TABLICA OGŁOSZEŃ - WAŻNE INFORMACJE:

ANKIETA dotycząca jakości i dostępności infrastruktury drogowej na obszarze gmin partnerskich

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie jakość i dostępność infrastruktury drogowej oraz wyznaczenie kierunków działań do roku 2029. Wyniki ankiet posłużą do opracowania „Strategii rozwoju sieci transportowej w gminach partnerskich na lata 2020-2029” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”. 
LINK DO ANKIETY: https://docs.google.com

ANKIETA na strategię elektromobilności w Gminie Jabłoń
WAŻNA INFORMACJA - Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas wizyty w Urzędzie
KORONAWIRUS - Nowe zasady i ograniczenia
Zarządzenie Nr 29/20 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie o głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
0
Suma środków zewnętrznych pozyskanych dla Gminy Jabłoń to :
Tereny pod zabudowę jednorodzinną w miejscowości Jabłoń
Zainwestuj w gminie Jabłoń
Urząd Gminy Jabłoń - System Informacji Przestrzennej
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT
.
Inwestycje w obiektywie
Inwestycje w obiektywie
Jabłoń Dawniej
Jabłoń Dawniej
Jabłoń - Europejska Gmina!
Jabłoń - Europejska Gmina!
Kompleksowy system edukacji przedszkolnej
Kompleksowy system edukacji przedszkolnej