcej>>

POZNAJ JABŁOŃ PO OWOCACH
_________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Gminy Jabłoń zaprasza gimnazjalistów z I i II klasy do udziału w projekcie. CELEM PROJEKTU jest kształtowanie postaw obywatelskich. Wzrost wartooeci inicjatyw integrujących i aktywizujących woeród uczestników projektu. Rozwój kompetencji społecznych w ramach zaplanowanych działań. Realizacja maj-listopad 2017...

czytaj więcej>>

Spotkania z Augustem Zamoyskim - 21 maja 2017
_________________________________________________________________________

Zapraszamy serdecznie na uroczystości związane z 47 rocznicą śmierci Augusta Zamoyskiego, które odbędą się 21 maja 2017r, W PROGRAMIE : godz. 12.00 – msza oewięta w intencji artysty w kaplicy pałacowej w Jabłoniu godz. 13.15 – „Moja wieoe - moja Ojczyzna” - wystawa starych fotografii z Gminy Jabłoń przed pałacem Zamoyskich, - występy dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Jabłoń na tarasie pałacowym...

czytaj więcej>>

Turniej piłki nożnej - Otwarcie sezonu ,,Orlika o Puchar Wójta Gminy Jabłoń''
_________________________________________________________________________

Dnia 07.05.2017r. odbył się długo oczekiwany Turniej w piłkę nożną na otwarcie sezonu ,,Orlika o Puchar Wójta Gminy Jabłoń''. Zgłoszone drużyny:1. Gęś (Bartłomiej Jaszczuk, Kamil Jaszczuk, Mateusz Jaszczuk, Paweł Nieścioruk, Łukasz Kossakowaski, Maciej Szypulski, Bartłomiej Milaniuk-bramkarz) 2. Skazani (Sylwek Iwanejko, Jakub Mroczek, Kornel Dragan, Konrad Syryjczyk, Mariusz Adrian, Bartek Kozak-bramkarz) 3. Jabłoń (Kacper Waszczuk, Jan Sęczkowski, Przemek Lewicki, Waldemar Adrian, Arkadiusz Adrian, Kamil Aleksandrowicz, Kacper Marszał, Mateusz Sak-bramkarz )...

czytaj więcej>>

Porozmawiajmy o rewitalizacji
_________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza mieszkańców na spotkania konsultacyjne realizowane w ramach opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023". Temat spotkania : zaprezentowanie obszaru zdegradowanego, wynikającego z diagnozy i uwzgledniający uwagi z pierwszych konsultacji społecznych....

czytaj więcej>>

36 Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje gminne
_________________________________________________________________________

Dnia 9 maja 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego, w którym uczestniczyło 15 recytatorów ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej w Gęsi, Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "SiW" w Paszenkach i Szkoły Podstawowej w Dawidach.

czytaj więcej>>

Święto Konstytucji 3 Maja
_________________________________________________________________________

Święto z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęło się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Tomasz Bpa z Willanowy w Jabłoniu. Po zakończeniu obrzędów liturgicznych poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu i Ochotniczej Straży Pożarnej ...

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich w Paszenkach
_________________________________________________________________________

29 kwietnia 2017 r. w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich. Organizatorami przeglądu byli: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie, Wójt Gminy Jabłoń, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Weź udział w projekcie pn. "Razem znaczy smacznie i zdrowo"
_________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jabłoniu zapraszają kobiety z terenu gminy Jabłoń do udziału w projekcie, który obejmuje następujące działania: Konferencja poprowadzona przez dietetyka - 5 godz, warsztaty kulinarne - 48 godz...

czytaj więcej>>

„Poznaj Jabłoń po owocach”
_________________________________________________________________________

Dnia 21 kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listy rankingowe ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Priorytet 3. Aktywni obywatele dla tzw. projektów „jednorocznych”. W grupie 848 wniosków z całego kraju, które przeszły ocenę merytoryczną tylko 127 projektów uzyskało dofinansowanie, w grupie tej na pozycji 79 znalazł się projekt złożony przez Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Gminy Jabłoń pt. „Poznaj Jabłoń po owocach”.

czytaj więcej>>

Zbadaj się i zyskaj spokój! Mammografia
_________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Parczew – 15 maja przy Galerii FABEL, Aleja Zwycięstwa 9, Jabłoń – 16 maja przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Zamoyskiego 78

czytaj więcej>>

INFORMACJA DOT. PRZYMROZKÓW
_________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż w związku z przymrozkami, które miały miejsce w ostatnim czasie Wojewoda Lubelski uruchomił pomoc dla gospodarstw rolnych. Poszkodowanych rolników prosimy o wypełnienie oświadczenia o stratach w uprawach, a w przypadku gdy gospodarstwo prowadzi poza produkcją roślinną również produkcję zwierzęcą należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o ilościach zwierząt w gospodarstwie. Pomoc zostanie udzielona jeżeli straty spowodowane przymrozkami będą wynosiły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej.

czytaj więcej>>

POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRÓW WIEJSKICH - "Śladami pieśni i tradycji"
_________________________________________________________________________

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie, Wójt Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach zapraszają na Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich - Śladami Pieśni i Tradycji", który odbędzie się 29 kwietnia 2017 r. (sobota) godz. 12.00 w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach.

czytaj więcej>>

Remont i przebudowa Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w m. Jabłoń
_________________________________________________________________________

Informujemy o uzyskaniu dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Remont i przebudowa Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w m. Jabłoń" w projekcie partnerskim z Gminą Podedwórze pt "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń" złożonego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL 2014-2020.

czytaj więcej>>

KONSULTACJE SPOŁECZNE "Lokalnego Programu Rewitalizacji GMINY JABŁOŃ na lata 2017-2023"
_________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne relizowane w ramach opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji GMINY JABŁOŃ na lata 2017-2023" Tematem spotkania będzie wyznaczanie obszarów zdegradowanych na terenie gminy Jabłoń, przeprowadzenie diagnozy przestrzennej gminy na podstawie przeprowadzonych badań...

czytaj więcej>>

Bezpłatna Mammografia w technologii cyfrowej - 8 maja 2017 r.
_________________________________________________________________________

Zapraszamy na badania mammograficzne kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania. Badania odbędą się 8 maja 2017 r. (poniedziałek) w Jabłoniu, obok straznicy OSP. Do rejestracji telefonicznej proszę przygotować numer telefonu i PESEL.

czytaj więcej>>

Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 !!!
_________________________________________________________________________

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać się w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r.

czytaj więcej>>

Portal Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym - 2017
_________________________________________________________________________

Zachęcamy mieszkańców gminy Jabłoń do zgłaszania inicjatyw w ramach podjętej procedury planistycznej. W związku z tym udostępniamy platformę informatyczną poprzez którą mogą państwo składać propozycje rozwiązań planistycznych, przeznaczenia terenów objętych procedurą oraz głosowania na wskazane rozwiązania.

czytaj więcej>>

KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI
"Ja też chcę mieć wpływ!"- Ciekawe miejsce (obiekt), które powinno powstać w naszej okolicy
_________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Jabłoń oraz Gimnazjum w Jabłoniu do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznych pn "Ja też chcę mieć wpływ!"- Ciekawe miejsce (obiekt), które powinno powstać w naszej okolicy". Więcej informacji w regulaminie konkursu.

czytaj więcej>>

Eliminacje gminne
XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017
pod hasłem "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni".
_________________________________________________________________________

Dnia 30.03.2017r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych. Organizatorem konkursu był: Zarząd Główny Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu, Wójt Gminy Jabłoń i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Konkurs plastyczny, pt. Palma Wielkanocna"
_________________________________________________________________________

Dnia 30.03.2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się podsumowanie i wyłonienie zwycięzców konkursu plastycznego, pt. Palma Wielkanocna. Po obejrzeniu 42 prac komisja w składzie: Katarzyna Matczuk - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu, Agnieszka Wasilewska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, Barbara Bryguła - animator kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ
_________________________________________________________________________

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.

czytaj więcej>>

Zniesienie zakazu wypuszczania kur z kurników - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.
_________________________________________________________________________

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje...

czytaj więcej>>

Projekt Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym - 2017
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne realizowane w ramach grantu "PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM", które odbedą się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ułatwienia w rozliczaniu dochodów osób fizycznych za 2016 r.
__________________________________________________________________________

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie informuje, że wprowadzono nową prostą formę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. W tym formularzu podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

czytaj więcej>>

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
__________________________________________________________________________

22 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięli zwycięzcy szczebla gminnego - w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych - łącznie 30 osób. Konkurs ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru.

czytaj więcej>>

XXII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

OBWIESZCZENIE
__________________________________________________________________________

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńsrwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej>>

Kiermasz Wielkanocny - 2017
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do prezentacji swoich wyrobów podczas Kiermaszu Wielkanocnego, który odbędzie się 9 kwietnia 2017 r. (niedziela) w godz. 8.30-15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu...

czytaj więcej>>

Marzysz o własnej firmie? Zacznij już dziś z WGPR !
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w projekcie "Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+" Biorąc udział w projekcie masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pozwoli Ci na: -niezależność finansową, -lepsze zarobi, -elastyczne godziny pracy, -rozwój osobisty, -godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, -satysfakcje z tworzenia nowych rzeczy i realizowania wytyczonych celów, -satysfakcje z pracy dla siebie, -niezależność od stereotypowego postrzegania przez pracodawców.

czytaj więcej>>

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2017/2018...

czytaj więcej>>

KOMUNIKAT w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń
__________________________________________________________________________

O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego. Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2017 r. Agencja Rynku Rolnego uruchomiła mechanizmy wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej producentów mleka i świń : ...

czytaj więcej>>

PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY - Rewitalizacja
__________________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jabłoń, w celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, Samorząd Gminy Jabłoń przystąpił do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023”. Program obejmie działania mające na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez poprawę jakości życia ich mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i aktywizację środowisk lokalnych. Obszar rewitalizacji wytypowany zostanie spośród obszarów cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, przy uwzględnieniu potencjału i znaczenia dla rozwoju lokalnego.

czytaj więcej>>

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" Jabłoń 2017r.
__________________________________________________________________________

W lutym 2017r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej>>

Rozpoczęcie kampanii "STOP pożarom traw!"
__________________________________________________________________________

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.

czytaj więcej>>

Warsztaty dietetyczne pt. "Wiem co jem"
__________________________________________________________________________

W dniu 04.03.2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jabłoniu odbyły się warsztaty dietetyczne pt. "Wiem co jem" w zakresie promocji zdrowego odżywiania się i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej realizowane w ramach działań towarzyszących finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

czytaj więcej>>

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
__________________________________________________________________________

W roku 2016 pomocą zostały objęte osoby, których dochód nie przekracza 771,-zł na osobę w rodzinie lub 951,-zł w przypadku osoby samotnej. W ramach Podprogramu 2016 osoby najbardziej potrzebujące mogą korzystać ze:
- wsparcia w postaci żywności, - możliwości uczestniczenia w działaniach towarzyszących (warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacyjno-kulinarne).

czytaj więcej>>

"Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń" - Rozstrzygnięcie protestu
__________________________________________________________________________

Jak informowaliśmy wcześniej wniosek o dofinansowanie projektu "Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń" po przeprowadzeniu oceny formalnej przez Komisję Oceny Projektów został negatywnie oceniony w zakresie spełnienia kryteriów formalnych poprawności. Projekt obejmuje montaż kotłów CO, instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła na terenie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Konferencja "W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych"
__________________________________________________________________________

28 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszalkowskim w Lublinie odbyła się konferencja "W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych". Ważnym punktem programu było wręczenie laurów promocyjnych dla wyrobów wpisanych w ostatnim okresie na Listę Produktów Tradycyjnych . Lubelszczyzna może się pochwalić 176 wyrobami wpisanymi na listę pośród których znajduje się "Korowaj chleb weselny z Paszenek". Laur promocyjny z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Grzegorza Kapusty odebrała Władysława Aleksandrowicz z Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach.

czytaj więcej>>

Zapusty na Ludowo - Paszenki 2017
__________________________________________________________________________

W ostatnią niedzielę karnawału 26.02.2017 roku w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbyły się "Zapusty na Ludowo" oraz podsumowanie roku kulturalnego 2016. Wyróżniono zespoły ludowe i animatorów kultury za szczególne zaangażowanie w promocję kultury i tradycji ludowych w Gminie Jabłoń, powiecie, województwie. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu Pani Katarzyna Matczuk w podziękowaniu za twórczą pracę ufundowała statuetki i dyplomy uznania które otrzymali...

czytaj więcej>>

XXI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

W sobotę 25.02.2017r. w Sali gimnastycznej ZSCKR w Jabłoniu odbył się Turniej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń w tenisie stołowym. W turnieju wzięło udział 23 zawodników rywalizujących w 4 kategoriach.

czytaj więcej>>

Wystawa bibliograficzna AUGUST ZAMOYSKI (1893-1970)
__________________________________________________________________________

Dnia 23 lutego 2017r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, odbyła się prezentacja wystawy biograficznej Augusta Zamoyskiego. Postać wielkiego rzeźbiarza prezentował autor wystawy, historyk sztuki Andrzej Cebulak oraz prof. dr hb. Lechosław Lameński.

czytaj więcej>>

XXI Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXI Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 1 marca 2017 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy
__________________________________________________________________________

W dniu 16 lutego 2017r. została podpisana z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Parczew Spółka Akcyjna, z siedzibą ul. 11 listopada 170, Parczew, umowa na "Przebudowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy od km 28+053 w miejscowości Jabłoń do km 33+526 w miejscowości Dawidy".

czytaj więcej>>

"Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego"
__________________________________________________________________________

Projekt "Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego" realizowany jest przez Projekt Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”. Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.07.2018 r.

czytaj więcej>>

„W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych” - Korowaj z Paszenek
__________________________________________________________________________

28 lutego 2017 roku, w Lublinie odbędzie się konferencja „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych” dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno-sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej. Organizowane spotkanie będzie również doskonałą okazją do promocji lokalnych wytwórców rolno-spożywczych oraz ich produktów. Spotkanie odbędzie się 28 lutego o godzinie 11.00 w sali S5 (III piętro) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, przy ul. A. Grottgera 2 w Lublinie. Uprzejmie i informujemy, że jednym z podmiotów, który odbierze laur promocyjny będą Panie z Paszenek, które wpisały na LPT Korowaja-chleb weselny.

czytaj więcej>>

Projekt pt. „Razem znaczy smacznie i zdrowo”.
__________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jabłoniu informuje o uzyskaniu dofinansowania na realizacje projektu pt. „Razem znaczy smacznie i zdrowo”. Celem projektu jest pobudzenie aktywności u kobiet z całego obszaru gminy Jabłoń w życie społeczne poprze integracje, wspólną naukę w zakresie żywieniowym, a także aktywne działania na rzecz rozwoju więzi społeczeństwa, przynależności do społeczeństwa wiejskiego i pozyskania wiedzy o zdrowiu i kulturze.

czytaj więcej>>

Projekt Warsztaty taneczne - Taniec łagodzi obyczaje
__________________________________________________________________________

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” realizuje projekt pn. Warsztaty taneczne - Taniec łagodzi obyczaje który jest dofinansowany ze środków Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w ramach programu „Na dobry początek”. Projekt ma na celu integrację wielopokoleniową dzieci oraz ich rodziców i dziadków podczas wspólnego występu, gier i zabaw z muzyką i tańcem oraz poprzez tworzenie wspólnego plakatu inspirowanego muzyką.

czytaj więcej>>

XXI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na XXI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbędzie się 25.02.2017 r. o godzinie 10.00 w sali sportowej ZSCKR w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

POMYSŁ + DOTACJA [SUKCES NA RYNKU PRACY!]
__________________________________________________________________________

OFERUJEMY • szkolenia i doradztwo • bezzwrotne dotacje na start do 23 398,68 zł/os. • wsparcie pomostowe do 1 200,00 zł/m-c (przez pierwsze 6 m-cy) oraz do 800,00 zł/m-c (przez kolejne 6 m-cy) DO UDZIAŁU ZAPRASZAMYosoby powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, należące co najmniej do jednej z grup: • osoby w wieku powyżej 50. roku życia • kobiety • osoby z niepełnosprawnościami • osoby długotrwale bezrobotne • osoby o niskich kwalifikacjach.

czytaj więcej>>

Wystawa bibliograficzna AUGUST ZAMOYSKI (1893-1970)
__________________________________________________________________________

Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na wystawę bibliograficzną AUGUST ZAMOYSKI (1893-1970) AUTORSKA GALERIA HOL Lublin, ul. Narutowicza 4. Na wystawie oprócz plansz są prezentowane rzeźby z plenerów rzeźbiarskich im. Augusta Zamoyskiego, które odbywają się w Jabłoniu. Autorem wystawy jest historyk sztuki - Andrzej Cebulak.

czytaj więcej>>

II Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek
__________________________________________________________________________

22 stycznia 2017r. po mszy świętej po godz. 12.00 w Kościele parafialnym pw. św. Tomasza bpa. z Willanowy odbył się II Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek. W koncercie wystąpiły: dzieci ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoń przygotowane przez Małgorzatę Kędracką, Rafał Dzyr z Dawidów, Adam Szypulski z Dawidów, Młodzieżowy zespół ludowy "Jabłoneczka" z Gimnazjum ...

czytaj więcej>>

Ferie Zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Podczas ferii zimowych, które odbywały się w dniach 23 - 27 stycznia 2017r. dzieci i młodzież miały zajęcia ruchowe jak i zajęcia kulinarne podczas których piekły samodzielnie przez siebie zrobioną pizzę jak i robiły ciasteczka. Odbył się również wyjazd do Parczewa do Fikolandu i kina na seans "Sing".

czytaj więcej>>

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017
__________________________________________________________________________

W związku z XIX edycją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem "25 PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni". Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej w Parczewie zwraca się z prośbą o przekazanie informacji do szkół na terenie gminy oraz zamieszczenie informacji dot. konkursu na stronach internetowych gmin. Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji jaką jest Państwowa Straż Pożarna.

czytaj więcej>>

OPRYSKIWACZE sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania
__________________________________________________________________________

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosićć do WIORiN w Lublinie. Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: o-parczew@piorin.gov.pl lub bezpośrednio w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, Oddział w Parczewie.

czytaj więcej>>

Ferie zimowe dla dzieci w WDK w Kolanie
__________________________________________________________________________

Dzieci z Kolana ci najmłodsi a także starsi korzystały z zajęć feryjnych, które odbywały się w WDK w Kolanie. Były to zajęcia plastyczne oraz kulinarne. Na zajęciach plastycznych powstawały kartki na Dzień Babci i Dziadka. Kartki z pięknymi życzeniami i magicznym kwiatem w środku podarowały swoim babciom i dziadkom.

czytaj więcej>>

26 lutego 2017 r. w Parczewie wystartuje „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
__________________________________________________________________________

Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski i organizowane jest równocześnie w kilkudziesięciu miastach. Ideą projektu biegowo - edukacyjnego "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym oraz promocja wiedzy na temat polskiego podziemia zbrojnego działającego na obszarze przedwojennej Polski w latach 1944 - 1963.

czytaj więcej>>

Ferie zimowe dla uczniów w WDK Paszenki i FB Paszenki 2017 rok
__________________________________________________________________________

Dzieci z Paszenek nie miały czasu na nudę. Dla uczniów, którzy zostali w domu, a chcieli ciekawie spędzić czas wolny Wiejski Dom Kultury i Filia Biblioteczna w Paszenkach przygotowały wiele atrakcyjnych zajęć. Dwa tygodnie ferii upłynęły niezwykle szybko i interesująco. Zorganizowano zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność i wyobrażnię.

czytaj więcej>>

Spotkanie noworoczno-opłatkowe dla osób samotnych z terenu Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

W dniu 25.01.2017 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Jabłoniu odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe dla osób samotnych z terenu Gminy Jabłoń. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.00. Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko i Przewodnicząca Rady Gminy Jabłoń Agnieszka Kuniszyk wspólnie przywitali zebranych składając im najlepsze życzenia od Samorzadu Gminy Jabłoń. Jak co roku spotkanie rozpoczęło się od modlitwy, którą odmówił wspólnie z zebranymi Ks. Karol Nasiłowski.

czytaj więcej>>

II edycja konkursu o tytuł „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego roku 2016"
__________________________________________________________________________

Celem konkursu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego” jest nagrodzenie różnych form działalności gospodarczej (usługi, handel, produkcja i gospodarstwo rolne) za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.

czytaj więcej>>

Rekrutacja do projektu "Zatrudnij się sam!"
__________________________________________________________________________

Firma CONSULTOR Sp. z o.o. w dniach 30.01.2017- 17.02.2017 r. planuje rekrutacje do projektu "Zatrudnij się sam!". Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

czytaj więcej>>

ZAPROSZENIE - SPOTKANIE NOWOROCZNO-OPŁATKOWE
__________________________________________________________________________

Samorząd Gminy Jabłoń serdecznie zaprasza osoby samotne na spotkanie noworoczno - opłatkowe, które odbędzie się 25 stycznia (środa) 2017 r. w Szkole Podstawowej w Jabłoniu o godz.16.00. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia się u swoich sołtysów lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu, tel. 833560006, wew. 26 lub 27, w terminie do 23.01.2017 r. Organizatorzy zapewniają transport osobom zainteresowanym.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie
__________________________________________________________________________

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091)...

czytaj więcej>>

Warsztaty Decoupage - Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zaprasza na Warsztaty Decoupage, pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 13 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 19.15 ...

czytaj więcej>>

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODŚNIEŻANIA
__________________________________________________________________________

Uwagi oraz problemy związane z odśnieżaniem dróg gminnych należy zgłaszać pod numerem tel. 502 283 230

Oferta zatrudnienia - Projekt "Mój biznes! - wsparcie przedsiębiosrczości kobiet ..."
__________________________________________________________________________

Project Hub Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, która w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Jagiellońska Przystań” realizuje w Powiecie Parczewskim, Bialskim, Biała Podlaska, Radzyńskim, Włodawskim projekt „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego” zatrudni od 01.02.2017 roku kierownika projektu.

czytaj więcej>>

Ferie Zimowe z GOK Jabłoń
__________________________________________________________________________

Zapraszamy na FERIE ZIMOWE z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jabłoniu. Plan zajęć podczas Ferii Zimowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. 22.01.2017 r. - II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek...

czytaj więcej>>

II Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek
__________________________________________________________________________

Parafia pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zapraszają na II Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 22 stycznia (niedziela) o godzi. 13.00 w kościele pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Dnia 25 stycznia 2017r. (środa) w ramach Ferii Zimowych organizowany jest wyjazd dla dzieci do Parczewa do Sali Zabaw "Fikoland" i Kina na film animowany "SING". Koszt wyjazdu - 35 zł od osoby.

czytaj więcej>>

Przyznanie dotacji na opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłoń
na lata 2017-2023"
__________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że wniosek o przyznanie dotacji założony w odpowiedzi na konkurs dotacji (III edycja) na wsparcie gmin w opracowaniu programów rewitalizacji został oceniony pozytywnie oraz uzyskał dofinansowanie w wysokości 36.000,00 zł.

czytaj więcej>>

Warsztaty świąteczne w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie
__________________________________________________________________________

Mając na uwadze zbliżające się święta Bożego Narodzenia WDK zorganizował warsztaty dla dzieci pod nazwą " Pieczemy świąteczne pierniki ''. Rozpoczęły się 19 listopada (sobota) i odbywały się raz w tygodniu.

czytaj więcej>>

Wniosek "Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń" - negatywnie oceniony.
__________________________________________________________________________

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu nr RPLU.04.01.00-06-0085/15 pn. "Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń" złożony w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020, po przeprowadzeniu oceny formalnej przez Komisję Oceny Projektów został negatywnie oceniony w zakresie spełnienia kryteriów formalnych poprawności.

czytaj więcej>>

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłoń uchwały Nr IX/52/15 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłoń uchwały Nr XV/97/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

XX Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XX Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Mobilne Punkty Informacyjne
__________________________________________________________________________

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

czytaj więcej>>

OGŁOSZENIE
__________________________________________________________________________

W dniu 5 grudnia 2016 r. przeprowadzone zostaną prace związane z poprawą jakości wody, poprzez chlorowanie wody w sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Młodzież z Jabłonia, stawiająca pierwsze kroki w zawodzie rolnika odbyła
staż zawodowy w Grecji!
__________________________________________________________________________

W kwietniu 2016 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, kształcących się na kierunku rolniczym, uczestniczyła w dwutygodniowym stażu zawodowym w Grecji. Praktyki odbyły się w ramach projektu "Nowoczesne i ekologiczne rolnictwo przyszłością Europy", o numerze 2015-1-PL01-KA102-015696, zrealizowanym przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

czytaj więcej>>

DOFINANSOWANIE STACJI UZDATNIANIA WODY W JABŁONIU
__________________________________________________________________________

10 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr CXXXVII/2856/2016 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej>>


Powrót do treści | Wróć do menu głównego