Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

"Akademia Kompetencji"

Aktualności

16.06.2017

W dniu 14 czerwca 2017r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko wraz ze Skarbnikiem Gminy - Romanem Wójciukiem podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. "Akademia Kompetencji" które Gmina Jabłoń uzyskała w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne RPO WL 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Jabłoniu poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 65 uczniów kompetencji kluczowych, doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych u nauczycieli oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w Jabłoniu.

Kwota dofinansowania: 154.117,88 złUrząd Gminy Jabłoń

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego