Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Informacja dotycząca usuwania wyrobów azbestowych - 2015

Aktualności

 

Dodano : 29.10.2015 r.


Wójt Gminy informuje, iż w terminie od dnia 2 do 27 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Jabłoń przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe) w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

Dofinansowanie można uzyskać w następujących przypadkach:

1. Demontaż, odbiór i utylizacja płyt eternitowych (zlokalizowanych na budynkach):
- niezbędne dokumenty:
a) wypełniony wniosek - wg wzoru
b) zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym bądź decyzja pozwolenie na budowę wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku oraz oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością

2. Odbiór i utylizacja płyt eternitowych zdjętych przed 6 maja 2004 r.(zalegających na posesji)
a) wypełniony wniosek - wg wzoru

3. Odbiór i utylizacja płyt eternitowych zdjętych po 6 maja 2004 r.(zalegających na posesji)
a) wypełniony wniosek - wg wzoru
b) Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

Dokładnych informacji udziela p. Agnieszka Michalak-Paśnik, pok. nr 6, (Tel. 83 356 00 06 wew. 29)

Załączniki :
Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie - POBIERZ
Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych - POBIERZ


Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego