Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem "Zapobiegajmy pożarom"

Aktualności

05.12.2017

Dnia 22.11.2017 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych. Organizatorem konkursu był: Zarząd Główny Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu, Wójt Gminy Jabłoń i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Na konkurs wpłynęły 44 prace.

Komisja w składzie: Mirosław Kusiuk - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu - przewodniczący, Katarzyna Matczuk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu - członek, Barbara Bryguła - Animator kultury GOK w Jabłoniu, biorąc na pierwszym miejscu samodzielność wykonanej pracy, następnie pomysłowość, technikę wykonania, związek z tematem i estetykę postanowiła wyłonić do eliminacji powiatowych następujące osoby:

I grupa - przedszkola
1. Paweł Jańczak, lat 4, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
2. Ignacy Burzec, lat 5, Szkoła Podstawowa w Gęsi
3. Jakub Gomółka, lat 6, Szkoła Podstawowa w Gęsi
4. Szymon Gomółka, lat 6, Szkoła Podstawowa w Gęsi
5. Róża Świderska, lat 6, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu

II grupa - klasy I - III

1. Wioletta Dzyr, lat 8, Szkoła Podstawowa w Dawidach
2. Amelia Czornak, lat 9, Szkoła Podstawowa w Gęsi
3. Mateusz Klimczuk, lat 9, Szkoła Podstawowa w Dawidach
4. Oliwia Iżko, lat 9, Szkoła Podstawowa w Gęsi
5. Aleksander Sokołowski, lat 10, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu

III grupa - klasy IV - VI
1. Julia Romaniuk, lat 10, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu,
2. Marcin Wołosowicz, lat 10, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
3. Faustyna Kucyk, lat 10, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
4. Julia Derlukiewicz, lat 10, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
5. Magdalena Dzyr, lat 12, Szkoła Podstawowa w Dawidach

IV grupa - klasa VII szkół podstawowych i gimnazjum
1. Zuzanna Pawłowska, lat 13, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
2. Ewa Adrian, lat 13, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
3. Tomasz Łaganowski, lat 13, Szkoła Podstawowa w Gęsi
4. Justyna Wołosowicz, lat 15, Gimnazjum im. Wincenta Witosa w Jabłoniu
5. Elżbieta Dzyr, lat 15, Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Jabłoniu

V grupa - szkoły ponadgimnazjalne
1. Wiktoria Harcaj, lat 18, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu
2. Rafał Koźliński, lat 18, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu
3. Mariusz Baranowski, lat 19, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu - 2 prace

Wszystkim nauczycielom, opiekunom, a szczególnie uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy statuetki.

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego