Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Nabór na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Aktualności

07.05.2019

Informujemy o rozpoczęciu naboru na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu
pn.
„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego na lata 2014-2020"

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Jabłoń w terminie od 6 do 24 maja 2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji
ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłoń (I piętro, pok. nr 7)

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony:
http://www.azbest.lubelskie.pl - Zakładka Usuń azbest - Przewodnik Krok pop kroku.
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń
lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie
przebiegał płynnie, bez opóźnień.


Urząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego