Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie - Przyznanie dofinansowania

Aktualności

04.10.2017

Dnia 21 września 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz Uchwałą Nr CCXVII/4232/2017 wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16.

Informujemy że, Gmina Jabłoń wraz z pozostałymi partnerami projektu tj. Gm. Wisznice, Gm. Leśna Podlaska, Gm. Milanów, Gm. Stężyca, Gm. Terespol, Gm. Tuczna oraz Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu "Bug" uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug".

Planowany termin realizacji projektu w gm. Jabłoń: I-II kw. 2018 r. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i biurowy, serwer
z macierzą dysków, urządzenia zabezpieczające siec LAN, a także oprogramowanie realizujące funkcję elektronicznego obiegu dokumentów,
E-należności "Portal interesanta", oprogramowanie do digitalizacji, automatyzacji, generowania wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego itp. 
 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego