Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Strażacy z Jabłonia świętowali jubileusz 90- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej

Aktualności

 

Dodano : 14.09.2016 r.

10 września 2016 roku odbył się Jubileusz 90- lecia OSP w Jabłoniu. Było to podniosłe wydarzenie nie tylko dla strażaków, ale również dla całej społeczności Jabłonia. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w kościele w Jabłoniu w intencji strażaków, którą koncelebrował proboszcz parafii Jabłoń ks. Robert Mączka. Oprawę uroczystej mszy św. stworzyła Orkiestra Dęta OSP z Ostrowa Lubelskiego. Po mszy św. strażacy i zaproszeni goście przemaszerowali w uroczystej defiladzie, przy dźwiękach orkiestry strażackiej, na plac przed strażnicą OSP w Jabłoniu, gdzie odbyły się główne uroczystości jubileuszowe. Po odegraniu przez orkiestrę hymnu narodowego i wciągnięciu na maszt flagi państwowej Prezes OSP w Jabłoniu druh Mirosław Kusiuk powitał przybyłych gości, wśród których byli: Dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie a zarazem przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Radosław Dudziński, Komendant Powiatowy PSP w Parczewie Leszek Szymański, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Lublinie Wiesław Nowak, Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko, Proboszcz Parafii Świętego Tomasza Biskupa z Villanowy w Jabłoniu ks. Robert Mączka, ks. Prefekt Karol Nasiłkowski, Komendant Gminny OSP Andrzej Dzyr, Przewodnicząca Rady Gminy w Jabłoniu Agnieszka Kuniszyk, Sekretarz Gminy jabłoń Piotr Denejko, Dyrektor GOK w Jabłoniu Katarzyna Matczuk, radni gminy Jabłoń: Magdalena Kamola oraz Tomasz Matczuk.

Prezes OSP druh Mirosław Kusiuk powitał wszystkich Prezesów i Naczelników Jednostek OSP z Gminy Jabłoń oraz sponsorów uroczystości.
Dowódcą ceremoniału był młodszy aspirant PSP w Parczewie Wojciech Denejko. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć druhów, którzy odeszli na "wieczną wartę". Historię jednostki i jej dotychczasowe zasługi przypomniał druh Andrzej Gomółka, odczytując najistotniejsze fragmenty Kroniki OSP w Jabłoniu.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości jubileuszowych było uhonorowanie zasłużonych druhów OSP w Jabłoniu. Złotym medalem " Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali: Arkadiusz Szwaj, Sławomir Łobejko, Dariusz Iwanejko, Andrzej Deneka, Piort Romańczuk, Krzysztof Bilkiewicz.
Srebrnym medalem " Za zasługi dla pożarnictwa uhonorowani zostali: Marcin Matczuk, Andrzej Gomółka, Piotr Michalak. Brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali: Sławomir Kusiuk, Sylwester Druciarek, Adam Deneka, Radosław Najdyhor. Odznaczenie Strażak Wzorowy "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: Dariusz Łobejko, Łukasz Kuniszyk, Jarosław Adrian, Dariusz Syryjczyk, Adam Januszko, Przemysław Najdyhor, Piotr Cieślak, Przemysław, Jaworski, Łukasz Jaszczuk, Grzegorz Łobejko, Damian Matczuk, Piotr Wilczyński, Krystian Pawłowski, Tomasz Czubaszek, Przemysław Lewicki.

Odznaką za wysługę lat w OSP uhonorowani zostali druhowie: Kaczan Henryk za 70 lat służby, Kruszyński Bernard za 50 lat służby, Szwaj Stanisław za 45 lat służby, Januszko Tadeusz za 45 lat służby, Osak Jerzy, Cieśliński Bogdan, Chilczuk Józef, Chwalczyk Ryszard, Gierej Zbigniew, Januszko Stanisław,Matczuk Tomasz, Potapczuk Henryk za 40 lat służby, Matczuk Ireneusz za 35 lat służby, Bilkiewicz Krzysztof i Kusiuk Mirosław za 30 lat służby, Romańczuk Piotr i Łobejko Sławomir za 25 lat służby, Deneka Andrzej, Iwanejko Dariusz, Michalak Piotr, Szwaj Arkadiusz za 20 lat służby,
Gomółka Andrzej, Deneka Adam i Matczuk Marcin za 15 lat służby, Najdyhor Radosław, Druciarek Sylwester, Kusiuk Sławomir, Januszko Adam, Matczuk Damian, Syryjczyk Dariusz 45 45 za 10 lat służby, Dariusz Łobejko, Łukasz Kuniszyk, Przemysław Najdyhor, Piotr Cieślak, Piotr Wilczyński, Grzegorz Łobejko, Przemysław Jaworski, Tomasz Czubaszek, Krystian Pawłowski za 5 lat służby w OSP w Jabłoniu.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek druhom w uznaniu za długoletnią ofiarna służbę dla społeczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w ratowaniu mienia i życia ludzkiego. Statuetki otrzymali: Cieśliński Bogdan, Chwalczuk Ryszard, Chilczuk Józef, Gierej Zbigniew, Januszko Stanisław, Januszko Tadeusz, Kaczan Henryk, Kruszyński Bernard, Kusiuk Mirosław, Matczuk Ireneusz, Matczuk Tomasz, Osak Jerzy, Potapczuk Henryk oraz Szwaj Stanisław. Wyróżniono też postawę jednego z najmłodszych druhów Piotra Chlebka, który otrzymał dyplom uznania za zaangażowanie i prace społeczne na rzecz Jednostki OSP. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości jubileuszowych Prezes OSP w Jabłoniu druh Mirosław Kusiuk serdecznie podziękował wszystkim druhom za bezinteresowną służbę, przyjaciołom i sympatykom OSP za życzliwość i wsparcie. Prezes podziękował sponsorom uroczystości 90- lecia OSP w Jabłoniu, którymi byli: pan Tadeusz Bronikowski -Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo- Handlowego PARSTER Sp. Z o.o., państwo Renata i Wiesław Kozioł właściciele firmy Amikus, pan Gabrylewicz Zbysław Prezes Banku Spółdzielczego Wisznicach, pan Lewczuk Grzegorz właściciel firmy Legarex, państwo Maria i Ryszard Wróblowie, pan Wiesław Matejczuk - Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stacja Paliw Dekal, pan Zbigniew Kułak z Parczewa, Gołacki Paweł - Agencja Reklamowo-Wydawnicza Pag, Bojko Paweł - STUDIO REKLAMY GRAF, Janusz Sławiński- Firma Handlowo - Produkcyjno - Usługowa "Sławex" oraz pani Iwona Grzywaczewska- Usługi Finansowo- Ubezpieczeniowe.

Część oficjalną zakończył meldunek końcowy dowódcy Uroczystości i krótki występ Orkiestry Dętej OSP z Ostrowa Lubelskiego. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości jubileuszowych zostali zaproszeni na uroczysty obiad i biesiadę strażacką przygotowaną przez gospodarzy w strażnicy OSP w Jabłoniu.


<< ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ >>

Kusiuk Bożena

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego