Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

UWAGA! ASF - Gmina Jabłoń

Aktualności > Galeria_aktu

 

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-12-11

ASF - Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika - Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-12-08

ASF! - GMINA JABŁOŃ OD DZISIAJ W "CZERWONEJ STREFIE" - DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-12-05

WAŻNE INFORMACJE INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ - ASF - Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF wynikające z rozporządzenia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 711 z późn. zm.) - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-17
KDECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1481
z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5589) - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-14

KOLEJNE OGNISKO ASF (trzecie w powiecie parczewskim). Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 09.08.2017 r. stwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie rolnym w Mostach, Gmina Podedwórze, Powiat Parczewski.

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-14

ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605), w związku z: - wyznaczeniem w dniu 28 lipca 2017 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń w powiecie parczewskim, gmina Podedwórze, w miejscowości Mosty. - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-07
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO APELUJE!
ZNALAZŁEŚ martwego dzika innego niż zabity w wypadku komunikacyjnym? ZGŁOŚ ten fakt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Za każde zgłoszenie DOSTANIESZ 200 zł. -
CZYTAJ WIĘCEJ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-07
KOLEJNE OGNISKO ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 06.08.2017 r. stwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie rolnym w Mostach, Gmina Podedwórze, Powiat Parczewski.

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-04

ROZPORZĄDZENIE NR 1POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PARCZEWIE z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień i Sosnowica. Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a i 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i poz. 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików.... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-02

ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605), w związku z wyznaczeniem w dniu 28 lipca 2017 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie w miejscowości Mosty, gmina Podedwórze. - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-01

Z A W I A D O M I E N I E
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 28.07.2017 r. stwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF)
w gospodarstwie rolnym w Mostach, Gmina Podedwórze, Powiat Parczewski.

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-07-25

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo w sprawie Stanowiska Samorządu Gminy Jabłoń, które zostało wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Jabłoń w dniu 11 lipca 2017 r. - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-07-25

Spotkanie dotyczące ASF
Informujemy, że Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk zaprasza na spotkanie, które skierowane jest do rolników z terenów powiatu bialskiego i powiatów ościennych dotkniętych wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Spotkanie ma służyć omówieniu aktualnej, trudnej sytuacji związanej z wystąpieniem i nieustannym rozwojem choroby. Jego celem ma być również przedstawienie i omówienie sposobów walki z wirusem oraz mechanizmów pomocowych dla gospodarstw rolnych dotkniętych ASF. Podczas spotkania przewidziane są wystąpienia gości oraz pytania i dyskusja. Spotkanie odbędzie się 27 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie.

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-07-12
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie udostępnił informację:

Obszar ochronny - wymagania dla hodowców trzody chlewnej -
POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-07-12
Stanowisko Samorządu Gminy Jabłoń wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Jabłoń w dniu 11 lipca 2017 r. w sprawie trudnej sytuacji hodowców trzody chlewnej.

STANOWISKO SAMORZĄDU GMINY JABŁOŃ -
POBIERZ

Stanowisko zostało przesłane wg poniższego rozdzielnika

Rozdzielnik:
1. Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Pan Jan Szyszko Minister Środowiska.
3. Pan Adam Abramowicz Poseł na Sejm RP.
4. Pani Agata Borowiec Poseł na Sejm RP.
5. Pani Marcin Duszek Poseł na Sejm RP.
6. Pani Teresa Hałas Poseł na Sejm RP.
7. Pani Beata Mazurek Poseł na Sejm RP.
8. Pan Piotr Olszówka Poseł na Sejm RP.
9. Pan Grzegorz Raniewicz Poseł na Sejm RP.
10. Pan Jarosław Sachajko Poseł na Sejm RP.
11. Pan Jan Szewczak Poseł na Sejm RP.
12. Pani Genowefa Tokarska Poseł na Sejm RP.
13. Pan Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP.
14. Pan Stanisław Żmijan Poseł na Sejm RP.
15. Pan Grzegorz Bierecki Senator RP.
16. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kancelaria Sejmu.
17. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kancelaria Senatu.
18. Pan Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski.
19. Pan Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.
20. Pan Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii.
21. Pan Jerzy Maśluch Starosta Parczewski.
22. Pan Dariusz Suchodolski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie.
23. Piotr Burek Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
24. Pan Bernard Chilczuk - Kierownik PZDR w Parczewie.
25. Koło Łowieckie nr 49 „Daniel” w Parczewie.
26. Koło Łowieckie nr 76 „Jeleń” w Parczewie.
27. Koło Łowieckie nr 51 „Szarak” w Wisznicach.
28. Koło Łowieckie nr 149 „Wiarus” w Lublinie.
29. Koło Łowieckie nr 83 „Lis” w Nowym Holeszowie.
30. Polski Związek Zawodowy Rolników.
31. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność".
32. Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona".
33. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
34. Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna".
35. Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej "Solidarni".
36. Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP.
37. Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.
38. Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa "Solidarność Wiejska".
39. Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "REGIONY".
40. Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych.
41. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.
42. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".
43. Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
44. Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność".
45. Forum Związków Zawodowych.
46. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność '80.
47. Krajowy Sekretariat Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego NSZZ Solidarność '80.

_______________________________________________________________________________________________________________


Powrót do treści | Wróć do menu głównego