Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy

Aktualności

16.06.2017

W dniach 26 i 29 maja 2017r. Komisja Wyboru Projektów podjęła decyzję na temat wyników oceny koncepcji projektów z dwóch Celów Tematycznych: Dostępność i Granice, złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków.

Projekt pn. "Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy" złożony w ramach współpracy partnerskiej przez Gminę Jabłoń jako Partnera Wiodącego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, cel tematyczny: Dostępność, uzyskał 34 punkty i tym samym został zaproszony do II etapu.

II etap będzie polegał na przedłożeniu do 4 września do Wspólnego Sekretariatu Technicznego ostatecznego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, który będzie podlegał dalszej ocenie.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z gm. Milanów, Rossosz, Sosnówka, Wisznice i powiatem Parczewskim, Znamienka (Białoruś) i Zabrody (Ukraina).

Celem projektu jest m.in. budowa dróg o łącznej długości 8,32 km oraz przebudowa lub ulepszenie wskazanych dróg- 12,38 km na terenie gmin objętych partnerstwem.

W ramach projektu zaplanowano w Gminie Jabłoń:
- Przebudowę drogi nr 103771L w miejscowości Kolano-Kolonia na odcinku 750 m;
- Przebudowę drogi nr 103726L w miejscowości Gęś na odcinku 507 m;
- Przebudowę drogi nr 103778L w miejscowości Dawidy na odcinku 540 m;
- Przebudowę drogi nr 103752Lw miejscowości Kolano na odcinku 215 m;
- Budowę drogi nr 103758L w miejscowości Dawidy o długości 760 m;
- Budowę drogi nr 104022L w miejscowości Wantopol o długości 250m.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości i rozwoju infrastruktury transportowej, pozytywnie wpłynie na poprawę jakości transportu i komunikacji w regionach przygranicznych, zwiększy dostępność obszarów peryferyjnych i zmaksymalizuje wykorzystanie potencjału miast partnerskich.

Całkowita wartość projektu 1.554.613,00 euro


Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu: http://www.pbu2020.eu/files/uploads/news_en/Accessibility%20projects%20invited%20for%20FAF.pdf

Urząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego