Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

 

www.jablon.pl ::: AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - OGŁOSZENIA ::: www.jablon.pl

 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
________________________________________________________________________

2019-04-18

Miło mi poinformować, że Ministerstwo Zdrowia wraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP). IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/

czytaj więcej>>

INFORMACJA - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie
________________________________________________________________________

2019-04-18

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, że w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Parczewie został stały dyżur pracownika, który będzie informował osoby zainteresowane o sprawach związanych z afrykańskim pomorem świń.

czytaj więcej>>

II etap konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. "BITWA REGIONÓW"
________________________________________________________________________

2019-04-17
Zgodnie z decyzją komisji konkursowej z dnia 9 kwietnia 2019r. informujemy Państwa o zakwalifikowaniu się Koła Gospodyń Wiejskich w Paszenkach i ich potrawy "Udziec jagnięcy pieczony w cebuli i czosnku z sosem borowikowym" do II etapu konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. "BITWA REGIONÓW". Organizatorem V edycji konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów" dla Kół Gospodyń Wiejskich jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.

czytaj więcej>>

PORADNIK - Twoje bezpieczeństwo - Nie tylko w naszych rękach
________________________________________________________________________

2019-04-17
Dobierz bezpieczniki w mieszkaniu w porozumieniu z elektrykiem. Przy zakupie urządzeń elektrycznych sprawdzaj, czy mają one europejski znak bezpieczeństwa C€. Urządzenia pobierające znaczny prąd: pralki, kuchnie, lodówki, ekspresy do kawy, czajniki powinny być podłączone bezpośrednio do gniazd, bez przedłużaczy i rozdzielaczy. Staraj się podłączać jedno urządzenie do jednego gniazdka elektrycznego.

czytaj więcej>>

NIE WYPALAJ TRAW !
________________________________________________________________________

2019-04-17
Ustawa o ochoronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100m od granicy lasu.

czytaj więcej>>

PROJEKT - "Aktywność szansą na sukces"
________________________________________________________________________

2019-04-16
Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego - zamieszkujących gminę Jabłoń, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

czytaj więcej>>

Szkolenie żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej - KATRA INFORMACYJNA
________________________________________________________________________

2019-04-12
Informacja w sprawie organizacji szkolenia żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w terenie przygodnym w ramach realizacji misji „Wspieranie podsystemów ochrony w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu” w Stałym Rejonie Odpowiedzialności. W terminie od 13.04.2019 r. godz. 08.00 do 14.04.2019 r. do godz.10.00 żołnierze z pododdziałów 2.LBOT, 23 batalion lekkiej piechoty realizować będą szkolenie na terenie powiatu parczewskiego.

czytaj więcej>>

Odpowiedź Ministra Rolnictwa na pismo Wójta Gminy Jabłoń w sprawie ONW
________________________________________________________________________

2019-04-10

Dziękujemy za przekazanie wniosku dotyczącego kwalifikacji obrębów ewidencyjnych w gminie Jabłoń do obszarów z ograniczeniami naturalnymi. W odniesieniu do tego wystąpienia pragnę przedstawić następujące informacje i wyjaśnienia.

czytaj więcej>>

KIERMASZ WIELKANOCNY w Jabłoniu - 14 kwietnia 2019 r.
________________________________________________________________________

2019-04-02

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej zapraszają na KIERMASZ WIELKANOCNY, który odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. (niedziela) w godzinach 8.30 - 14.00. Miejsce: Sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

KIERMASZ ROŚLIN OZDOBNYCH - Końskowola 2019
________________________________________________________________________

2019-04-01

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na Kiermasz Roślin Ozdobnych, który odbędzie się 5 maja 2019 r. na Placu Wystawowym LODR w Końskowoli. Na stoisku LODR rolnicy skorzystać będą mogli z pomocy doradców przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Kiermasz startuje o godzinie 8. Wstęp jest bezpłatny. Karta zgłoszeniowa dla Wystawców do pobrania na www.lodr.konskowola.pl

czytaj więcej>>

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - Zapisy
________________________________________________________________________

2019-04-01

W związku z planowanym naborem wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: solary, panele fotowoltaiczne, piece na pellet, pompy ciepła zapraszamy do zapisów w Urzędzie Gminy Jabłoń w sekretariacie lub telefonicznie pod nr (83) 356 00 06 ...

czytaj więcej>>

XXIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń - 6 kwietnia 2019 r.
________________________________________________________________________

2019-04-01

Serdecznie zapraszamy na XXIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 na sali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Pomoc To Moc w Kolanie! - I Ty możesz mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa
w naszej okolicy!!!
________________________________________________________________________

2019-03-26

Już dziś oddaj swój głos na inwestycję "Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolano", której inicjatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Gminy Jabłoń w ramach ogólnopolskiej akcji Pomoc To Moc organizowanej przez Fundację PZU.

czytaj więcej>>

V Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji
________________________________________________________________________

2019-03-25

Zapraszamy do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYH DO RADY GMINY JABŁOŃ
________________________________________________________________________

2019-03-14
W dniu 10 marca 2019 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Jabłoń w okręgu wyborczym nr 10 (miejscowość Paszenki: od nr domu 1 do nr 78), liczba osób uprawnionych do głosowania - 198, karty do głosowania wydano 96 osobom (frekwencja 48,48%), liczba głosów ważnych - 96...

czytaj więcej>>

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" - Jabłoń 2019
________________________________________________________________________

2019-03-13
W lutym 2019 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej>>

Bezpłatne szkolenia w zakresie uboju zwierząt których mięso przeznaczone jest na użytek własny
________________________________________________________________________

2019-03-13
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób i uśmiercania zwierząt informuje, co następuje: Zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia uboju zwierząt poza rzeźnią w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny może dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje...

czytaj więcej>>

„Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy”
________________________________________________________________________

2019-03-07
Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy” Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. Projekt skierowany jest do 144 osób: zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (min.130 osób), jak również pracowników przewidzianych do zwolnienia (max. 14 osób) z terenów województwa lubelskiego.

czytaj więcej>>

Informacja w sprawie "Listu otwartego - stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy"
________________________________________________________________________

2019-02-27
Jako Wójt Gminy Jabłoń uprzejmie informuję, iż popieram "List otwarty - stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorząd" i zgadzam się z jego treścią.
Finansowanie oświaty, wobec niedoszacowania przekazywanej nam subwencji oświatowej, przekroczyło racjonalne wspomaganie procesu edukacji młodego pokolenia przez samorządy lokalne.

czytaj więcej>>

Bezpłatne szkolenie skierowane do rolników "OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO"
________________________________________________________________________

2019-02-22
Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii ...

czytaj więcej>>

Spotkanie informacyjne - Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
________________________________________________________________________

2019-02-22
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące przesłanych do mieszkańców Gminy Jabłoń przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie zawiadomień o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych...

czytaj więcej>>

Informacja Wójta Gminy Jabłoń dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)
i przydomowych oczyszczalni ścieków
________________________________________________________________________

2019-02-14
Do dnia 22 lutego 2019 r. właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy Jabłoń. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych...

czytaj więcej>>

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń
________________________________________________________________________

2019-02-14
Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XVII/311/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. Gmina Jabłoń została zakwalifikowana do dofinansowania wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w ramach konkursu nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17 dotyczącym Rewitalizacji obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020...

czytaj więcej>>

IV Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji
________________________________________________________________________

2019-02-13
Zapraszamy do wzięcia udziału w IV sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

INFORMACJA - Przeszukiwania terenów leśnych
________________________________________________________________________

2019-02-11
Informujemy, że na terenie gminy Jabłoń w dniach 19-20 lutego 2019 r., odbędzie się przeszukiwanie terenów leśnych w poszukiwaniu i zgłaszaniu do badań padłych dzików.

czytaj więcej>>

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 ROKU
________________________________________________________________________

2019-02-07
Wójt Gminy Jabłoń informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy).

czytaj więcej>>

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.
________________________________________________________________________

2019-02-04
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), uchwały Nr XXXII/222/18 Rady Gminy Jabłoń z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi...

czytaj więcej>>

Konsultacje społeczne – I etap - Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań"
________________________________________________________________________

2019-02-04
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań" informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian wprowadzono w następujących dokumentach...

czytaj więcej>>

IV Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek w Paszenkach
________________________________________________________________________

2019-01-30
20 stycznia 2019r. o godz. 12.00 w Kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Paszenkach odbył się IV Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek. W koncercie wystąpiły: Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek, kierownik Maria Gajko, Zespół ludowy "Chałupa" ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach, opiekun Renata Waszczuk, Julia Janiak z Paszenek...

czytaj więcej>>

WOŚP w Gminie Jabłoń
________________________________________________________________________

2019-01-29
Dnia 13 stycznia 2019r. podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kraju i za granicą odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy, która w tym roku przeznaczona była na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych...

czytaj więcej>>

LGD "Jagiellońska Przystań" zaprasza na konsultacje dotyczące zasad przyznawania dotacji
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

________________________________________________________________________

2019-01-27
W celu ułatwienia dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z PROW na lata 2014-2020 zapraszamy osoby planujące założenie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe na indywidualne konsultacje dotyczące zasad pozyskiwania dotacji z Lokalnej Grupy Działania "Jagiellońska Przystań". Konsultacje odbędą się 4 lutego 2019 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 Miejsce: Urząd Gminy w Jabłoniu (sala konferencyjna) Szczegółowych informacji udziela: Biuro LGD "Jagiellońska Przystań"

czytaj więcej>>

Na terenie gminy Jabłoń realizowany jest Unijny Program POPŻ 2014-2020
________________________________________________________________________

2019-01-24
Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019. Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w Programie odbywa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu w miesiącach sierpniu i wrześniu. Osobom zainteresowanym wydawane jest skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

czytaj więcej>>

Ocena obszarowa jakości wody gminy Jabłoń - wodociąg zbiorowego zaopatrzenia
________________________________________________________________________

2019-01-23
Gmina Jabłoń obsługiwana jest przez 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia. Właścicielem i zarządcą zbiorowego zaopatrzenia Jabłoń jest gmina Jabłoń. Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia jabłoń mieści się w grupie wodociągów produkujących od 100-1000 m3 wody na dobę (482 m3/dobę). Woda z wodociągu dostarczana jest do ok. 3450 mieszkańców gminy...

czytaj więcej>>

II turniej z cyklu Grand Prix w kategorii Młodzika
________________________________________________________________________

2019-01-23
II turniej z cyklu Grand Prix w kategorii Młodzika zorganizowany został w Jabłoniu. Do rywalizacji stanęły drużyny : Olimpia Jabłoń I, Olimpia Jabłoń II, LKS Milanów, Victoria Parczew, KS AZ-BUD Komarówka Podlaska oraz Dąb Dębowa Kłoda. Rozegrano mecze systemem każdy z każdym, czas gry wynosił 10 minut.

czytaj więcej>>

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
________________________________________________________________________

2019-01-22
3 marca 2019 r. w Parczewie wystartuje „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski i organizowane jest równocześnie w kilkudziesięciu miastach. Ideą projektu biegowo – edukacyjnego „Tropem Wilczym.

czytaj więcej>>

I ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JABŁOŃ
________________________________________________________________________

2019-01-07
W dniu 21 stycznia 2019 r. w miejscowościach: Jabłoń, Dawidy, Gęś, Kudry, Łubno będzie odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: metale i tworzywa sztuczne (żółte worki) oraz papier (niebieskie worki). W dniu 22 stycznia 2019 r. w miejscowościach: Holendernia, Kalinka, Kolano, Kolonia Kolano, Paszenki, Puchowa Góra, Wantopol...

czytaj więcej>>

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
________________________________________________________________________

2018-12-31
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o prognozie wystąpienia umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

czytaj więcej>>

III Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji
________________________________________________________________________

2018-12-19
Zapraszamy do wzięcia udziału w III sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
________________________________________________________________________

2018-12-18
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o prognozie wystąpienia marznących opadów deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

czytaj więcej>>

Przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń w ramach projektu "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy"
________________________________________________________________________

2018-12-18
Zakończyła się przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kolano (103752L), Kolonia-Kolano (103771L), Jabłoń (103778L), Gęś (103726L) oraz budowa w miejscowości Wantopol (104022L). Łącznie w ramach zadania wykonano prace na odcinku 2,261 km. Jest to pierwszy etap projektu, w kolejnym zostanie wybudowana droga w miejscowości Dawidy (103758L) -746,68 mb

czytaj więcej>>

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy
________________________________________________________________________

2018-12-18
W miesiącu listopad zakończyły się prace związane z II Etapem przebudowy drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Jabłoń. Łącznie w ramach całego zadania wykonano pracę na odcinku 5,473 km. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu. Przebudowę i budowę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych PARCZEW Spółka Akcyjna. Wszystkie roboty budowlane i zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

czytaj więcej>>

"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jabłoń"
________________________________________________________________________

2018-12-18
W dniu 7 grudnia 2018 r. rozpoczęliśmy pierwsze, bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jabłoń" Grupa 9 osób pod kierunkiem instruktora kompetencji cyfrowych rozpoczęła szkolenie z modułu "Rolnik w sieci". W ramach tego modułu uczestnicy dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci

czytaj więcej>>

Sztab Akcji PDPZ nr 60 w Jabłoniu przy GOPS w Jabłoniu informuje
________________________________________________________________________

2018-12-17

Sztab Akcji PDPZ nr 60 w Jabłoniu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu informuje, że przeprowadził zbiórki stacjonarne na terenie Gminy Jabłoń w dniach od 26.11.2018 roku do 9.12.2018 roku w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa w Gęsi, Szkoła Podstawowa w Dawidach, Szkoła Podstawowa im. SGO ,,Polesie" w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa im. Amelii Łubieńskiej w Kolanie...

czytaj więcej>>

Akademia Młodych Orłów w Jabłoniu
________________________________________________________________________

2018-12-17
W czwartek 13 grudnia do Jabłonia przybyła Mobilna Akademia Młodych Orłów czyli nowy projekt PZPN, który ma na celu wyłonić największe talenty w naszym kraju oraz edukować trenerów. Szkolenie skierowane było do klubów z terenu powiatu parczewskiego. W zajęciach teoretycznych oraz praktycznych wzięły udział dzieci z naszego klubu a także z zespołów Milanowa i Komarówki.

czytaj więcej>>

Turniej o Puchar Wójta wspierający akcję "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" - 2018
________________________________________________________________________

2018-12-14
16 drużyn zagrało w kolejnej edycji turnieju piłki nożnej o "Puchar Wójta Gminy Jabłoń". Zawody były połączone z zakończeniem akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" dlatego zawodnicy w ramach biletu wstępu przynosili dary takie jak żywność czy ubrania. Przez cały turniej rozegrano 32 mecze w których strzelono 99 bramek co daje nam średnią 3,1 na mecz. System gry był grupowy a później pucharowy. Czas gry to 8 minut w pierwszej fazie i 10 minut w fazie pucharowej.

czytaj więcej>>

Ankieta dotycząca Instalacji Grzewczych
________________________________________________________________________

2018-12-13
Szanowni Państwo, w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy zapotrzebowania i oczekiwań Mieszkańców w zakresie wymiany istniejących źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłoń zapraszamy do wypełnienia Ankiety. Uzyskane dane pozwolą określić stan obecny instalacji grzewczych wykorzystywanych w Gminie, a dzięki temu zaplanować działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
________________________________________________________________________

2018-12-12
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Jabłoń. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłoń zaprasza mieszkańców Gminy Jabłoń do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
________________________________________________________________________

2018-12-10
Zgodnie z Zarządzeniem nr 54/18 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 10 grudnia 2018 r. dzień 24 grudnia 2018 r. - (poniedziałek) został ustanowiony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Jabłoń

czytaj więcej>>

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
________________________________________________________________________

2018-12-07
Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 16 grudnia 2018 r., od godz 9.00 do 16.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu. Świąteczne ozdoby, (aniołki, choinki), kartki bożonarodzeniowe, pierniki, stroiki. Do skosztowania: domowe ciasto, kawa, herbata...

czytaj więcej>>

„Dzień Rodziny” na sportowo w Jabłoniu
________________________________________________________________________

2018-12-04
W niedzielę 18 listopada 2018 r. na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jabłoniu podsumowano projektu pt. "Zakup sprzętu sportowego do klubu sportowego Olimpia Jabłoń” w ramach którego został doposażony w drobny sprzęt sportowy Klub Sportowy Olimpia Jabłoń. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

czytaj więcej>>

Zmiana warty w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Jabłońskiej
________________________________________________________________________

2018-11-30
Dnia 17 listopada odbyło się w Jabłoniu walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej połączone z obchodami 15 - lecia istnienia organizacji. Przez okres 15 lat Stowarzyszenie realizowało postawione przed sobą zadania i cele tj. ukazywanie wartości kulturowych i społecznych tkwiących w tradycji i historii tego regionu a także "budowanie" w mieszkańcach gminy Jabłoń poczucia dumy z miejsca w którym żyją.

czytaj więcej>>

"Przygoda z folklorem"
________________________________________________________________________

2018-11-29
W miesiącach październik - listopad Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu realizowała projekt pn. "Przygoda z folklorem". W ramach zadania odbył się cykl warsztatów z rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży pn.: "Lepiglina", "Bajkowe szkiełka", "Filcowe cuda" oraz "Warsztaty z tworzenia makramy" i "Warsztaty z plecenia ze słomy" dla dorosłych i seniorów.

czytaj więcej>>

Komputerowe badanie wzroku - Zapraszamy !
________________________________________________________________________

2018-11-27
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) W dniu: 05.12.2018 w Ośrodku Zdrowia ul. Zamojskiego 15 w Jabłoniu w godz. od 08:00 do 10:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

czytaj więcej>>

II Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji
________________________________________________________________________

2018-11-27
Zapraszamy do wzięcia udziału w II sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Pamiętajmy o naszych bohaterach! - Uroczystość w Kolanie
________________________________________________________________________

2018-11-22
Dnia 16.11.2018 r. odbyła się w Kolanie uroczystość poświęcona poległym w bitwie pod Kolanem i Holendernią w dniu 18.11.1863 r. podczas Powstania Styczniowego. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w tutejszym kościele o godz.10 odprawioną przez ks. Proboszcza J. Sutryka. Na uroczystości zebrali się: Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń, radni, sołtysi, przedstawiciele instytucji, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie wraz z wychowawcami oraz tutejsi mieszkańcy.

czytaj więcej>>

Wyniki i harmonogramy prac - AZBEST 2018
________________________________________________________________________

2018-11-20
Informujemy, iż etap weryfikacji Zgłoszeń lokalizacji dobiegł końca. Na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce
WYNIKI zostały umieszczone listy osób, których Zgłoszenia lokalizacji zostały zatwierdzone do realizacji. Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej otrzymają wspracie automatycznie po uwolnieniu kolejnych funduszy.

czytaj więcej>>

I Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji
________________________________________________________________________

2018-11-15
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), oraz Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad wybranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zaprasza na I sesję Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, przy ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3.

czytaj więcej>>

VI Towarzyskie Zawody Spinningowe w Paszenkach
________________________________________________________________________

2018-11-12
W deszczową niedzielę 28 października 2018 r. na zbiorniku wodnym w Paszenkach już po raz szósty odbyły się Towarzyskie Zawody Spinningowe. Organizatorami zawodów tradycyjnie byli: Koło Wędkarskie "Sazan" i Samorząd Gminy w Jabłoniu ...

czytaj więcej>>

"Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Gminy Jabłoń"
________________________________________________________________________

2018-10-31
Chcesz wzbogacić swoje kompetencje cyfrowe? Masz 35 lat lub więcej? Mieszkasz na terenie gminy Jabłoń? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Gminę Jabłoń w ramach projektu "ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIEKSZAŃCÓW GMINY JABŁOŃ" ...

czytaj więcej>>

"Biznes Lubelskie" - Spotkanie w Parczewie
________________________________________________________________________

2018-10-29
Szanowni Państwo, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie z cyklu "Biznes Lubelskie", które odbędzie się 8 listopada (czwartek) 2018 r. o godz. 16:30 w Hotelu & Restauracji "Alma" przy ul. Polnej 42 w Parczewie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale ze względu na określoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem http://www.invest.lubelskie.pl/pl/biznes-lubelskie-dla-mikroprzedsiebiorcow...

czytaj więcej>>

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
________________________________________________________________________

2018-10-24
Informujemy o rozpoczęciu naboru na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego na lata 2014-2020" Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Jabłoń w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

czytaj więcej>>

„Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” - bezpłatny kurs
________________________________________________________________________

2018-10-16
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym: klientów pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, które mają ukończony 18 r. życia, zamieszkują obszar objęty programem rewitalizacji w następujących gminach: Niedrzwica,
Jabłoń, Jabłonna, Bełżyce, Gościeradów, Rejowiec Fabryczny...

czytaj więcej>>

Gmina Jabłoń 27 w kraju wśród gmin wiejskich
________________________________________________________________________

2018-10-16
Branżowy ogólnopolski miesięcznik samorządowy "Wspólnota" ogłosił ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2017. Gmina Jabłoń znalazła się na 27 pozycji wśród 1538 gmin wiejskich z terenu całego kraju. Pozyskane dofinansowanie na jednego mieszkańca to 2029,10 zł.

czytaj więcej>>

UWAGA ROLNICY !!! Prowadzimy zapisy na obowiązkowe szkolenia!
________________________________________________________________________

2018-10-12
UWAGA ROLNICY !!! Prowadzimy zapisy na obowiązkowe szkolenia w zakresie: STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (SZKOLENIE CHEMIZACYJNE - UZUPEŁNIAJĄCE) NA TERENIE GMINY JABŁOŃ...

czytaj więcej>>

ZAPROSZENIE na IV Towarzyskie Zawody Spinningowe - 28.10.2018 r.
________________________________________________________________________

2018-10-09
Koło Wędkarskie "Sazan" i Samorząd Gminy Jabłoń zapraszają na IV Towarzyskie Zawody Spinningowe, które odbędą się 28 października 2018 r. na zbiorniku wodnym w Paszenkach. Miejsce zbiórki pierwsza komora od strony Paszenek w miejscu dawnej wodomistrzówki. Opłata startowa wynosi 20 zł...

czytaj więcej>>

XXXII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
________________________________________________________________________

2018-10-05
Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Zakończenie prac przy modernizacji budynków OSP w Jabłoniu i Dawidach
________________________________________________________________________

2018-10-03
Zakończyły się prace związane z modernizacją budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu i Dawidach. Zadanie obejmowało docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP w Jabłoniu oraz zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w budynku OSP w Dawidach.

czytaj więcej>>

XIII Bieg Niepodległości
________________________________________________________________________

2018-10-03
2 października 2018r. na Stadionie Sportowym w Jabłoniu odbył się XIII Bieg Niepodległości upamiętniający 79 - rocznicę Bitwy pod Jabłoniem jak i 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorami biegu byli: Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Paszenkach
________________________________________________________________________

2018-10-02

28 września 2018r. już z po raz trzeci w Paszenkach odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka, którego inicjatorem i organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek. Z tej okazji nie zabrakło pysznych potraw z ziemniakiem w roli głównej, które zostały przygotowane przez gospodynie z Paszenek i Puchowej Góry.

czytaj więcej>>

Odsłonięcie Pomnika Twórcom Niepodległej Ojczyzny
________________________________________________________________________

2018-10-02

W 2018r. Naród Polski obchodzi 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W związku z tym dnia 28 września 2018r. w Jabłoniu odsłonięty został pomnik upamiętniający tak ważne dla nas Polaków wydarzenie. Pomnik poświęcony Twórcom Niepodległej Ojczyzny powstał jako wyraz naszego szacunku do historii i pragnienia...

czytaj więcej>>

II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego
________________________________________________________________________

2018-10-02

W dniach 19-20 września 2018 roku w Centrum Spotkania Kultur odbył się II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego. Na tą uroczystość przyjechali naukowcy, artyści, aktywiści, publicyści, działacze kulturalni i społeczni, zespoły ludowe i dyrektorzy placówek kulturalnych.

czytaj więcej>>

Dożynki Wojewódzkie w Radawcu
________________________________________________________________________

2018-10-02
2 września 2018r. w Radawcu odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Jest to święto podsumowujące trud pracy rolników i szacunek do chleba. Dożynki popularyzują dawne obrzędy, zapewniają kontakt z kulturą i przemysłem rolniczym, są okazją do spotykania władz samorządowych różnych szczebli, przedsiębiorców, sponsorów, rolników, ludzi pielęgnujących tradycje kulturowe oraz wielu gości honorowych.

czytaj więcej>>

"Przygoda z folklorem" - Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu ZAPRASZA!
_________________________________________________________________________

2018-10-01
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat oraz osoby dorosłe i seniorów z terenu Gminy Jabłoń. Działania projektowe obejmują zajęcia z rękodzieła artystycznego: dla dzieci i młodzieży: - Lepiglina, - Bajkowe szkiełka, - Filcowe cuda dla dorosłych i seniorów: - Warsztaty z plecenia słomy, - Warsztaty tworzenia makramy.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
_________________________________________________________________________

2018-09-24
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń...

czytaj więcej>>

Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego Twórcóm Niepodległej Ojczyzny
_________________________________________________________________________

2018-09-18
Serdecznie zapraszamy mieszkanców Gminy Jabłoń na uroczystości związane z odsłonięciem pomnika poświęconego Twórcom Niepodległej Ojczyzny w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, które odbędą się 28 września 2018 r. w Jabłoniu...

czytaj więcej>>

Zaproszenie na spotkanie na temat programu rządowego "Czyste Powietrze" w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2018-09-13
Serdecznie zapraszamy mieszkanców Gminy Jabłoń na spotkanie informacyjne związane z programem rządowym "Czyste Powietrze". Projekt związany jest z dofinansowaniem nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych, spotkanie odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu ...

czytaj więcej>>

Nabór na wolne stanowisko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2018-09-13
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu ogłasza nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny. Liczba lub wymiar etatu - 0,5 etatu (1 osoba) do końca 2018 roku, od 1.01.2019 roku 1 etat ... Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia naboru...

czytaj więcej>>

IV JARMARK PSZCZELARSKI
_________________________________________________________________________

2018-09-12
Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na IV Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 23 września 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.

czytaj więcej>>

Program rządowy "Czyste Powietrze"
_________________________________________________________________________

2018-09-11
Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

czytaj więcej>>

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych
_________________________________________________________________________

2018-09-04

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

czytaj więcej>>

Gmina Jabłoń dla Seniora!!!
_________________________________________________________________________

2018-08-31
Gmina Jabłoń w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju Inceptum złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu pt. "Gmina Jabłoń dla Seniorów", Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

czytaj więcej>>

Docieplenie budynku OSP w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2018-08-30

W sierpniu bieżącego roku rozpoczęto prace związane z dociepleniem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej którą obecnie ogrzewany jest budynek.

czytaj więcej>>

Zakup sprzętu sportowego do Klubu sportowego "Olimpia Jabłoń"
_________________________________________________________________________

2018-08-28

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła wyniki konkursu grantowego w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3". Dofinansowanie otrzymało 66 projektów na łączną sumę 300.188,00 zł w tym nowo powstały Klub sportowy "Olimpia Jabłoń" na realizacje projektu pt. "Zakup sprzętu sportowego do Klubu sportowego "Olimpia Jabłoń" na łączna kwotę dofinansowania 5.000,00 zł.

czytaj więcej>>

"Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym
Polski, Białorusi i Ukrainy"
_________________________________________________________________________

2018-08-22

W dniu 16 sierpnia 2018 r. przy obecności Marszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego, wnioskodawcy projektu Wójta Gminy Jabłoń - Dariusza Łobejko oraz przedstawicieli gmin partnerskich: Gminy Milanów, Gminy Rossosz, Gminy Sosnówka, Gminy Wisznice, Gminy Podedwórze oraz Powiatu Parczewskiego oficjalnie rozpoczęliśmy realizację projektu "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy"

czytaj więcej>>

Kolejne dofinansowanie w Gminie Jabłoń
"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Gminy Jabłoń"
_________________________________________________________________________

2018-08-21

W dniu 06.08.2018 r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko przy asygnacie Skarbnika Gminy Jabłoń - Romana Wójciuka podpisali umowę o powierzenie grantu nr 6/1/2018 na realizacje projektu grantowego "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski Południowo-Wschodniej"

czytaj więcej>>

XIX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS
_________________________________________________________________________

2018-08-07
W Krzywdzie rozegrane zostały XIX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS, Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze i IV Igrzyska Seniorów. Do sportowej rywalizacji przystąpiło ponad 1,5 tysiąca uczestników z 35 gmin i 15 powiatów. Naszą gminę reprezentowały trzy zespoły...

czytaj więcej>>

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONIU - WNIOSKI 2018
_________________________________________________________________________

2018-07-24
Wnioski o ustalenie prawa do: świadcz. wychowawczego „500+”, świadczenia DOBRY START, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są: drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r, drogą tradycyjną – papierową od dnia 1 sierpnia 2018...

czytaj więcej>>

Dofinansowanie budowy dróg gminnych w miejscowości Gęś
_________________________________________________________________________

2018-07-23
W dniu 17.07.2018 r. Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko oraz Skarbnik Roman Wójciuk podpisali umowę o dofinansowaniu budowy stabilizacji dróg gminnych w miejscowości Gęś.

czytaj więcej>>

Święto Plonów - 2018
_________________________________________________________________________

2018-07-19
Informujemy iż w związku z tragiczną sytuacją w rolnictwie dożynki gminne oraz powiatowe w bieżącym roku zostały odwołane.

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ
_________________________________________________________________________

2018-07-19
Z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Samorząd Gminy Jabłoń pragnie zachować pamięć o wydarzenia rozgrywających się na terenie naszej gminy podczas II wojny światowej.

czytaj więcej>>

IV Wojewódzkie Święto Ziół - Milanów 2018
_________________________________________________________________________

2018-07-16
8 lipca w Milanowie odbyło się IV Wojewódzkie Święto Ziół organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Gminę Milanów. Wśród wystawców znalazły się gminy z województwa lubelskiego, w których uprawiane są zioła. Można więc było skosztować syropu z mięty, zupy z pokrzywy czy innych smakołyków przygotowanych na bazie ziół.

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (dziewiąte w gminie Jabłoń)
_________________________________________________________________________

2018-07-16
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 13 lipca 2018 r. o godz: 14:46 z badań nr. P/18/38886 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski.

czytaj więcej>>

Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski pt. "Nasze bogactwo kulturowe"
_________________________________________________________________________

2018-07-10
Serdecznie zapraszamy na kolejny już Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski pt. "Nasze bogactwo kulturowe", który odbędzie się w dniach 17-28 lipca 2018 roku w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym
Polski, Białorusi i Ukrainy

_________________________________________________________________________

2018-07-10
Dnia 12 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko jako lider podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pt. "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy", złożonego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 cel tematyczny DOSTĘPNOŚĆ.

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (ósme w gminie Jabłoń)
_________________________________________________________________________

2018-07-09
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 07 lipca 2018 r. o godz. 15.50 wynikiem badania nr P/18/37608 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski...

czytaj więcej>>

Zmiana taryf za wodę i ścieki na terenie Gminy Jabłoń na podsawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego od 12.07.2018 r.
_________________________________________________________________________

2018-07-06
Na podstawie art. 24c ust. 1 i 2 i art. 24b ust. 1, 3 i 4 oraz art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ) dalej zzwzoś oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póź. zm.)...

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (siódme w gminie Jabłoń)
_________________________________________________________________________

2018-07-05
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 05 lipca 2018 r. o godz. 12.35 wynikiem badania nr P/18/37001 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, powiat parczewski...

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! w powiecie parczewskim (Podedwórze)
_________________________________________________________________________

2018-07-04
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 04 lipca 2018 r. o godz.10 :45 wynikiem badania nr P/18/36690 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Podedwórze, 21-222 Podedwórze, powiat parczewski...

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (szóste w gminie Jabłoń)
_________________________________________________________________________

2018-07-03
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 03 lipca 2018 r. o godz. 10.30 wynikiem badania nr P/18/36387 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski...

czytaj więcej>>

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłoń"
_________________________________________________________________________

2018-07-03
Trwają termomodernizacje budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy w Jabłoniu oraz Szkoły Podstawowej w Gęsi w związku z realizacja projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

czytaj więcej>>

Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy
(kilometraż - od km 28+053 do km 33+526)
_________________________________________________________________________

2018-07-02
Rozpoczęto II etap prac drogowych w ramach realizacji projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy (kilometraż - od km 28+053 do km 33+526)" dofinansowanego z Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020.

czytaj więcej>>

FEAD 2014-2020 - Podprogram 2017 - Pomoc żywnościowa
_________________________________________________________________________

2018-07-02
Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację Programu FEAD 2014-2020 -
Podprogram 2017. Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnościową objęto 305 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu. Wydano 15 t. 435 kg.

czytaj więcej>>

IV Wojewódzkie Święto Ziół - Milanów 2018
_________________________________________________________________________

2018-06-28
Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Święcie Ziół, które odbędzie się 8 lipca w Milanowie. Na przybyłych gości czeka wiele atrakcji. Konkurs na najlepszą potrawę z dodatkiem ziół, występy artystyczne oraz ziołowe gotowanie z marszałkiem województwa.

czytaj więcej>>

ROZPORZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu parczewskiego i bialskiego
_________________________________________________________________________

2018-06-28
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855, z późń. zm.), w związku z wyznaczeniem w dniu 19 czerwca 2018 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Dawidy, gmina Jabłoń (powiat parczewski), w dniu 20 czerwca 2018 r. ognisk tej choroby w miejscowościach Lubiczyn, gmina Dębowa Kłoda (powiat parczewski) i Rozwadówka...

czytaj więcej>>

Kolejne ogniska ASF w powiecie parczewskim (Rusiły i Makoszka)
_________________________________________________________________________

2018-06-27
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2018 r. wynikiem badań stwierdzono kolejne wystąpienia choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach położonych w miejscowościach Rusiły i Makoszka w powiecie parczewskim...

czytaj więcej>>

Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Jabłoń - 1 lipca 2018 r.
_________________________________________________________________________

2018-06-26
Samorząd Gminy Jabłoń zaprasza wędkarzy na Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Jabłoń. Zawody odbędą się w niedzielę 1 lipca 2018 r. na zbiorniku wodnym w Jabłoniu. Podczas zawodów dozwolony będzie połów ryb na dwie wędki, dowolną metodą z wyjątkiem spinningu.

czytaj więcej>>

IX LETNIA GALA PIŁKARSKA BOZPN – 23.06.2018 r. MIĘDZYRZEC PODLASKI
_________________________________________________________________________

2018-06-26
W sobotę 23 czerwca w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się IX Gala Piłkarska BOZPN. UKS Jabłoń odebrał na niej dyplom za zajęcie drugiego miejsca w lidze Orlika Starszego w sezonie 2017/2018. Rozdano również wyróżnienia indywidualne. W kategorii "Nadzieja Piłkarska" nagrodzony został Filip Łobejko, który w całym sezonie ligowym zdobył 88 bramek. W kategorii "Trener Młodzieży" nominację otrzymał Kamil Jaszczuk - trener zespołu z Jabłonia, z kolei za organizację rozgrywek ligowych nominację oraz puchar dostała Gmina Jabłoń.

czytaj więcej>>

Rządowy program "Dobry Start"
_________________________________________________________________________

2018-06-26
"Dobry Start" to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca. Program "Dobry Start" jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

czytaj więcej>>

Biznes Lubelskie dla parczewskich przedsiębiorców
_________________________________________________________________________

2018-06-26

Prowadzisz firmę w powiecie parczewskim? Przyjdź na spotkanie z cyklu "Biznes Lubelskie", które odbędzie się we wtorek, 3 lipca 2018 r. o godz. 13.30 w Hotelu Alma, ul. Polna 42 w Parczewie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale ze względu na określoną liczbę miejsc obowiązuje rejestracja za pośrednictwem strony http://invest.lubelskie.pl/
Podczas spotkania dowiesz się m.in. o RODO, planowanych zmianach w JPK, CIT, VAT, negocjacjach między przedsiębiorcami oraz z jakiego wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie możesz skorzystać i w jakich planowanych misjach gospodarczych wziąć udział.

czytaj więcej>>

Kolejne ogniska ASF w powiecie parczewskim (w tym piąte w Gminie Jabłoń)
_________________________________________________________________________

2018-06-25
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 23 i 24 czerwca 2018 r. wynikiem badań stwierdzono kolejne wystąpienia choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach położonych w miejscowościach Podwdwórze, Kodeniec i Dawidy w powiecie parczewskim...

czytaj więcej>>

Pismo do Ministra Rolnictwa
_________________________________________________________________________

2018-06-22
Składam serdeczne gratulacje w związku z powołaniem Pana na stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mam nadzieję, że Pana praca, zaangażowanie i odpowiedzialność przyczynią się do poprawy funkcjonowania najważniejszej i podstawowej gałęzi produkcji w Polsce jakim jest rolnictwo oraz przyczyni się do ochrony indywidualnych rodzinnych gospodarstw rolnych...

czytaj więcej>>

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie LUX MED w lipcu 2018 roku
_________________________________________________________________________

2018-06-21
Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?. Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Badania mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej (mammobusie) odbędą się w miejscowości: Jabłoń – 17 lipca 2018 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Zamoyskiego 78...

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (Lubiczyn - Dębowa Kłoda)
_________________________________________________________________________

2018-06-21
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 11:20 wynikiem badania nr P/18/33335 oraz o godz. 13:10 wynikami badań nr P/18/33367, P/18/33369, P/18/33368, P/18/33365 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Lubiczyn, 21-211 Dębowa Kłoda, powiat parczewski...

czytaj więcej>>

ROZPORZĄDZENIE NR 14 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu parczewskiego i bialskiego
_________________________________________________________________________

2018-06-20

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855, z późń. zm.), w związku z wyznaczeniem w dniu 7 czerwca 2018 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w powiecie parczewskim w miejscowości Puchowa Góra, gmina Jabłoń oraz w dniu 15 czerwca 2018 r...

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (czwarte w gminie Jabłoń)
_________________________________________________________________________

2018-06-20
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 20.50 wynikiem badania nr P/18/33229 i P/18/33230 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski...

czytaj więcej>>

INFORMACJA O SZACOWANIU STRAT W GOSPODARSTWACH WYWOŁANYCH SUSZĄ
_________________________________________________________________________

2018-06-19
Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Jabłoń w sprawie oszacowania tych szkód do dnia 10 lipca 2018 r.

czytaj więcej>>

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
_________________________________________________________________________

2018-06-19
Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego i Jerzy Maśluch Starosta Parczewski serdecznie zapraszają na SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, które odbędzie się 21 czerwca 2018 r. – godz. 15.30 w sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24. W trakcie spotkania nastąpi uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565 (odcinek Lubartów - Parczew)".

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (trzecie w gminie Jabłoń)
_________________________________________________________________________

2018-06-18
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 22:30 wynikiem badania nr P/18/32619 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie, położonym w miejscowości Kolano Kolonia, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski...

czytaj więcej>>

Biała Niedziela - 24 czerwca 2018
_________________________________________________________________________

2018-06-15

Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń, Jerzy Maśluch - Starosta Powiatu Parczewskiego, Andrzej Skiba - Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zapraszają Mieszkańców Gminy Jabłoń w dniu 24 czerwca 2018 roku w godzinach 10.00 - 15.00 do Szkoły Podstawowej im. SGO Polesie w Jabłoniu...

czytaj więcej>>

HODOWCY ŚWIŃ I BYDŁA W GMINIE JABŁOŃ - Informacja (ASF)
_________________________________________________________________________

2018-06-14
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie w związku z wystąpieniem dnia 08.06.2018 ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Puchowa Góra informuje, że na terenie Gminy Jabłoń do obszaru zapowietrzonego zostały zaliczone miejscowości: Kalinka, Puchowa Góra, Wantopol...

czytaj więcej>>

ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu parczewskiego i bialskiego
_________________________________________________________________________

2018-06-14
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855), w związku z wyznaczeniem w dniu 7 czerwca 2018 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń w powiecie parczewskim w miejscowości Puchowa Góra, gmina Jabłoń...

czytaj więcej>>

Nabór na wolne stanowisko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2018-06-12

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głowny księgowy. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata - posiada ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości...

czytaj więcej>>

Otwarte Strefy Aktywności na terenie gminy Jabłoń
_________________________________________________________________________

2018-06-08

W dniu 6 czerwca 2018 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Do MSiT wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ponad 54 mln zł. W ramach tego naboru Gmina Jabłoń złożyła wniosek na budowę 5 otwartych stref aktywności w następujących wariantach...

czytaj więcej>>

XXX Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
_________________________________________________________________________

2018-06-07

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXX Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 13 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (drugie w gminie Jabłoń)
_________________________________________________________________________

2018-06-07
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Puchowa Góra.

czytaj więcej>>

PROJEKT - "Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny"
_________________________________________________________________________

2018-06-07

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi na obszarze siedmiu gmin północnej Lubelszczyzny. W ramach projektu zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne na terenie siedmiu gmin partnerskich - łącznie 3045 przestarzałych opraw oświetleniowych zostanie wymienionych na energooszczędne lampy LED.

czytaj więcej>>

Kolonie letnie w Zakopanem dla dzieci rolników
_________________________________________________________________________

2018-06-06

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy działające na terenie województwa lubelskiego otrzymało dotację na organizację kolonii letnich w Zakopanem dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Termin kolonii: 21.07.2018 -02.08.2018 (13 dni) Miejsce: Dom Wypoczynkowy "U Kasi", Zakopane Uczestnicy: 80 dzieci w wieku 8-16 lat.

czytaj więcej>>

Zaproszenie na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
_________________________________________________________________________

2018-05-28
Zarząd Koła Wędkarskiego w Jabłoniu zaprasza na zawody wędkarskie z okazji DNIA DZIECKA. Zawody odbędą się w niedzielę 3 czerwca 2018 r. na zbiorniku wodnym w Jabłoniu. Zawody będą rozgrywane w trzech kategoriach, zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskeigo (połów na jedną wędkę).

czytaj więcej>>

 

Gmina Jabłoń - wyróżnienie w kategorii Gmina Przyjazna Mieszkańcom w konkursie "Gmina na 6"
_________________________________________________________________________

2018-05-25
W czwartek (24 maja 2018) odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs "Gmina na 6". W Dworze Anna w Jakubowicach Konińskich zebrali się samorządowcy z województwa lubelskiego. 209 gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich rywalizowało ze sobą w czterech kategoriach.

czytaj więcej>>

"Kultura naszym bogactwem" w Gminie Jabłoń
_________________________________________________________________________

2018-05-25
W dniach 19-20 maja 2018 r. w Jabłoniu zakończyliśmy obchody spotkań majowych poświęconych kulturze i historii naszego terenu. W tym roku, podczas dwudniowej sesji popularno-naukowej, mieszkańcy, osoby zaproszone, odwiedzający naszą miejscowość mieli okazję posłuchać wykładów pt. "Nasze bogactwo kulturowe" dotyczące m.in. ludzi pochodzących z gm. Jabłoń, którzy wpisali się w karty historii i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem światowej sławy, artysty Augusta Zamoyskiego.

czytaj więcej>>

Informacje dotyczące napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy
_________________________________________________________________________

2018-05-24
W związku z fatalnym stanem dróg powiatowych, oraz pojawiających się nowych ubytków w miejscach wykonywanych napraw została skierowana pisemna prośba o przeprowadzenie niezbędnych napraw...

czytaj więcej>>

"Kultura Naszym Bogactwem" - Zaproszenie na spotkania majowe 2018
_________________________________________________________________________

2018-05-17
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkania majowe "Kultura Naszym Bogactwem", które odbędą się dniach 19-20 maja 2018r. w Jabłoniu. W programie: sesja popularno-naukowa, noc muzeów, otwarcie wystawy...

czytaj więcej>>

"Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III"

2018-05-17
W związku z przyznaniem pomocy na realizacje projektu pn "Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłoń w ramach

czytaj więcej>>

"FLORIANY 2018"
_________________________________________________________________________

2018-05-17
256 zgłoszonych projektów, 12 kategorii i tylko 48 projektów nominowanych do strażackich Oscarów "Floriany" w tym projekt pt. "Razem znaczy smacznie i zdrowo" realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jabłoniu razem z partnerem Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Jabłońskiej.

czytaj więcej>>

I Europejski Turniej Piłki Nożnej
_________________________________________________________________________

2018-05-17
13 maja na obiektach sportowych przy UMCS w Lublinie odbył się I Europejski Turniej Piłki Nożnej organizowany przez europosła Krzysztofa Hetmana. Kategorią wiekową były roczniki 2006 i młodsi, zatem nasz zespół Orlika Starszego został wzmocniony na zawody zawodnikami rok starszymi.

czytaj więcej>>

Akademia kompetencji-Szkoła Podstawowa „SGO” w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2018-05-17
Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gminie Jabłoń poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 65 uczniów w tym 31 uczennic kompetencji kluczowych, doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych u 12 nauczycieli oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w Jabłoniu do 31.12.2018 r. jest głównym celem realizowanego projektu.

czytaj więcej>>

Edukacja XXI wieku w Szkole Podstawowej w Gęsi
_________________________________________________________________________

2018-05-16
Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Gęsi realizowany jest projekt „Edukacja XXI wieku”. Celem projektu planowanym do osiągnięcia do 2020 r. jest podniesienie u min. 33 uczniów Szkoły Podstawowej w Gęsi kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez dokształcenie 13 nauczycieli i doposażenie pracowni szkolnych.

czytaj więcej>>

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (JASKRA)
_________________________________________________________________________

2018-05-16
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) W dniu: 21.05.2018 w Ośrodku Zdrowia ul. Zamojskiego 15 w Jabłoniu w godz. od 10:00: do 13:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

czytaj więcej>>

37 Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe
_________________________________________________________________________

2018-05-15
Dnia 10 maja 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje powiatowe 37 Małego Konkursu Recytatorskiego. W przesłuchaniach wzięło udział 30 recytatorów ze Szkół Podstawowych powiatu parczewskiego.

czytaj więcej>>

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
_________________________________________________________________________

2018-05-14
Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

czytaj więcej>>

Test Wiedzy o Józefie Piłsudskim
_________________________________________________________________________

2018-05-09

Dnia 8 maja 2018r. odbył się "Test Wiedzy o Józefie Piłsudskim", którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Celem testu było uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX w., a szczególnie postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych.

czytaj więcej>>

Obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
_________________________________________________________________________

2018-05-07

Uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęto mszą świętą w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich w Paszenkach
_________________________________________________________________________

2018-05-02
29 kwietnia 2018r. w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich w ramach eliminacji do 45. Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim. Organizatorami przeglądu byli : Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie, Wójt Gminy Jabłoń, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Uroczystości Jubileuszowe ZSCKR w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2018-04-23
Serdecznie zapraszamy absolwentów roczników 1952 - 2013 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu do wzięcia udziału w Jubileuszu Szkoły oraz w Zjeździe Absolwentów. Uroczystości odbędą się 2 czerwca 2018 roku w ZSCKR w Jabłoniu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.zsckrjablon.pl lub pod numerem telefonu 833560017

czytaj więcej>>

Gmina Jabłoń - 12 w kraju
_________________________________________________________________________

2018-04-17
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło ranking samorządów zaangażowanych w kulturę 2018 r., który został oparty o dane z lat 2015-2016, uwzględniając zarówno dane finansowe, jak również dane na temat życia kulturalnego w poszczególnych gminach. Gmina Jabłoń w rankingu gmin wiejskich o średniej zamożności zajęła 12 miejsce w kraju.

czytaj więcej>>

 
Powrót do treści | Wróć do menu głównego