Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści 

www.jablon.pl ::: AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - OGŁOSZENIA ::: www.jablon.pl

 

III MIEJSCE GMINY JABŁOŃ
wśród liderów w ogólnopolskim rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"
________________________________________________________________________

2019-10-18
Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Gmina Jabłoń zajęła III miejsce w ogólnopolskim rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" w kategorii "Wykorzystanie środków z funduszy UE - Inwestycje transportowe w latach 2014-2018" wśród gmin wiejskich.

czytaj więcej>>

Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin dla mieszkańców Gminy Jabłoń
________________________________________________________________________

2019-11-13
Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne) dla mieszkańców Gminy Jabłoń. Szkolenie odbędzie się 22.11.2019 r. o godz. 09:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Informacja w sprawie organizacji szkolenia żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
________________________________________________________________________

2019-11-13

W dniu 16-17.11.2019 roku żołnierze z pododdziałów 2 LBOT/23 blp/232 kip. realizować będą szkolenie w rejonie m. Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Sosnowica oraz PCO Lotnisko. Podczas szkolenia jedynie na PCO Lotnisko będzie wykorzystywana amunicja bojowa oraz środki pozoracji pola walki. W trakcie realizacji szkolenia nie wystąpią żadne utrudnienia oraz zagrożenia życia

czytaj więcej>>

XI Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji
________________________________________________________________________

2019-11-12

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 7 listopada 2019 r.
________________________________________________________________________

2019-11-07

Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę oraz na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Szkoła podstawowa w Gęsi z dofinansowaniem PZU
________________________________________________________________________

2019-11-06
Dzięki staraniom całej społeczności Szkoły Podstawowej w Gęsi udało się pozyskać z PZU dofinansowanie do wykonania specjalnego podjazdu dla niepełnosprawnych a także do budowy miasteczka ruchu drogowego.

czytaj więcej>>

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego
________________________________________________________________________

2019-10-28
Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem" oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.

czytaj więcej>>

"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
________________________________________________________________________

2019-10-28
Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż Gmina Jabłoń przystąpi do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

czytaj więcej>>

Umowy na termomodernizację i poprawę efektywności budynków mieszkalnych podpisane
________________________________________________________________________

2019-10-18
W piątek, 4 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie 28 umów na termomodernizację i poprawę efektywności budynków mieszkalnych. Wartość dofinansowania z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wyniosła ponad 32 mln zł.

czytaj więcej>>

Relacja z VII Towarzyskich Zawodów Spinningowych
________________________________________________________________________

2019-10-18
6 października 2019 r, odbyły się VII Towarzyskie Zawody Spinningowe. Ich organizatorem było Koło Wędkarskie „Sazan” i Samorząd Gminy w Jabłoniu, który jak co roku ufundował nagrody dla pięciu najlepszych wędkarzy. Tym razem, ze względu na niski poziom wody w Paszenkach, areną zmagań wędkarskich był zbiornik w Mostach. Zawody trwały sześć godzin i wzięło w nich udział siedemnastu wędkarzy z Jabłonia, Paszenek, Horodyszcza, Wisznic, Kodnia, Włodawy i Siemiatycz.

czytaj więcej>>

DOFINANSOWANIE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DLA MIESZKAŃCÓW DOLINY ZIELAWY!
________________________________________________________________________

2019-10-18
Urząd Gminy Wisznice oraz Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju zapraszają do udziału w projekcie „Promocja Przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy”. Projekt zakłada przygotowanie 60 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 49 z nich.

czytaj więcej>>

80 Rocznica Bitwy pod Jabłoniem
________________________________________________________________________

2019-10-18
28 września 2019r. w Jabłoniu odbyły się uroczystości związane z 80 Rocznicą Bitwy pod Jabłoniem 60. Dywizji Wojska Polskiego Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga z najeźdźcą sowieckim. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Tomasza bpa z Willanowy w Jabłoniu odprawionej przez ks. Zbigniewa Szyprowskiego w koncelebrze ks. Karola Nasiłowskiego i ks. Adama Potapczuka.

czytaj więcej>>

Kolonie zimowe dla dzieci rolników
________________________________________________________________________

2019-10-18
Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "REGIONY" po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta) w KRUS. Wypoczynek zimowy w formie kolonii w 2020 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu
współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi
________________________________________________________________________

2019-10-17
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe...

czytaj więcej>>

Kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego do Klubu Sportowego „Olimpia Jabłoń”
________________________________________________________________________

2019-10-17
Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji ORLEN, Klub Sportowy Olimpia Jabłoń uzyskał dofinansowanie na realizację grantu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - popieramy każdy ruch!" w wysokości 4 000 zł w ramach konkursu "Moje miejsce na Ziemi" organizowanego przez Fundację Orlen- DAR SERCA.

czytaj więcej>>

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń
________________________________________________________________________

2019-10-16
W miesiącu wrześnu zostały dokonane czynności odbiorowe na pierwszy etap prac w ramach projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń". Etap ten obejmował rewitalizację obszarów zdegradowanych w miejscowości Kalinka poprzez: rozbudowę istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia, budowę siłowni zewnętrznej, remont boiska do piłki plażowej i zakup bramek do piłki nożnej, montaż oświetlenia solarnego oraz utwardzenie terenu. Wykonawcą prac była firma ARGON Arkadiusz Półtorak...

czytaj więcej>>


"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń" - etap II
________________________________________________________________________

2019-10-15
W związku z realizacją przez Gminę Jabłoń projektu pt."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń" w miesiącu październiku zakończyły się prace odbiorowe w Szkole Podstawowej w Kolanie oraz Szkole Podstawowej w Jabłoniu. W ramach drugiego etapu zostały wykonane następujące prace...

czytaj więcej>>

Budowa drogi gminnej nr 103754L w miejscowości Gęś
________________________________________________________________________

2019-10-15
Gmina Jabłoń uzyskała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 103754L w miejscowości Gęś”. W ramach inwestycji zostanie wykonany odcinek o długości 700 mb. z nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami w 2020 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 359 481,24 zł, a przyznane dofinansowanie to kwota 179 740,62 zł.

czytaj więcej>>

Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki
________________________________________________________________________

2019-10-15
Powiat Parczewski podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę o udzielenie dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki (kilometraż roboczy od km 19+124,30 do km 19+567)" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie to przewiduje budowę drogi o długości ok.443 m z nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami w 2019 r.

czytaj więcej>>

DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ DORGI W MIESJCOWOŚCIACH GĘŚ I KOLANO-KOLONIA
________________________________________________________________________

2019-10-15
W dniu 9 października 2019 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

czytaj więcej>>

Zaproszenie na widowisko poetycko-muzyczne "OSTATNI ROZKAZ gen. Fr. Kleeberga"
________________________________________________________________________

2019-10-04
Zarząd Powiatu w Parczewie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie zapraszają na widowisko poetycko-muzyczne OSTATNI ROZKAZ GEN. FR. KLEBERGA, 11 października 2019 (piątek) godz. 17.00, hala sportowa Zespołu Szkół im. S.Staszica w Parczewie.

czytaj więcej>>

VIII Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego
________________________________________________________________________

2019-10-04
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na VIII Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego, który odbędzie się 13 października 2019 r.

czytaj więcej>>

Regionalny Konkurs Grantowy programu Równać Szanse
________________________________________________________________________

2019-09-27
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację
(w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku...

czytaj więcej>>

Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i sprzedaży
________________________________________________________________________

2019-09-24
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłoń, zarządza co następuje: § 1. 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość z zasobu gruntów stanowiącą własność Gminy Jabłoń określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

czytaj więcej>>

V Jarmark Pszczelarski
________________________________________________________________________

2019-09-18
Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań" oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na V Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 29 września 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie. W programie m.in.: degustacje produktów z ula oraz regionalnych wyrobów opartych na miodzie, pokaz sprzętu pszczelarskiego i wirowania miodu. Pszczelarze udostępnią wyroby ze swoich pasiek, a o część artystyczną zadbają dzieci z parczewskich przedszkoli oraz kapela podwórkowa "Taka Paka".
Wśród publiczności zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Każdy kto wypełni kupon konkursowy ma szansę wygrać atrakcyjną nagrodę.

czytaj więcej>>

E-USŁUGI - Podpisanie umowy
________________________________________________________________________

2019-09-17
W dniu 9 września 2019 w Terespolu miało miejsce podpisanie umowy na dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla samorządów biorących udział w projekcie pt. "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug". Dzięki realizacji projektu miasto Terespol oraz gminy Wisznice, Milanów, Leśna Podlaska, Jabłoń i Tuczna uzyskają możliwość sprawniejszej obsługi mieszkańców i zwiększenia dostępności do poszczególnych usług świadczonych przez samorządy partnerskie.

czytaj więcej>>

Warsztaty - Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Doliny Zielawy 2020-2030
________________________________________________________________________

2019-09-16
Zapraszamy mieszkańców Gminy Jabłoń do udziału w warsztatach związanych z przygotowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Doliny Zielawy 2020 - 2030, które odbędą się w dniu 20 września 2019 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, przy ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3.

 

Spotkanie informacyjne - Programy "MÓJ PRĄD", "AGROENERGIA", "CZYSTE POWIETRZE"
________________________________________________________________________

2019-09-16
Serdecznie zapraszamy mieszkańców, właścicieli domów jedorodzinnych oraz osób prowadządych działalność rolniczą na spotkanie informacyjne związane z działaniami w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenia produkcji energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych.

czytaj więcej>>

Dożynki Gminne w Jabłoniu
________________________________________________________________________

2019-09-06
Dnia 1września 2019r. roku w Jabłoniu odbyło się Gminne Święto Plonów, którego Partnerem było województwo lubelskie - "Lubelskie Smakuj Życie". Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godz. 12.00 w kościele pw. św. Tomasza bpa z Wilanowy w Jabłoniu. Liturgia sprawowana była w intencji rolników i tegorocznych plonów. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz korowodu z kościoła na stadion sportowy, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości dożynkowe.

czytaj więcej>>

80 Rocznica Bitwy pod Jabłoniem 1939-2019
________________________________________________________________________

2019-09-05

Samorząd Gminy Jabłoń, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu i LGD "Jagiellońska Przystań" zapraszją na Uroczystości związane z 80 Rocznicą Bitwy pod Jabłoniem 60 Dywizji Wojska Polskiego SGO "Polesie" Gen. Franciszka Kleeberga z agresorem sowieckim, które odbędą się dnia 29 września 2019 r.

czytaj więcej>>

KOMUNIKAT - Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin
________________________________________________________________________

2019-09-04

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.

czytaj więcej>>

Dożynki Wojewódzkie - Radawiec 2019
________________________________________________________________________

2019-09-03

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Artur Sępoch serdecznie zapraszają na Dożynki Wojewódzkie 2019, które odbędą się na lotnisku w Radawcu. Dożynki Wojewódzkie zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

czytaj więcej>>

Informacja Lubelskiej Izby Rolniczej - Lista delegatów VI kadencji LIR
________________________________________________________________________

2019-08-30

Lubelska Izba Rolnicza w załączeniu przesyła listę delegatów VI kadencji LIR wraz z danymi teleadresowymi wybraych na nową kadencję, w wyborach do Izd Rolniczych w dniu 28 lipca 2019 r., w państwa gminie...

czytaj więcej>>

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - Wiosenna akcja szepień lisów
________________________________________________________________________

2019-08-30

Informujemy, że w dniach od 20 do 25 wrzesnia 2019 roku na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzeone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie...

czytaj więcej>>

VIII Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji
________________________________________________________________________

2019-08-23

Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 3 września 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Dożynki Gminne - Jabłoń 2019
________________________________________________________________________

2019-08-20
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na Dożynki Gminne, które w tym roku odbędą się w Jabłoniu 1 września na stadionie sportowym w Jabłoniu. Szegółowy program w załączeniu.

czytaj więcej>>

„Uroki Lubelszczyzny 2019”
XXI Runda Turystyczno Samochodowa Mistrzostw Polski, Turystyczny Puchar Polski,
Oraz III Runda Turystycznych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego
________________________________________________________________________

2019-08-12
„Uroki Lubelszczyzny 2019” Zarząd Okręgowy PZM w Lublinie zaprasza na XXI Rundę Turystyczno Samochodowych Mistrzostw Polski, Turystyczny Puchar Polski, Oraz III Runda Turystycznych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego. Organizatorem imprezy na zlecenie GKSPiT jest Zarząd Okręgowy PZM w Lublinie siedzibą w Lublinie, ul. Prusa 8, 20 064 Lublin oraz Automobilklub Bialskopodlaski...

czytaj więcej>>

ZWROT PODAKTU AKCYZOWEGO - II termin od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.
________________________________________________________________________

2019-08-02
Wójt Gminy Jabłoń informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy).

czytaj więcej>>

Dożynki Powiatowe - Milanów 2019
___________________________________________________________________

2019-07-30
Starosta Parczewski i Wójt Gminy Milanów zapraszają na Dożynki Powiatowe, które odbędą się na placu przy GOK w Milanowie w dniu 25 sierpnia 2019 r.

czytaj więcej>>

Doraźny dyżur poselski - Poseł Kornelia Wróblewska
___________________________________________________________________

2019-07-25
Na prośbę biura poselskiego wynikającą z artykułu 24 ust.2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora "art. 24 ust. 2. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego są obowiązane udostępnić posłowi lub senatorowi lokal na czas odbycia doraźnego dyżuru poselskiego lub senatorskiego w miejscowości, w której poseł lub senator nie otworzył biura określonego w art. 23 ust. 1." informujemy...

czytaj więcej>>

Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w gminie Jabłoń nie odbędą się
___________________________________________________________________

2019-07-24
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 139 w Jabłoniu informuje, że w okręgu wyborczym Nr 139 w Jabłoniu w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej zgłoszona lista kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego głosowania się nie przeprowadza a za wybranych członków Rady Powiatowej Okręgowa Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów...

czytaj więcej>>

Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń - 2019
________________________________________________________________________

2019-07-24
Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń odbył się 21 lipca na orliku w Gęsi i wzięło w nim udział 8 drużyn. Oto wyniki : Grupa A Green Team 0:0 AZ-BUD Komarówka Podlaska, Dawidy 3:1 Absolwent Domaszewnica, Green, Team 4:3 Absolwent, Komarówka 3:1 Dawidy, Green Team 1:0 Dawidy, Domaszewnica 0:3 Komarówka

czytaj więcej>>

Przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń w ramach projektu "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy"
________________________________________________________________________

2019-06-28
W dniu 14.06.2019 roku nastąpił odbiór drugiego i ostatniego etapu prac budowlanych w ramach projektu „Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”, w ramach którego została wybudowana droga w miejscowości Dawidy (103758L) - 0,746 km.

czytaj więcej>>

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń"- etap II
________________________________________________________________________

2019-06-28
W związku z realizacją przez Gminę Jabłoń projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń" w miesiącu kwiecień rozpoczął się drugi etap prac, zostaną nim objęte następujące obiekty: Szkoła Podstawowa w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa w Kolanie i Szkoła Podstawowa w Dawidach.

czytaj więcej>>

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń
________________________________________________________________________

2019-06-28
W miesiącu czerwcu została podpisana umowa z firmą ARGON Arkadiusz Półtorak na pierwszy etap prac w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń”. Projekt jest dofinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

czytaj więcej>>

Wybory do Izb Rolniczych - 28 lipca 2019
________________________________________________________________________

2019-06-28
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej przyjmowane są w czasie dyżurów do dnia 05.07.2019r. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Jabłoniu, Okręgowa Komisja Wyborcza pełni dyżury w dniach 01.07.2019 do 05.07.2019 - Urząd Gminy Jabłon w godzinach 9.00 - 11.00.

czytaj więcej>>

INFORMACJA - Szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (susza)
________________________________________________________________________

2019-06-27
Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy w sprawie oszacowania tych szkód do dnia 12 lipca 2019 r.

czytaj więcej>>

I Ty możesz mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w naszej okolicy!!!
________________________________________________________________________

2019-06-26
Już dziś oddaj swój głos na naszą inwestycję, w ramach której zostaną wykonane nowe zewnętrzne schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Gęsi oraz zostanie utworzone miasteczko ruchu drogowego na placu przy Szkole. Inicjatorem jest Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży w ramach ogólnopolskiej akcji PomocTo Moc organizowanej przez Fundację PZU.

czytaj więcej>>

Zapraszamy na TEATR - Fintikluszki - Folkowe okruszki dla dzieci i dorosłych
________________________________________________________________________

2019-06-26
Małe Mi - Wędrowny Teatr Lalek zaprasza na Teatr FINTIKLUSZKI - Folkowe okruszki dla dzieci i dorosłych 4.07.2019r. (czwartek), godz. 18.00 wstęp wolny, Patio przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu ...

czytaj więcej>>

Patent na bezpieczne wakacje
________________________________________________________________________

2019-06-24

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my - Państwowa Inspekcja Sanitarna. A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje...

czytaj więcej>>

INFORMACJA - WNIOSKI 500+
________________________________________________________________________

2019-06-18

Wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego „500+” na okres zasiłkowy 2019/2021 (tj. na wszystkie dzieci - bez względu na dochód), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą: drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r. ...

czytaj więcej>>

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic
________________________________________________________________________

2019-06-13

Uwaga! Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów, jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać,omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami ...

czytaj więcej>>

UWAGA! ALERT POGODOWY!
________________________________________________________________________

2019-06-13

Uwaga! Po południu i w nocy 13 czerwca 2019 r. prognozowane silny wiatr, burze i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz, zostań w domu.

czytaj więcej>>

NA UPAŁY NIE MA RADY? SĄ!!! OTO NAJWAŻNIEJSZE
________________________________________________________________________

2019-06-13
PIJ DUŻO WODY - podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów - z czego głównie powinna to być woda wysoko zmineralizowana, dodatkowo np. słaba herbata oraz soki owocowo-warzywne. Zdecydowanie należy unikać natomiast napojów z kofeiną (np. kawa, cola) oraz alkoholu ...

czytaj więcej>>

Zawiadomienie Starosty Parczewskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu
opisowo-kartograficznego po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków
________________________________________________________________________

2019-06-13
Starosta Parczewski, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz. U. z 2019 r., poz. 725 t.j.) z a w i a d a m i a , że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

WYBORY ŁAWNIKÓW 2020 - 2023
________________________________________________________________________

2019-06-11
31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Jabłoń z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: - dla Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej - tj. 1 ławnika...

czytaj więcej>>

INFORMACJA - Szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
________________________________________________________________________

2019-06-10
Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci przymrozków wiosennych mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Jabłoń w sprawie oszacowania tych szkód do dnia 14 czerwca 2019 r.

czytaj więcej>>

Nieodpłatna pomoc psychoterapeutyczna i poradnictwo psychologiczne
________________________________________________________________________

2019-06-10
Pomoc psychologiczna udzielana jest w ramach działalności GMINNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłoniu. Więcej informacji można uzyskać w GOPS w Jabłoniu, tel. 83 356 00 06 wew. 27 Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w Punkcie dzwoniąc pod numer: 507 157 020

czytaj więcej>>

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora SP w Dawidach
________________________________________________________________________

2019-06-04

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "SZKOŁA MARZEŃ" w DAWIDACH ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dawidach, Dawidy 56, 21-205 Jabłoń. Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który co najmniej posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego następujące wymagania...

czytaj więcej>>

75 rocznica pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji "Burza" na Lubelszczyźnie
________________________________________________________________________

2019-06-03
Środowisko Lubelskie Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Nadleśnictwo Parczew, LGD Jagiellońska Przystań, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, Wójt Gminy Uścimów, serdecznie zapraszają na spotkanie upamiętniające 75 rocznicę pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji "Burza" na Lubelszczyźnie, które odbędzie się 16 czerwca 2019 roku w byłej leśniczówce "Gościniec" na skraju Lasów Parczewskich od strony Ostrowa Lubelskiego.

czytaj więcej>>

Zawody wędkarskie z okazji DNIA DZIECKA - ZAPRASZAMY !
________________________________________________________________________

2019-06-03

Serdecznie zapraszamy na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, które odbędą się 9 czerwca 2019 r. na zbiorniku wodnym w Jabłoniu. Zawody będą rozgrywane w trzech kategoriach, zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego. Za zdobycie pierwszych pięciu miejsc w każdej kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

czytaj więcej>>

Ankietowe badania rolne
________________________________________________________________________

2019-05-29
Od wielu lat prowadzone są rolnicze badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach rolnych. W związku z tym Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się z prośbą do Państwa o poświęcenie czasu naszym pracownikom i udzielenie informacji...

czytaj więcej>>

"ZAMOYSKI OCALONY" Jabłoń - Warszawa
________________________________________________________________________

2019-05-28
Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o zakupie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszystkich Dzieł naszego Wielkiego Rodaka Augusta Zamoyskiego. 17 maja b.r. w pierwszym dniu otwarcia Pokazu zakupionych rzeźb p.n. "Zamoyski ocalony", grupa mieszkańców gminy Jabłoń wybrała się do Muzeum Narodowego w Warszawie aby bezpośrednio niemal fizycznie dotknąć wzrokiem zakupionych prac znanych prawie wyłącznie z fotografii.

czytaj więcej>>

UWAGA! ALERT POGODOWY!
________________________________________________________________________

2019-05-20
Uwaga! Prognozowane silne burze z gradem. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz, zostań w domu.

czytaj więcej>>

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Powiatu Parczewskiego - 19 maja 2019 r.
________________________________________________________________________

2019-05-15
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Parczewie i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie zapraszają na Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Powiatu Parczewskiego, które odbedą się 19 maja 2019 r. w Parczewie.

czytaj więcej>>

Ankiety do OZE - Termin do 7 czerwca 2019 r.
________________________________________________________________________

2019-05-14
W związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Gmina Jabłoń ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę (pellet drzewny, holzgas), pompy ciepła do ogrzewania budynku mieszkalnego, pompy ciepła przygotowujące ciepłą wodę użytkową). Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

czytaj więcej>>

Konkurs plastyczny i fotograficzny z okacji 100-lecia powstania parafii w Jabłoniu
________________________________________________________________________

2019-05-13
Z okazji 100 – lecia powstania Parafii w Jabłoniu organizowane są konkursy: plastyczny i fotograficzny. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w konkursach.

czytaj więcej>>

Zaproszenie na Spotkania z Augustem Zamoyskim w Jabłoniu
________________________________________________________________________

2019-05-10
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na coroczne Spotkania z Augustem Zamoyskim, które odbędą się w dniach 18-19 maja 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem spotkań.

czytaj więcej>>

KOMUNIKAT - Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół
________________________________________________________________________

2019-05-09
Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.

czytaj więcej>>

Eliminacje gminne 38 Małego Konkursu Recytatorskiego w Jabłoniu
________________________________________________________________________

2019-05-09
Dnia 7 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne 38 Małego Konkursu Recytatorskiego, w którym uczestniczyło 13 recytatorów ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej w Gęsi, Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "SiW" w Paszenkach i Szkoły Podstawowej w Dawidach.

czytaj więcej>>

Obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Jabłoniu
________________________________________________________________________

2019-05-08
Uroczyste obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęto mszą świętą w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy w Jabłoniu. Po zakończonej liturgii poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, władze samorządowe, delegacje, dzieci, młodzież oraz wszyscy obecni przemaszerowali na cmentarz parafialny ...

czytaj więcej>>

"Śladami Pieśni i Tradycji" w Paszenkach
________________________________________________________________________

2019-05-08
28 kwietnia 2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbyły się: Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich i Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych pt. "Śladami Pieśni i Tradycji". Organizatorami przeglądu byli: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Zaproszenie na wystawę rzeźb Augusta Zamoyskiego - 17 maja 2019 r. w Warszawie
________________________________________________________________________

2019-05-08
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej i Muzeum im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu zapraszają na wyjazd na wystawę rzeźb Augusta Zamoyskiego, która odbędzie się 17 maja 2019 r. w Warszawie. Zapraszamy osoby zainteresowane.

czytaj więcej>>

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku od 50 do 69 lat
________________________________________________________________________

2019-05-07
Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej. Celem programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu krajów Unii Europejskiej, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka oraz wprowadzanie na terenie całego kraju ujednoliconych zasad postępowania diagnostycznego.

czytaj więcej>>

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
________________________________________________________________________

2019-05-07
Informujemy o rozpoczęciu naboru na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego na lata 2014-2020" Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Jabłoń w terminie od dnia 6 do 26 maja 2019 r.

czytaj więcej>>

Kolonie 2019 w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - KRUS
________________________________________________________________________

2019-04-26

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta) w KRUS. Wypoczynek letni w formie kolonii w 2019 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

czytaj więcej>>

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
________________________________________________________________________

2019-04-18

Miło mi poinformować, że Ministerstwo Zdrowia wraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP). IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/

czytaj więcej>>

INFORMACJA - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie
________________________________________________________________________

2019-04-18

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, że w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Parczewie został stały dyżur pracownika, który będzie informował osoby zainteresowane o sprawach związanych z afrykańskim pomorem świń.

czytaj więcej>>

II etap konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. "BITWA REGIONÓW"
________________________________________________________________________

2019-04-17
Zgodnie z decyzją komisji konkursowej z dnia 9 kwietnia 2019r. informujemy Państwa o zakwalifikowaniu się Koła Gospodyń Wiejskich w Paszenkach i ich potrawy "Udziec jagnięcy pieczony w cebuli i czosnku z sosem borowikowym" do II etapu konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. "BITWA REGIONÓW". Organizatorem V edycji konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów" dla Kół Gospodyń Wiejskich jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.

czytaj więcej>>

PORADNIK - Twoje bezpieczeństwo - Nie tylko w naszych rękach
________________________________________________________________________

2019-04-17
Dobierz bezpieczniki w mieszkaniu w porozumieniu z elektrykiem. Przy zakupie urządzeń elektrycznych sprawdzaj, czy mają one europejski znak bezpieczeństwa C€. Urządzenia pobierające znaczny prąd: pralki, kuchnie, lodówki, ekspresy do kawy, czajniki powinny być podłączone bezpośrednio do gniazd, bez przedłużaczy i rozdzielaczy. Staraj się podłączać jedno urządzenie do jednego gniazdka elektrycznego.

czytaj więcej>>

NIE WYPALAJ TRAW !
________________________________________________________________________

2019-04-17
Ustawa o ochoronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100m od granicy lasu.

czytaj więcej>>

PROJEKT - "Aktywność szansą na sukces"
________________________________________________________________________

2019-04-16
Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego - zamieszkujących gminę Jabłoń, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

czytaj więcej>>

Szkolenie żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej - KATRA INFORMACYJNA
________________________________________________________________________

2019-04-12
Informacja w sprawie organizacji szkolenia żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w terenie przygodnym w ramach realizacji misji „Wspieranie podsystemów ochrony w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu” w Stałym Rejonie Odpowiedzialności. W terminie od 13.04.2019 r. godz. 08.00 do 14.04.2019 r. do godz.10.00 żołnierze z pododdziałów 2.LBOT, 23 batalion lekkiej piechoty realizować będą szkolenie na terenie powiatu parczewskiego.

czytaj więcej>>

Odpowiedź Ministra Rolnictwa na pismo Wójta Gminy Jabłoń w sprawie ONW
________________________________________________________________________

2019-04-10

Dziękujemy za przekazanie wniosku dotyczącego kwalifikacji obrębów ewidencyjnych w gminie Jabłoń do obszarów z ograniczeniami naturalnymi. W odniesieniu do tego wystąpienia pragnę przedstawić następujące informacje i wyjaśnienia.

czytaj więcej>>

KIERMASZ WIELKANOCNY w Jabłoniu - 14 kwietnia 2019 r.
________________________________________________________________________

2019-04-02

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej zapraszają na KIERMASZ WIELKANOCNY, który odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. (niedziela) w godzinach 8.30 - 14.00. Miejsce: Sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

KIERMASZ ROŚLIN OZDOBNYCH - Końskowola 2019
________________________________________________________________________

2019-04-01

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na Kiermasz Roślin Ozdobnych, który odbędzie się 5 maja 2019 r. na Placu Wystawowym LODR w Końskowoli. Na stoisku LODR rolnicy skorzystać będą mogli z pomocy doradców przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Kiermasz startuje o godzinie 8. Wstęp jest bezpłatny. Karta zgłoszeniowa dla Wystawców do pobrania na www.lodr.konskowola.pl

czytaj więcej>>

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - Zapisy
________________________________________________________________________

2019-04-01

W związku z planowanym naborem wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: solary, panele fotowoltaiczne, piece na pellet, pompy ciepła zapraszamy do zapisów w Urzędzie Gminy Jabłoń w sekretariacie lub telefonicznie pod nr (83) 356 00 06 ...

czytaj więcej>>

XXIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń - 6 kwietnia 2019 r.
________________________________________________________________________

2019-04-01

Serdecznie zapraszamy na XXIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 na sali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Pomoc To Moc w Kolanie! - I Ty możesz mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa
w naszej okolicy!!!
________________________________________________________________________

2019-03-26

Już dziś oddaj swój głos na inwestycję "Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolano", której inicjatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Gminy Jabłoń w ramach ogólnopolskiej akcji Pomoc To Moc organizowanej przez Fundację PZU.

czytaj więcej>>

V Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji
________________________________________________________________________

2019-03-25

Zapraszamy do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYH DO RADY GMINY JABŁOŃ
________________________________________________________________________

2019-03-14
W dniu 10 marca 2019 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Jabłoń w okręgu wyborczym nr 10 (miejscowość Paszenki: od nr domu 1 do nr 78), liczba osób uprawnionych do głosowania - 198, karty do głosowania wydano 96 osobom (frekwencja 48,48%), liczba głosów ważnych - 96...

czytaj więcej>>

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" - Jabłoń 2019
________________________________________________________________________

2019-03-13
W lutym 2019 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej>>

Bezpłatne szkolenia w zakresie uboju zwierząt których mięso przeznaczone jest na użytek własny
________________________________________________________________________

2019-03-13
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób i uśmiercania zwierząt informuje, co następuje: Zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia uboju zwierząt poza rzeźnią w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny może dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje...

czytaj więcej>>

„Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy”
________________________________________________________________________

2019-03-07
Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy” Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. Projekt skierowany jest do 144 osób: zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (min.130 osób), jak również pracowników przewidzianych do zwolnienia (max. 14 osób) z terenów województwa lubelskiego.

czytaj więcej>>

Informacja w sprawie "Listu otwartego - stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy"
________________________________________________________________________

2019-02-27
Jako Wójt Gminy Jabłoń uprzejmie informuję, iż popieram "List otwarty - stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorząd" i zgadzam się z jego treścią.
Finansowanie oświaty, wobec niedoszacowania przekazywanej nam subwencji oświatowej, przekroczyło racjonalne wspomaganie procesu edukacji młodego pokolenia przez samorządy lokalne.

czytaj więcej>>

Bezpłatne szkolenie skierowane do rolników "OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO"
________________________________________________________________________

2019-02-22
Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii ...

czytaj więcej>>

Spotkanie informacyjne - Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
________________________________________________________________________

2019-02-22
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące przesłanych do mieszkańców Gminy Jabłoń przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie zawiadomień o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych...

czytaj więcej>>

Informacja Wójta Gminy Jabłoń dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)
i przydomowych oczyszczalni ścieków
________________________________________________________________________

2019-02-14
Do dnia 22 lutego 2019 r. właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy Jabłoń. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych...

czytaj więcej>>

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń
________________________________________________________________________

2019-02-14
Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XVII/311/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. Gmina Jabłoń została zakwalifikowana do dofinansowania wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w ramach konkursu nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17 dotyczącym Rewitalizacji obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020...

czytaj więcej>>

IV Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji
________________________________________________________________________

2019-02-13
Zapraszamy do wzięcia udziału w IV sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

INFORMACJA - Przeszukiwania terenów leśnych
________________________________________________________________________

2019-02-11
Informujemy, że na terenie gminy Jabłoń w dniach 19-20 lutego 2019 r., odbędzie się przeszukiwanie terenów leśnych w poszukiwaniu i zgłaszaniu do badań padłych dzików.

czytaj więcej>>

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 ROKU
________________________________________________________________________

2019-02-07
Wójt Gminy Jabłoń informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy).

czytaj więcej>>

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.
________________________________________________________________________

2019-02-04
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), uchwały Nr XXXII/222/18 Rady Gminy Jabłoń z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi...

czytaj więcej>>

Konsultacje społeczne – I etap - Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań"
________________________________________________________________________

2019-02-04
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań" informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian wprowadzono w następujących dokumentach...

czytaj więcej>>

IV Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek w Paszenkach
________________________________________________________________________

2019-01-30
20 stycznia 2019r. o godz. 12.00 w Kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Paszenkach odbył się IV Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek. W koncercie wystąpiły: Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek, kierownik Maria Gajko, Zespół ludowy "Chałupa" ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach, opiekun Renata Waszczuk, Julia Janiak z Paszenek...

czytaj więcej>>

WOŚP w Gminie Jabłoń
________________________________________________________________________

2019-01-29
Dnia 13 stycznia 2019r. podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kraju i za granicą odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy, która w tym roku przeznaczona była na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych...

czytaj więcej>>

LGD "Jagiellońska Przystań" zaprasza na konsultacje dotyczące zasad przyznawania dotacji
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
________________________________________________________________________

2019-01-27
W celu ułatwienia dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z PROW na lata 2014-2020 zapraszamy osoby planujące założenie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe na indywidualne konsultacje dotyczące zasad pozyskiwania dotacji z Lokalnej Grupy Działania "Jagiellońska Przystań". Konsultacje odbędą się 4 lutego 2019 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 Miejsce: Urząd Gminy w Jabłoniu (sala konferencyjna) Szczegółowych informacji udziela: Biuro LGD "Jagiellońska Przystań"

czytaj więcej>>

Na terenie gminy Jabłoń realizowany jest Unijny Program POPŻ 2014-2020
________________________________________________________________________

2019-01-24
Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019. Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w Programie odbywa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu w miesiącach sierpniu i wrześniu. Osobom zainteresowanym wydawane jest skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

czytaj więcej>>

Ocena obszarowa jakości wody gminy Jabłoń - wodociąg zbiorowego zaopatrzenia
________________________________________________________________________

2019-01-23
Gmina Jabłoń obsługiwana jest przez 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia. Właścicielem i zarządcą zbiorowego zaopatrzenia Jabłoń jest gmina Jabłoń. Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia jabłoń mieści się w grupie wodociągów produkujących od 100-1000 m3 wody na dobę (482 m3/dobę). Woda z wodociągu dostarczana jest do ok. 3450 mieszkańców gminy...

czytaj więcej>>

II turniej z cyklu Grand Prix w kategorii Młodzika
________________________________________________________________________

2019-01-23
II turniej z cyklu Grand Prix w kategorii Młodzika zorganizowany został w Jabłoniu. Do rywalizacji stanęły drużyny : Olimpia Jabłoń I, Olimpia Jabłoń II, LKS Milanów, Victoria Parczew, KS AZ-BUD Komarówka Podlaska oraz Dąb Dębowa Kłoda. Rozegrano mecze systemem każdy z każdym, czas gry wynosił 10 minut.

czytaj więcej>>

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
________________________________________________________________________

2019-01-22
3 marca 2019 r. w Parczewie wystartuje „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski i organizowane jest równocześnie w kilkudziesięciu miastach. Ideą projektu biegowo – edukacyjnego „Tropem Wilczym.

czytaj więcej>>

I ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JABŁOŃ
________________________________________________________________________

2019-01-07
W dniu 21 stycznia 2019 r. w miejscowościach: Jabłoń, Dawidy, Gęś, Kudry, Łubno będzie odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: metale i tworzywa sztuczne (żółte worki) oraz papier (niebieskie worki). W dniu 22 stycznia 2019 r. w miejscowościach: Holendernia, Kalinka, Kolano, Kolonia Kolano, Paszenki, Puchowa Góra, Wantopol...

czytaj więcej>>

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
________________________________________________________________________

2018-12-31
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o prognozie wystąpienia umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

czytaj więcej>>

III Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji
________________________________________________________________________

2018-12-19
Zapraszamy do wzięcia udziału w III sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
________________________________________________________________________

2018-12-18
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o prognozie wystąpienia marznących opadów deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

czytaj więcej>>

Przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń w ramach projektu "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy"
________________________________________________________________________

2018-12-18
Zakończyła się przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kolano (103752L), Kolonia-Kolano (103771L), Jabłoń (103778L), Gęś (103726L) oraz budowa w miejscowości Wantopol (104022L). Łącznie w ramach zadania wykonano prace na odcinku 2,261 km. Jest to pierwszy etap projektu, w kolejnym zostanie wybudowana droga w miejscowości Dawidy (103758L) -746,68 mb

czytaj więcej>>

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy
________________________________________________________________________

2018-12-18
W miesiącu listopad zakończyły się prace związane z II Etapem przebudowy drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Jabłoń. Łącznie w ramach całego zadania wykonano pracę na odcinku 5,473 km. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu. Przebudowę i budowę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych PARCZEW Spółka Akcyjna. Wszystkie roboty budowlane i zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

czytaj więcej>>

"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jabłoń"
________________________________________________________________________

2018-12-18
W dniu 7 grudnia 2018 r. rozpoczęliśmy pierwsze, bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jabłoń" Grupa 9 osób pod kierunkiem instruktora kompetencji cyfrowych rozpoczęła szkolenie z modułu "Rolnik w sieci". W ramach tego modułu uczestnicy dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci

czytaj więcej>>

Sztab Akcji PDPZ nr 60 w Jabłoniu przy GOPS w Jabłoniu informuje
________________________________________________________________________

2018-12-17

Sztab Akcji PDPZ nr 60 w Jabłoniu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu informuje, że przeprowadził zbiórki stacjonarne na terenie Gminy Jabłoń w dniach od 26.11.2018 roku do 9.12.2018 roku w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa w Gęsi, Szkoła Podstawowa w Dawidach, Szkoła Podstawowa im. SGO ,,Polesie" w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa im. Amelii Łubieńskiej w Kolanie...

czytaj więcej>>

Akademia Młodych Orłów w Jabłoniu
________________________________________________________________________

2018-12-17
W czwartek 13 grudnia do Jabłonia przybyła Mobilna Akademia Młodych Orłów czyli nowy projekt PZPN, który ma na celu wyłonić największe talenty w naszym kraju oraz edukować trenerów. Szkolenie skierowane było do klubów z terenu powiatu parczewskiego. W zajęciach teoretycznych oraz praktycznych wzięły udział dzieci z naszego klubu a także z zespołów Milanowa i Komarówki.

czytaj więcej>>

Turniej o Puchar Wójta wspierający akcję "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" - 2018
________________________________________________________________________

2018-12-14
16 drużyn zagrało w kolejnej edycji turnieju piłki nożnej o "Puchar Wójta Gminy Jabłoń". Zawody były połączone z zakończeniem akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" dlatego zawodnicy w ramach biletu wstępu przynosili dary takie jak żywność czy ubrania. Przez cały turniej rozegrano 32 mecze w których strzelono 99 bramek co daje nam średnią 3,1 na mecz. System gry był grupowy a później pucharowy. Czas gry to 8 minut w pierwszej fazie i 10 minut w fazie pucharowej.

czytaj więcej>>

Ankieta dotycząca Instalacji Grzewczych
________________________________________________________________________

2018-12-13
Szanowni Państwo, w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy zapotrzebowania i oczekiwań Mieszkańców w zakresie wymiany istniejących źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłoń zapraszamy do wypełnienia Ankiety. Uzyskane dane pozwolą określić stan obecny instalacji grzewczych wykorzystywanych w Gminie, a dzięki temu zaplanować działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
________________________________________________________________________

2018-12-12
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Jabłoń. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłoń zaprasza mieszkańców Gminy Jabłoń do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
________________________________________________________________________

2018-12-10
Zgodnie z Zarządzeniem nr 54/18 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 10 grudnia 2018 r. dzień 24 grudnia 2018 r. - (poniedziałek) został ustanowiony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Jabłoń

czytaj więcej>>

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
________________________________________________________________________

2018-12-07
Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 16 grudnia 2018 r., od godz 9.00 do 16.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu. Świąteczne ozdoby, (aniołki, choinki), kartki bożonarodzeniowe, pierniki, stroiki. Do skosztowania: domowe ciasto, kawa, herbata...

czytaj więcej>>

„Dzień Rodziny” na sportowo w Jabłoniu
________________________________________________________________________

2018-12-04
W niedzielę 18 listopada 2018 r. na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jabłoniu podsumowano projektu pt. "Zakup sprzętu sportowego do klubu sportowego Olimpia Jabłoń” w ramach którego został doposażony w drobny sprzęt sportowy Klub Sportowy Olimpia Jabłoń. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

czytaj więcej>>

Zmiana warty w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Jabłońskiej
________________________________________________________________________

2018-11-30
Dnia 17 listopada odbyło się w Jabłoniu walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej połączone z obchodami 15 - lecia istnienia organizacji. Przez okres 15 lat Stowarzyszenie realizowało postawione przed sobą zadania i cele tj. ukazywanie wartości kulturowych i społecznych tkwiących w tradycji i historii tego regionu a także "budowanie" w mieszkańcach gminy Jabłoń poczucia dumy z miejsca w którym żyją.

czytaj więcej>>

"Przygoda z folklorem"
________________________________________________________________________

2018-11-29
W miesiącach październik - listopad Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu realizowała projekt pn. "Przygoda z folklorem". W ramach zadania odbył się cykl warsztatów z rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży pn.: "Lepiglina", "Bajkowe szkiełka", "Filcowe cuda" oraz "Warsztaty z tworzenia makramy" i "Warsztaty z plecenia ze słomy" dla dorosłych i seniorów.

czytaj więcej>>

Komputerowe badanie wzroku - Zapraszamy !
________________________________________________________________________

2018-11-27
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) W dniu: 05.12.2018 w Ośrodku Zdrowia ul. Zamojskiego 15 w Jabłoniu w godz. od 08:00 do 10:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

czytaj więcej>>

II Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji
________________________________________________________________________

2018-11-27
Zapraszamy do wzięcia udziału w II sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Pamiętajmy o naszych bohaterach! - Uroczystość w Kolanie
________________________________________________________________________

2018-11-22
Dnia 16.11.2018 r. odbyła się w Kolanie uroczystość poświęcona poległym w bitwie pod Kolanem i Holendernią w dniu 18.11.1863 r. podczas Powstania Styczniowego. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w tutejszym kościele o godz.10 odprawioną przez ks. Proboszcza J. Sutryka. Na uroczystości zebrali się: Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń, radni, sołtysi, przedstawiciele instytucji, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie wraz z wychowawcami oraz tutejsi mieszkańcy.

czytaj więcej>>

Wyniki i harmonogramy prac - AZBEST 2018
________________________________________________________________________

2018-11-20
Informujemy, iż etap weryfikacji Zgłoszeń lokalizacji dobiegł końca. Na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce
WYNIKI zostały umieszczone listy osób, których Zgłoszenia lokalizacji zostały zatwierdzone do realizacji. Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej otrzymają wspracie automatycznie po uwolnieniu kolejnych funduszy.

czytaj więcej>>

I Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji
________________________________________________________________________

2018-11-15
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), oraz Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad wybranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zaprasza na I sesję Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, przy ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3.

czytaj więcej>>

VI Towarzyskie Zawody Spinningowe w Paszenkach
________________________________________________________________________

2018-11-12
W deszczową niedzielę 28 października 2018 r. na zbiorniku wodnym w Paszenkach już po raz szósty odbyły się Towarzyskie Zawody Spinningowe. Organizatorami zawodów tradycyjnie byli: Koło Wędkarskie "Sazan" i Samorząd Gminy w Jabłoniu ...

czytaj więcej>>

"Rozwój Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Gminy Jabłoń"
________________________________________________________________________

2018-10-31
Chcesz wzbogacić swoje kompetencje cyfrowe? Masz 35 lat lub więcej? Mieszkasz na terenie gminy Jabłoń? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Gminę Jabłoń w ramach projektu "ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIEKSZAŃCÓW GMINY JABŁOŃ" ...

czytaj więcej>>

"Biznes Lubelskie" - Spotkanie w Parczewie
________________________________________________________________________

2018-10-29
Szanowni Państwo, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie z cyklu "Biznes Lubelskie", które odbędzie się 8 listopada (czwartek) 2018 r. o godz. 16:30 w Hotelu & Restauracji "Alma" przy ul. Polnej 42 w Parczewie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale ze względu na określoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem http://www.invest.lubelskie.pl/pl/biznes-lubelskie-dla-mikroprzedsiebiorcow...

czytaj więcej>>

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
________________________________________________________________________

2018-10-24
Informujemy o rozpoczęciu naboru na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego na lata 2014-2020" Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Jabłoń w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

czytaj więcej>>

„Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” - bezpłatny kurs
________________________________________________________________________

2018-10-16
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym: klientów pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, które mają ukończony 18 r. życia, zamieszkują obszar objęty programem rewitalizacji w następujących gminach: Niedrzwica,
Jabłoń, Jabłonna, Bełżyce, Gościeradów, Rejowiec Fabryczny...

czytaj więcej>>

Gmina Jabłoń 27 w kraju wśród gmin wiejskich
________________________________________________________________________

2018-10-16
Branżowy ogólnopolski miesięcznik samorządowy "Wspólnota" ogłosił ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014-2017. Gmina Jabłoń znalazła się na 27 pozycji wśród 1538 gmin wiejskich z terenu całego kraju. Pozyskane dofinansowanie na jednego mieszkańca to 2029,10 zł.

czytaj więcej>>

UWAGA ROLNICY !!! Prowadzimy zapisy na obowiązkowe szkolenia!
________________________________________________________________________

2018-10-12
UWAGA ROLNICY !!! Prowadzimy zapisy na obowiązkowe szkolenia w zakresie: STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (SZKOLENIE CHEMIZACYJNE - UZUPEŁNIAJĄCE) NA TERENIE GMINY JABŁOŃ...

czytaj więcej>>

ZAPROSZENIE na IV Towarzyskie Zawody Spinningowe - 28.10.2018 r.
________________________________________________________________________

2018-10-09
Koło Wędkarskie "Sazan" i Samorząd Gminy Jabłoń zapraszają na IV Towarzyskie Zawody Spinningowe, które odbędą się 28 października 2018 r. na zbiorniku wodnym w Paszenkach. Miejsce zbiórki pierwsza komora od strony Paszenek w miejscu dawnej wodomistrzówki. Opłata startowa wynosi 20 zł...

czytaj więcej>>

XXXII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
________________________________________________________________________

2018-10-05
Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Zakończenie prac przy modernizacji budynków OSP w Jabłoniu i Dawidach
________________________________________________________________________

2018-10-03
Zakończyły się prace związane z modernizacją budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu i Dawidach. Zadanie obejmowało docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP w Jabłoniu oraz zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w budynku OSP w Dawidach.

czytaj więcej>>

XIII Bieg Niepodległości
________________________________________________________________________

2018-10-03
2 października 2018r. na Stadionie Sportowym w Jabłoniu odbył się XIII Bieg Niepodległości upamiętniający 79 - rocznicę Bitwy pod Jabłoniem jak i 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorami biegu byli: Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Paszenkach
________________________________________________________________________

2018-10-02

28 września 2018r. już z po raz trzeci w Paszenkach odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka, którego inicjatorem i organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek. Z tej okazji nie zabrakło pysznych potraw z ziemniakiem w roli głównej, które zostały przygotowane przez gospodynie z Paszenek i Puchowej Góry.

czytaj więcej>>

Odsłonięcie Pomnika Twórcom Niepodległej Ojczyzny
________________________________________________________________________

2018-10-02

W 2018r. Naród Polski obchodzi 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W związku z tym dnia 28 września 2018r. w Jabłoniu odsłonięty został pomnik upamiętniający tak ważne dla nas Polaków wydarzenie. Pomnik poświęcony Twórcom Niepodległej Ojczyzny powstał jako wyraz naszego szacunku do historii i pragnienia...

czytaj więcej>>

II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego
________________________________________________________________________

2018-10-02

W dniach 19-20 września 2018 roku w Centrum Spotkania Kultur odbył się II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego. Na tą uroczystość przyjechali naukowcy, artyści, aktywiści, publicyści, działacze kulturalni i społeczni, zespoły ludowe i dyrektorzy placówek kulturalnych.

czytaj więcej>>

Dożynki Wojewódzkie w Radawcu
________________________________________________________________________

2018-10-02
2 września 2018r. w Radawcu odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Jest to święto podsumowujące trud pracy rolników i szacunek do chleba. Dożynki popularyzują dawne obrzędy, zapewniają kontakt z kulturą i przemysłem rolniczym, są okazją do spotykania władz samorządowych różnych szczebli, przedsiębiorców, sponsorów, rolników, ludzi pielęgnujących tradycje kulturowe oraz wielu gości honorowych.

czytaj więcej>>

"Przygoda z folklorem" - Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu ZAPRASZA!
_________________________________________________________________________

2018-10-01
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat oraz osoby dorosłe i seniorów z terenu Gminy Jabłoń. Działania projektowe obejmują zajęcia z rękodzieła artystycznego: dla dzieci i młodzieży: - Lepiglina, - Bajkowe szkiełka, - Filcowe cuda dla dorosłych i seniorów: - Warsztaty z plecenia słomy, - Warsztaty tworzenia makramy.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
_________________________________________________________________________

2018-09-24
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń...

czytaj więcej>>

Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego Twórcóm Niepodległej Ojczyzny
_________________________________________________________________________

2018-09-18
Serdecznie zapraszamy mieszkanców Gminy Jabłoń na uroczystości związane z odsłonięciem pomnika poświęconego Twórcom Niepodległej Ojczyzny w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, które odbędą się 28 września 2018 r. w Jabłoniu...

czytaj więcej>>

Zaproszenie na spotkanie na temat programu rządowego "Czyste Powietrze" w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2018-09-13
Serdecznie zapraszamy mieszkanców Gminy Jabłoń na spotkanie informacyjne związane z programem rządowym "Czyste Powietrze". Projekt związany jest z dofinansowaniem nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych, spotkanie odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu ...

czytaj więcej>>

Nabór na wolne stanowisko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2018-09-13
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu ogłasza nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny. Liczba lub wymiar etatu - 0,5 etatu (1 osoba) do końca 2018 roku, od 1.01.2019 roku 1 etat ... Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia naboru...

czytaj więcej>>

IV JARMARK PSZCZELARSKI
_________________________________________________________________________

2018-09-12
Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na IV Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 23 września 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.

czytaj więcej>>

Program rządowy "Czyste Powietrze"
_________________________________________________________________________

2018-09-11
Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

czytaj więcej>>

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych
_________________________________________________________________________

2018-09-04

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

czytaj więcej>>

Gmina Jabłoń dla Seniora!!!
_________________________________________________________________________

2018-08-31
Gmina Jabłoń w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju Inceptum złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu pt. "Gmina Jabłoń dla Seniorów", Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

czytaj więcej>>

Docieplenie budynku OSP w Jabłoniu
_________________________________________________________________________

2018-08-30

W sierpniu bieżącego roku rozpoczęto prace związane z dociepleniem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej którą obecnie ogrzewany jest budynek.

czytaj więcej>>

Zakup sprzętu sportowego do Klubu sportowego "Olimpia Jabłoń"
_________________________________________________________________________

2018-08-28

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła wyniki konkursu grantowego w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3". Dofinansowanie otrzymało 66 projektów na łączną sumę 300.188,00 zł w tym nowo powstały Klub sportowy "Olimpia Jabłoń" na realizacje projektu pt. "Zakup sprzętu sportowego do Klubu sportowego "Olimpia Jabłoń" na łączna kwotę dofinansowania 5.000,00 zł.

czytaj więcej>>

"Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym
Polski, Białorusi i Ukrainy"
_________________________________________________________________________

2018-08-22

W dniu 16 sierpnia 2018 r. przy obecności Marszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego, wnioskodawcy projektu Wójta Gminy Jabłoń - Dariusza Łobejko oraz przedstawicieli gmin partnerskich: Gminy Milanów, Gminy Rossosz, Gminy Sosnówka, Gminy Wisznice, Gminy Podedwórze oraz Powiatu Parczewskiego oficjalnie rozpoczęliśmy realizację projektu "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy"

czytaj więcej>>

Kolejne dofinansowanie w Gminie Jabłoń
"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Gminy Jabłoń"
_________________________________________________________________________

2018-08-21

W dniu 06.08.2018 r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko przy asygnacie Skarbnika Gminy Jabłoń - Romana Wójciuka podpisali umowę o powierzenie grantu nr 6/1/2018 na realizacje projektu grantowego "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski Południowo-Wschodniej"

czytaj więcej>>

XIX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS
_________________________________________________________________________

2018-08-07
W Krzywdzie rozegrane zostały XIX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS, Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze i IV Igrzyska Seniorów. Do sportowej rywalizacji przystąpiło ponad 1,5 tysiąca uczestników z 35 gmin i 15 powiatów. Naszą gminę reprezentowały trzy zespoły...

czytaj więcej>>

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONIU - WNIOSKI 2018
_________________________________________________________________________

2018-07-24
Wnioski o ustalenie prawa do: świadcz. wychowawczego „500+”, świadczenia DOBRY START, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są: drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r, drogą tradycyjną – papierową od dnia 1 sierpnia 2018...

czytaj więcej>>

Dofinansowanie budowy dróg gminnych w miejscowości Gęś
_________________________________________________________________________

2018-07-23
W dniu 17.07.2018 r. Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko oraz Skarbnik Roman Wójciuk podpisali umowę o dofinansowaniu budowy stabilizacji dróg gminnych w miejscowości Gęś.

czytaj więcej>>

Święto Plonów - 2018
_________________________________________________________________________

2018-07-19
Informujemy iż w związku z tragiczną sytuacją w rolnictwie dożynki gminne oraz powiatowe w bieżącym roku zostały odwołane.

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ
_________________________________________________________________________

2018-07-19
Z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Samorząd Gminy Jabłoń pragnie zachować pamięć o wydarzenia rozgrywających się na terenie naszej gminy podczas II wojny światowej.

czytaj więcej>>

IV Wojewódzkie Święto Ziół - Milanów 2018
_________________________________________________________________________

2018-07-16
8 lipca w Milanowie odbyło się IV Wojewódzkie Święto Ziół organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Gminę Milanów. Wśród wystawców znalazły się gminy z województwa lubelskiego, w których uprawiane są zioła. Można więc było skosztować syropu z mięty, zupy z pokrzywy czy innych smakołyków przygotowanych na bazie ziół.

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (dziewiąte w gminie Jabłoń)
_________________________________________________________________________

2018-07-16
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 13 lipca 2018 r. o godz: 14:46 z badań nr. P/18/38886 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski.

czytaj więcej>>

Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski pt. "Nasze bogactwo kulturowe"
_________________________________________________________________________

2018-07-10
Serdecznie zapraszamy na kolejny już Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski pt. "Nasze bogactwo kulturowe", który odbędzie się w dniach 17-28 lipca 2018 roku w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym
Polski, Białorusi i Ukrainy

_________________________________________________________________________

2018-07-10
Dnia 12 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko jako lider podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pt. "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy", złożonego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 cel tematyczny DOSTĘPNOŚĆ.

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (ósme w gminie Jabłoń)
_________________________________________________________________________

2018-07-09
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 07 lipca 2018 r. o godz. 15.50 wynikiem badania nr P/18/37608 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski...

czytaj więcej>>

Zmiana taryf za wodę i ścieki na terenie Gminy Jabłoń na podsawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego od 12.07.2018 r.
_________________________________________________________________________

2018-07-06
Na podstawie art. 24c ust. 1 i 2 i art. 24b ust. 1, 3 i 4 oraz art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ) dalej zzwzoś oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póź. zm.)...

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (siódme w gminie Jabłoń)
_________________________________________________________________________

2018-07-05
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 05 lipca 2018 r. o godz. 12.35 wynikiem badania nr P/18/37001 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, powiat parczewski...

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! w powiecie parczewskim (Podedwórze)
_________________________________________________________________________

2018-07-04
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 04 lipca 2018 r. o godz.10 :45 wynikiem badania nr P/18/36690 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Podedwórze, 21-222 Podedwórze, powiat parczewski...

czytaj więcej>>

KOLEJNE OGNISKO ASF! (szóste w gminie Jabłoń)
_________________________________________________________________________

2018-07-03
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 03 lipca 2018 r. o godz. 10.30 wynikiem badania nr P/18/36387 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski...

czytaj więcej>>

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłoń"
_________________________________________________________________________

2018-07-03
Trwają termomodernizacje budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy w Jabłoniu oraz Szkoły Podstawowej w Gęsi w związku z realizacja projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

czytaj więcej>>

Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy
(kilometraż - od km 28+053 do km 33+526)
_________________________________________________________________________

2018-07-02
Rozpoczęto II etap prac drogowych w ramach realizacji projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy (kilometraż - od km 28+053 do km 33+526)" dofinansowanego z Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020.

czytaj więcej>>

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego