Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" Jabłoń 2018r.

Aktualności

06.03.2018

W lutym 2018r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu i Urząd Gminy w Jabłoniu.

W pierwszym etapie odbyły się eliminacje międzyszkolne, w których udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych z Paszenek, Kolana, Gęsi, Dawid i Jabłonia oraz młodzież z Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu i młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.

Eliminacje międzyszkolne w szkołach podstawowych odbyły się w dniach 14-15.02.2018r. Wzięło w nich udział ogółem 35 dzieci. Opiekunami uczestników Turnieju w poszczególnych szkołach byli: Izabella Bilkiewicz- SP Jabłoń, Beata Oleszczuk - SP Gęś, Anna Sak- SP Dawidy, Zbigniew Milaniuk- SP Kolano, Renata Waszczuk - SP Paszenki.

Turniej przygotował i przeprowadził dh Mirosław Kusiuk - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu. Uczestnicy eliminacji szkolnych musieli rozwiązać test przygotowany przez dh Mirosława Kusiuka, składający się z 43 pytań dla szkół podstawowych i 40 pytań dla szkół gimnazjalnych i 28 pytań dla szkół ponadgimnazjalnych o zróżnicowanym stopniu trudności. W wyniku eliminacji międzyszkolnych jury wyłoniło po 2 osoby z największą punktacją do eliminacji gminnych. Byli to:

Dominik Hulewski - Paszenki
Jakub Dawidiuk - Paszenki
Jakub Anaszewski- Kolano
Filip Wawryszuk- Kolano
Aleksandra Waszczuk- Gęś
Witold Denejko- Gęś
Mateusz Klimczuk- Dawidy
Julia Kucyk- Dawidy
Natalia Szwaj- Jabłoń
Bartłomiej Kozak- Jabłoń

W wyniku eliminacji gminnych szkół podstawowych wyłoniono następujących zwycięzców:

1-miejsce Witold Denejko z SP w Gęsi
2-miejsce Natalia Szwaj z SP w Jabłoniu
3-miejsce Filip Wawryszuk z SP w Kolanie

Dwa pierwsze miejsca będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie. Eliminacje gminne Turnieju w Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu odbyły się 14.02.2018r. Wzięło w nich udział 6 uczniów. Jury w składzie: Mirosław Kusiuk- przewodniczący, Marzena Zieńczuk-sekretarz oraz opiekun uczestników.
Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

1-miejsce Marcelina Kucyk
2-miejsce Celina Dąbrowska
3-miejsce Marcelina Jaworska

Dwa pierwsze miejsca będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.


Eliminacje gminne Turnieju w ZSCKR w Jabłoniu odbyły się 23-02-2018r.Wzięło w nich udział 21 uczniów. Jury w składzie: Mirosław Kusiuk - przewodniczący, Rafał Stańko -sekretarz oraz Marek Osek - członekWyłoniono następujących zwycięzców:

1-miejsce Kacper Makarewicz
2-miejsce Bartłomiej Mazurek
3-miejsce Jowita Jakubiuk

Dwa pierwsze miejsca będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie. Za udział wszyscy uczestnicy Turnieju z poszczególnych szkół otrzymali dyplomy a za trzy pierwsze miejsca w każdej ze szkół nagrodą były statuetki strażackie, które zostały ufundowane przez Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Przewidywany termin eliminacji powiatowych - 20 marzec 2018r.


Opr. Mirosław Kusiuk

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego