Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Akty stanu cywilnego

Poradnik interesanta > Karty i wnioski


Elektroniczna Skrzynka Podawcza- Złóż wniosek do Urzędu Gminy Jabłoń za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki PodawczejPrzed udaniem się do Urzędu Gminy w celu załatwienia swojej sprawy zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną opisującą daną usługę. W ten sposób można uzyskać wyczerpujące informacje o sposobie załatwienia sprawy, np: niezbędnych dokumentach i załącznikach, komórce organizacyjnej rozpatrującej sprawę czy ewentualnych opłatach. W przypadku usług wymagających pisemnego wniosku do kart dołączone zostały odpowiednie formularze.

Uwaga!
W związku z możliwymi zmianami w przepisach prawa, karty informacyjne usług mogą być aktualizowane.
W związku z tym zaleca się by nie drukować kart na zapas i każdorazowo przed użyciem karty informacyjnej lub wniosku pobierać je z Poradnika Interesanta.


Karty informacyjne usług oraz wzory formularzy otwierane są za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader.
Aktualną wersję programu można pobrać
Tutaj

KATEGORIE USŁUG -> AKTY STANU CYWILNEGO

1. Poświadczenie własnoręczności podpisu

2. Sporządzenie testamentu

3. Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego

4. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

5. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

6. Poświadczenie kopii (odpisu) dokumentu złożonego do akt zbiorowych

7. Odtworzenie treści aktu urodzenia

8. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

9. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion dziecka

10. Sporządzenie protokołu o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

11. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

12. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka poczętego

13. Ustalenie pisowni imion i nazwisk


14. Zmiana imion i nazwisk

15. Uzupełnienie aktu urodzenia

16. Wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą

17. Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu urodzenia

18. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

19. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC

20. Odtworzenie aktu małżeństwa

21. Uzupełnienie aktu małżeństwa

22. Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

23. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

24. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu dla małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilno - prawnymi)

25. Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

26. Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa

27. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego

28. Sporządzenie aktu zgonu

29. Odtworzenie treści aktu zgonu

30. Uzupełnienie aktu zgonu

31. Wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą

32. Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu zgonu

33. Sporządzenie aktu urodzenia


Powrót do treści | Wróć do menu głównego