Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

II Gminny Rajd Rowerowy

Aktualności

20.06.2017

18 czerwca 2017r. odbył się po raz drugi Gminny Rajd Rowerowy, którego organizatorem byli: Wójt Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa w Gęsi, Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej.

Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, promocja walorów turystyczno - krajoznawczych gminy Jabłoń, integracja rodzinna i społeczna mieszkańców gminy Jabłoń, stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji. Trasa rajdu wynosiła 24,7 km i przebiegała przez takie miejscowości jak: Jabłoń - Wantopol - Puchowa Góra - Kolano-Kolonia - Gęś - Łubno - Dawidy - Jabłoń. Nad bezpieczeństwem przejazdu czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Jabłonia, a opiekę medyczną zapewniła pani Elżbieta Kaczan.

Po zakończeniu rajdu zostały wręczone nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu, które ufundowała dyrektor Szkoły Podstawowej w Gęsi. Najmłodszym uczestnikiem była Anna Derlukiewicz z Jabłonia, a najstarszym Teresa Okupska z Dańc,
gm. Hanna. Dla wszystkich uczestników rajdu zostały rozlosowane drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłoniu oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej. Odbyło się również ognisko, na które wsparcia finansowego udzieliła Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Jabłoniu.

Wszystkim tym, którzy zaangażowali się i pomogli w organizacji rajdu serdecznie dziękuję.
Dziękuję również uczestnikom za mile spędzony czas, gratuluję mobilizacji bo każdy z uczestników ukończył rajd i do zobaczenia za rok.

Uczestnicy II Gminnego Rajdu Rowerowego:

Uczestnik niepełnoletni:

1. Mikołaj Marciniuk - Jabłoń
2. Natalia Szwaj - Jabłoń
3. Bartosz Skórski - Jabłoń
4. Konstanty Lewczuk - Jabłoń
5. Zofia Łobejko - Jabłoń
6. Filip Łobejko - Jabłoń
7. Aleksandra Chilimoniuk - Puchowa Góra
8. Mikołaj Kaczorowski - Jabłoń
9. Kornel Dragan - Jabłoń
10. Maciej Szwaj - Jabłoń
11. Bartosz Oleszczuk - Hanna
12. Maja Chwalczuk - Gęś
13. Iga Chwalczuk - Gęś
14. Weronika Chwalczuk - Gęś
15. Mateusz Kamola - Jabłoń
16. Dominik Kaciuczyk - Paszenki
17. Patrycja Deneka - Jabłoń
18. Damian Bucki - Jabłoń
19. Kacper Potapczuk - Jabłoń
20. Kacper Granda - Jabłoń
21. Julia Derlukiewicz - Jabłoń
22. Anna Derlukiewicz - Jabłoń
23. Wiktor Walenciuk - Kalinka
24. Hubert Bryguła - Kolano

Uczestnik pełnoletni:

1. Bożena Szwaj - Jabłoń
2. Katarzyna Matczuk - Jabłoń
3. Katarzyna Skórska - Jabłoń
4. Andrzej Skórski - Jabłoń
5. Grzegorz Lewczuk - Jabłoń
6. Beata Oleszczuk - Hanna
7. Barbara Bryguła - Kolano
8. Andrzej Bryguła - Kolano
9. Agnieszka Wasilewska - Gęś
10. Sylwia Kaczorowska - Jabłoń
11. Piotr Kaczorowski - Jabłoń
12. Marta Szwaj - Jabłoń
13. Jolanta Chwalczuk - Gęś.
14. Marta Masztaleruk - Holeszów
15. Renata Chwalczuk - Gęś
16. Teresa Okupska - Dańce
17. Anna Kaciuczyk - Paszenki.
18. Tomasz Kaciuczyk - Paszenki
19. Bożena Wołos - Jabłoń
20. Renata Derlukiewicz - Jabłoń
21. Wiesław Derlukiewicz - Jabłoń
22. Ewa Abramczuk - Kolano - Kolonia
23. Bogusława Makarewicz - Kalinka


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego