Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Eliminacje gminne XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni".

Aktualności

10.04.2017

Dnia 30.03.2017r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych
Organizatorem konkursu był: Zarząd Główny Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu, Wójt Gminy Jabłoń i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

Na konkurs wpłynęło 22 prace
Komisja w składzie:
Mirosław Kusiuk - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu - przewodniczący
Katarzyna Matczuk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu - członek

Biorąc na pierwszym miejscu samodzielność wykonanej pracy, następnie pomysłowość, technikę wykonania, związek z tematem i estetykę postanowiła wyłonić następujące osoby do eliminacji powiatowych następujące osoby:

I grupa - autorzy w wieku od 6 do 9 r.ż.
1. Weronika Szwaj, lat 6, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
2. Rozalia Mańka, lat 6, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
3. Agata Cieślińska, lat 7, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
4. Wojciech Pawłowski, lat 7, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
5. Anna Pawłowska, lat 9, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu

II grupa - autorzy w wieku od 10 do 13 r.ż.

1. Daria Gierej, lat10, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
2. Natalia Szwaj, lat 11, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu

III grupa - autorzy w wieku od 14 do ukończonego 18 r.ż.

1. Aleksandra Bojko, lat 14, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu
2. Magda Waszczuk, lat 16, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu
3. Adam Szypulski, lat 16, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu
4. Mateusz Sokołowicz, lat 16, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu
5. Sylwia Andruszczak, lat 16, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu

Ponadto w konkursie udział wzięli:

I grupa - autorzy w wieku od 6 do 9 r.ż.
1. Marysia Jańczak, lat 6, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
2. Joanna Cieślińska, lat 6, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
3. Amelia Zieńczuk, lat 7, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
4. Julia Derlukiewicz, lat 9, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu

III grupa - autorzy w wieku od 14 do ukończonego 18 r.ż.
1. Aleksandra Milaniuk, lat 14, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu
2. Patrycja Szypulska, lat 14, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu
3. Elżbieta Dzyr, lat 15, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu
4. Łucja Milaniuk, lat 16, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu
5. Mateusz Sokołowicz, lat 16, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu
6. Marcelina Kucyk, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego