Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Dofinansowanie nowych pokryć dachowych w roku 2016 - Nabór uzupełniający

Aktualności

 

Dodano : 07.09.2016 r.


Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż w terminie od dnia 08 - 14.09.2016 r.
w Urzędzie Gminy przyjmowane będą w ramach naboru uzupełniającego wnioski dotyczące realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2016, w ramach projektu :

"Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

Do Projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne które, między innymi spełniają warunki do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji udziela p. Agnieszka Michalak-Paśnik, pok. nr 6, Tel. 83 356 00 06 wew. 29.

- regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce "do pobrania"


Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego