Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy (kilometraż - od km 28+053 do km 33+526)

Aktualności

18.12.2018

W miesiącu listopad zakończyły się prace związane z II Etapem przebudowy drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Jabłoń. Łącznie w ramach całego zadania wykonano pracę na odcinku 5,473 km. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu. Przebudowę i budowę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych PARCZEW Spółka Akcyjna. Wszystkie roboty budowlane i zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Koszt inwestycji 2 888 520,00 z czego dofinansowanie 1 837 964,00 zł.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatem Parczewskim. Gmina na realizację przedmiotowej inwestycji uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Urząd Gminy Jabłoń

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego