Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści
www.jablon.pl ::: AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - OGŁOSZENIA ::: www.jablon.pl

 

INFORMACJA ASF
_________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń w związku z pismem z dnia 28 czerwca 2017 roku otrzymanym od Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia na terenie Polski kolejnych przypadków choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz w związku z planowanym przez Komisję Europejską rozszerzeniem strefy ochronnej (żółtej) o obszar obejmujący m.in. gminę Jabłoń informuję, że w dniu 5 lipca (środa) 2017 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu...

czytaj więcej>>

„Aktywni i skuteczni na rynku pracy”
_________________________________________________________________________

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie: „Aktywni i skuteczni na rynku pracy” osoby bezrobotne i bierne zawodowo z terenu województwa lubelskiego w wieku powyżej 30 roku życia.
szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne, rolników.

czytaj więcej>>

X Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Powiatu Parczewskiego
_________________________________________________________________________

W dniu 25 czerwca 2017r. w Parczewie odbyły X Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno – Sportowe LZS. Gminę Jabłoń reprezentowało ponad 60 uczestników, którzy brali udział w rozgrywkach grupowych jak i indywidualnych. Igrzyska odbywają się od 2008 roku od tej pory zawodnicy z Gminy Jabłoń nie zeszli z najwyższego podium i nie dali możliwości zdobycia I miejsca żadnej z siedmiu gmin powiatu parczewskiego.

czytaj więcej>>

Kolonie letnie w Zakopanem
_________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń przy współpracy ze stowarzyszeniem Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy" prowadzi nabór na kolonie letnie w Zakopanem dla siedmiorga dzieci rolników, których co najmniej jedno w pełnym zakresie.

czytaj więcej>>

II Gminny Rajd Rowerowy - 2017
_________________________________________________________________________

18 czerwca 2017r. odbył się po raz drugi Gminny Rajd Rowerowy, którego organizatorem byli: Wójt Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa w Gęsi, Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu, Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej.

czytaj więcej>>

XXV zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
_________________________________________________________________________

4 czerwca 2017r. na zbiorniku wodym w Jabłoniu już po raz 25 odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez PZW Koło Sazan w Jabłoniu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

czytaj więcej>>

Biała Niedziela w Gminie Jabłoń - 2017
_________________________________________________________________________

W ramach akcji "BIAŁA NIEDZIELA" 18 czerwca 2017r. w Zespóle Placówek Oświatowych w Jabłoniu można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów: dermatologa, chirurga-urologa, neurologa, okulisty, kardiologa, ginekologa, ortopedy, laryngologa, pulmonologa, geriatry. Dodatkowo wykonywano badania słuchu, spirometrii, poziomu glukozy, EKG oraz pomiaru ciśnienia tętniczego.

czytaj więcej>>

Jubileusz 90- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gęsi
_________________________________________________________________________

11 czerwca 2017 roku odbył się Jubileusz 90- lecia OSP w Gęsi. Było to podniosłe wydarzenie nie tylko dla strażaków, ale również dla całej społeczności Gęsi. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w Kościele parafialnym w Gęsi w intencji strażaków, którą koncelebrował proboszcz parafii ks. Henryk Kalitka. Oprawę uroczystej mszy św. stworzyła Orkiestra Dęta OSP z Milanowa.

czytaj więcej>>

Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy
_________________________________________________________________________

W dniach 26 i 29 maja 2017r. Komisja Wyboru Projektów podjęła decyzję na temat wyników oceny koncepcji projektów z dwóch Celów Tematycznych: Dostępność i Granice, złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków.

czytaj więcej>>

"Akademia Kompetencji"
_________________________________________________________________________

W dniu 14 czerwca 2017r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko wraz ze Skarbnikiem Gminy - Romanem Wójciukiem podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. "Akademia Kompetencji" które Gmina Jabłoń uzyskała w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne RPO WL 2014-2020.

czytaj więcej>>

II Powiatowy Przegląd Artystyczny Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
_________________________________________________________________________

11 czerwca 2017r. w Parczewie odbył się II Powiatowy Przegląd Artystyczny Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, którego organizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Parczewie i Warsztatu Terapii Zajęciowej "Caritas" w Parczewie oraz licznych sponsorów.

czytaj więcej>>

XXIII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
_________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

„Poznanie kraju i świata rozpoczynamy od naszego województwa”
_________________________________________________________________________

Dnia 31.05.2017r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę projektów dofinansowanych w ramach projektu grantowego „ Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W grupie 284 wniosków z całego województwa Lubelskiego, które przeszły ocenę merytoryczną tylko 92 projektów uzyskało dofinansowanie, w grupie tej znalazł się projekt złożony przez Stowarzyszenie „SZKOŁA MARZEŃ” pt. „Poznanie kraju i świata rozpoczynamy od naszego województwa”.

czytaj więcej>>

Biała Niedziela - 18 czerwca 2017
_________________________________________________________________________

Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń Jerzy Maśluch - Starosta Powiatu Parczewskiego Marcin Sygut - Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zapraszają Mieszkańców Gminy Jabłoń w dniu 18 czerwca 2017 roku w godzinach 10.00 - 15.00 do Zespołu Placówek Oświatowych, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu

czytaj więcej>>

Porozumienie OHP z jednostkami samorządu terytorialnego
_________________________________________________________________________

W dniu 29 maja 2017 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Jabłoń a Wójewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób młodych w wieku 15-24 lat z terenu naszej gminy.

czytaj więcej>>

Propozycja zagospodarowania wolnej przestrzeni zlokalizowanej w miejscowości Jabłoń
_________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, W związku z podjęciem działań przygotowawczych do aplikowania o środki finansowane w ramach Działania 14.3 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPO WL 2014-2020, Wójt Gminy zaprasza mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji na zagospodarowanie wolnej przestrzeni zlokalizowanej przy ul. Augusta Zamoyskiego ( Ośrodek Zdrowia), ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Słoneczna.

czytaj więcej>>

Spotkania z Augustem Zamoyskim - 2017
_________________________________________________________________________

21 maja br w Jabłoniu zostały zorganizowane uroczystości poświęcone życiu i twórczości Augusta Zamoyskiego wielkiego artysty, rzeźbiarza. Jabłoń dla tego wybitnego twórcy była przez całe życie miejscem wyjątkowym, tu się urodził i tu powstały Jego najważniejsze dzieła stąd też hasło tegorocznych "Spotkań z Augustem Zamoyskim" brzmiało "moja Wieś - moja Ojczyzna".

czytaj więcej>>

„AKTYWIZACJA = PRACA”
_________________________________________________________________________

Projekt zakłada aktywizację mieszkańców powiatu parczewskiego: - w wieku 30-49 lat, - posiadających, - wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne, - bez pracy lub zamierzających odejść z rolnictwa, - gotowych podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, - chętnych do podjęcia zatrudnienia, poprzez bezpłatne szkolenia „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”, „Murarz Tynkarz” oraz „Operator koparko-ładowarki + Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych” oraz 3 miesięczne staże zawodowe i pośrednictwo pracy. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

czytaj więcej>>

CENTRUM POMOCY Interdyscyplinarnej
_________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES w ramach projektu "Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej" współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadziOśrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Zamościu i Parczewie.Wsparcie jest kierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich najbliższym z terenu województwa lubelskiego.

czytaj więcej>>

II Gminny Rajd Rowerowy
_________________________________________________________________________

18 czerwca 2017r. odbędzie się II Gminny Rajd Rowerowy, którego organizatorem jest Wójt Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa w Gęsi, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu i Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

ARiMR informuje: Wnioski można składać do końca maja!
_________________________________________________________________________

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku.

czytaj więcej>>

Zaproszenie do udziału w biegach
_________________________________________________________________________

11 czerwca 2017 roku na parkingu przy Bobrówce (była leśniczówka Gościniec) odbędzie się spotkanie upamiętniające 73 rocznicę pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem obejmie Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. W ramach uroczystości Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” organizuje „Bieg Pokoleń” na dystansie 3 km ścieżką dydaktyczną wokół rozlewiska rzeki Bobrówka oraz „Bieg Jagielloński” na dystansie 10 km po drogach Lasów Parczewskich.

czytaj więcej>>

Spotkania z Augustem Zamoyskim - 21 maja 2017
_________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na majowe spotkania z Augustem Zamoyskim, które odbędą się dnia 21 maja 2017 r. W programie : godz. 12.00 - Msza Św. w intencji artysty w kaplicy pałacowej w Jabłoniu, godz. 13.15 - "Moja Wieś - moja Ojczyzna".

czytaj więcej>>

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Parczewie
_________________________________________________________________________

Burmistrz Parczewa zaprasza w dniu 16 maja 2017r. (wtorek) na spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Celem wizyty Pana Prezydenta jest spotkanie z mieszkańcami Parczewa i okolic. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 17.30 na placu naprzeciwko Urzędu Miejskiego w Parczewie, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o przybywanie z min. godzinnym wyprzedzeniem. Prosimy również o nie zabieranie zbędnych przedmiotów, pozostawienie ich w depozycie nie będzie możliwe.

czytaj więcej>>

POZNAJ JABŁOŃ PO OWOCACH
_________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Gminy Jabłoń zaprasza gimnazjalistów z I i II klasy do udziału w projekcie. CELEM PROJEKTU jest kształtowanie postaw obywatelskich. Wzrost wartooeci inicjatyw integrujących i aktywizujących woeród uczestników projektu. Rozwój kompetencji społecznych w ramach zaplanowanych działań. Realizacja maj-listopad 2017...

czytaj więcej>>

Spotkania z Augustem Zamoyskim - 21 maja 2017
_________________________________________________________________________

Zapraszamy serdecznie na uroczystości związane z 47 rocznicą śmierci Augusta Zamoyskiego, które odbędą się 21 maja 2017r, W PROGRAMIE : godz. 12.00 – msza oewięta w intencji artysty w kaplicy pałacowej w Jabłoniu godz. 13.15 – „Moja wieoe - moja Ojczyzna” - wystawa starych fotografii z Gminy Jabłoń przed pałacem Zamoyskich, - występy dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Jabłoń na tarasie pałacowym...

czytaj więcej>>

Turniej piłki nożnej - Otwarcie sezonu ,,Orlika o Puchar Wójta Gminy Jabłoń''
_________________________________________________________________________

Dnia 07.05.2017r. odbył się długo oczekiwany Turniej w piłkę nożną na otwarcie sezonu ,,Orlika o Puchar Wójta Gminy Jabłoń''. Zgłoszone drużyny:1. Gęś (Bartłomiej Jaszczuk, Kamil Jaszczuk, Mateusz Jaszczuk, Paweł Nieścioruk, Łukasz Kossakowaski, Maciej Szypulski, Bartłomiej Milaniuk-bramkarz) 2. Skazani (Sylwek Iwanejko, Jakub Mroczek, Kornel Dragan, Konrad Syryjczyk, Mariusz Adrian, Bartek Kozak-bramkarz) 3. Jabłoń (Kacper Waszczuk, Jan Sęczkowski, Przemek Lewicki, Waldemar Adrian, Arkadiusz Adrian, Kamil Aleksandrowicz, Kacper Marszał, Mateusz Sak-bramkarz )...

czytaj więcej>>

Porozmawiajmy o rewitalizacji
_________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza mieszkańców na spotkania konsultacyjne realizowane w ramach opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023". Temat spotkania : zaprezentowanie obszaru zdegradowanego, wynikającego z diagnozy i uwzgledniający uwagi z pierwszych konsultacji społecznych....

czytaj więcej>>

36 Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje gminne
_________________________________________________________________________

Dnia 9 maja 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego, w którym uczestniczyło 15 recytatorów ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej w Gęsi, Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "SiW" w Paszenkach i Szkoły Podstawowej w Dawidach.

czytaj więcej>>

Święto Konstytucji 3 Maja
_________________________________________________________________________

Święto z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęło się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Tomasz Bpa z Willanowy w Jabłoniu. Po zakończeniu obrzędów liturgicznych poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu i Ochotniczej Straży Pożarnej ...

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich w Paszenkach
_________________________________________________________________________

29 kwietnia 2017 r. w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich. Organizatorami przeglądu byli: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie, Wójt Gminy Jabłoń, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Weź udział w projekcie pn. "Razem znaczy smacznie i zdrowo"
_________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jabłoniu zapraszają kobiety z terenu gminy Jabłoń do udziału w projekcie, który obejmuje następujące działania: Konferencja poprowadzona przez dietetyka - 5 godz, warsztaty kulinarne - 48 godz...

czytaj więcej>>

„Poznaj Jabłoń po owocach”
_________________________________________________________________________

Dnia 21 kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listy rankingowe ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Priorytet 3. Aktywni obywatele dla tzw. projektów „jednorocznych”. W grupie 848 wniosków z całego kraju, które przeszły ocenę merytoryczną tylko 127 projektów uzyskało dofinansowanie, w grupie tej na pozycji 79 znalazł się projekt złożony przez Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Gminy Jabłoń pt. „Poznaj Jabłoń po owocach”.

czytaj więcej>>

Zbadaj się i zyskaj spokój! Mammografia
_________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Parczew – 15 maja przy Galerii FABEL, Aleja Zwycięstwa 9, Jabłoń – 16 maja przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Zamoyskiego 78

czytaj więcej>>

INFORMACJA DOT. PRZYMROZKÓW
_________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż w związku z przymrozkami, które miały miejsce w ostatnim czasie Wojewoda Lubelski uruchomił pomoc dla gospodarstw rolnych. Poszkodowanych rolników prosimy o wypełnienie oświadczenia o stratach w uprawach, a w przypadku gdy gospodarstwo prowadzi poza produkcją roślinną również produkcję zwierzęcą należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o ilościach zwierząt w gospodarstwie. Pomoc zostanie udzielona jeżeli straty spowodowane przymrozkami będą wynosiły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej.

czytaj więcej>>

POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRÓW WIEJSKICH - "Śladami pieśni i tradycji"
_________________________________________________________________________

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie, Wójt Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach zapraszają na Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich - Śladami Pieśni i Tradycji", który odbędzie się 29 kwietnia 2017 r. (sobota) godz. 12.00 w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach.

czytaj więcej>>

Remont i przebudowa Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w m. Jabłoń
_________________________________________________________________________

Informujemy o uzyskaniu dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Remont i przebudowa Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w m. Jabłoń" w projekcie partnerskim z Gminą Podedwórze pt "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń" złożonego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL 2014-2020.

czytaj więcej>>

KONSULTACJE SPOŁECZNE "Lokalnego Programu Rewitalizacji GMINY JABŁOŃ na lata 2017-2023"
_________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne relizowane w ramach opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji GMINY JABŁOŃ na lata 2017-2023" Tematem spotkania będzie wyznaczanie obszarów zdegradowanych na terenie gminy Jabłoń, przeprowadzenie diagnozy przestrzennej gminy na podstawie przeprowadzonych badań...

czytaj więcej>>

Bezpłatna Mammografia w technologii cyfrowej - 8 maja 2017 r.
_________________________________________________________________________

Zapraszamy na badania mammograficzne kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania. Badania odbędą się 8 maja 2017 r. (poniedziałek) w Jabłoniu, obok straznicy OSP. Do rejestracji telefonicznej proszę przygotować numer telefonu i PESEL.

czytaj więcej>>

Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 !!!
_________________________________________________________________________

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać się w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r.

czytaj więcej>>

Portal Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym - 2017
_________________________________________________________________________

Zachęcamy mieszkańców gminy Jabłoń do zgłaszania inicjatyw w ramach podjętej procedury planistycznej. W związku z tym udostępniamy platformę informatyczną poprzez którą mogą państwo składać propozycje rozwiązań planistycznych, przeznaczenia terenów objętych procedurą oraz głosowania na wskazane rozwiązania.

czytaj więcej>>

KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI
"Ja też chcę mieć wpływ!"- Ciekawe miejsce (obiekt), które powinno powstać w naszej okolicy
_________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Jabłoń oraz Gimnazjum w Jabłoniu do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznych pn "Ja też chcę mieć wpływ!"- Ciekawe miejsce (obiekt), które powinno powstać w naszej okolicy". Więcej informacji w regulaminie konkursu.

czytaj więcej>>

Eliminacje gminne
XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017
pod hasłem "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni".
_________________________________________________________________________

Dnia 30.03.2017r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych. Organizatorem konkursu był: Zarząd Główny Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu, Wójt Gminy Jabłoń i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Konkurs plastyczny, pt. Palma Wielkanocna"
_________________________________________________________________________

Dnia 30.03.2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się podsumowanie i wyłonienie zwycięzców konkursu plastycznego, pt. Palma Wielkanocna. Po obejrzeniu 42 prac komisja w składzie: Katarzyna Matczuk - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu, Agnieszka Wasilewska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, Barbara Bryguła - animator kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ
_________________________________________________________________________

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.

czytaj więcej>>

Zniesienie zakazu wypuszczania kur z kurników - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.
_________________________________________________________________________

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje...

czytaj więcej>>

Projekt Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym - 2017
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne realizowane w ramach grantu "PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM", które odbedą się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ułatwienia w rozliczaniu dochodów osób fizycznych za 2016 r.
__________________________________________________________________________

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie informuje, że wprowadzono nową prostą formę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. W tym formularzu podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

czytaj więcej>>

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
__________________________________________________________________________

22 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięli zwycięzcy szczebla gminnego - w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych - łącznie 30 osób. Konkurs ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru.

czytaj więcej>>

XXII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

OBWIESZCZENIE
__________________________________________________________________________

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńsrwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej>>

Kiermasz Wielkanocny - 2017
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do prezentacji swoich wyrobów podczas Kiermaszu Wielkanocnego, który odbędzie się 9 kwietnia 2017 r. (niedziela) w godz. 8.30-15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu...

czytaj więcej>>

Marzysz o własnej firmie? Zacznij już dziś z WGPR !
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w projekcie "Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+" Biorąc udział w projekcie masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pozwoli Ci na: -niezależność finansową, -lepsze zarobi, -elastyczne godziny pracy, -rozwój osobisty, -godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, -satysfakcje z tworzenia nowych rzeczy i realizowania wytyczonych celów, -satysfakcje z pracy dla siebie, -niezależność od stereotypowego postrzegania przez pracodawców.

czytaj więcej>>

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2017/2018...

czytaj więcej>>

KOMUNIKAT w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń
__________________________________________________________________________

O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego. Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2017 r. Agencja Rynku Rolnego uruchomiła mechanizmy wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej producentów mleka i świń : ...

czytaj więcej>>

PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY - Rewitalizacja
__________________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jabłoń, w celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, Samorząd Gminy Jabłoń przystąpił do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023”. Program obejmie działania mające na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez poprawę jakości życia ich mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i aktywizację środowisk lokalnych. Obszar rewitalizacji wytypowany zostanie spośród obszarów cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, przy uwzględnieniu potencjału i znaczenia dla rozwoju lokalnego.

czytaj więcej>>

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" Jabłoń 2017r.
__________________________________________________________________________

W lutym 2017r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej>>

Rozpoczęcie kampanii "STOP pożarom traw!"
__________________________________________________________________________

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.

czytaj więcej>>

Warsztaty dietetyczne pt. "Wiem co jem"
__________________________________________________________________________

W dniu 04.03.2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jabłoniu odbyły się warsztaty dietetyczne pt. "Wiem co jem" w zakresie promocji zdrowego odżywiania się i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej realizowane w ramach działań towarzyszących finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

czytaj więcej>>

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
__________________________________________________________________________

W roku 2016 pomocą zostały objęte osoby, których dochód nie przekracza 771,-zł na osobę w rodzinie lub 951,-zł w przypadku osoby samotnej. W ramach Podprogramu 2016 osoby najbardziej potrzebujące mogą korzystać ze:
- wsparcia w postaci żywności, - możliwości uczestniczenia w działaniach towarzyszących (warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacyjno-kulinarne).

czytaj więcej>>

"Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń" - Rozstrzygnięcie protestu
__________________________________________________________________________

Jak informowaliśmy wcześniej wniosek o dofinansowanie projektu "Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń" po przeprowadzeniu oceny formalnej przez Komisję Oceny Projektów został negatywnie oceniony w zakresie spełnienia kryteriów formalnych poprawności. Projekt obejmuje montaż kotłów CO, instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła na terenie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Konferencja "W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych"
__________________________________________________________________________

28 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszalkowskim w Lublinie odbyła się konferencja "W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych". Ważnym punktem programu było wręczenie laurów promocyjnych dla wyrobów wpisanych w ostatnim okresie na Listę Produktów Tradycyjnych . Lubelszczyzna może się pochwalić 176 wyrobami wpisanymi na listę pośród których znajduje się "Korowaj chleb weselny z Paszenek". Laur promocyjny z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Grzegorza Kapusty odebrała Władysława Aleksandrowicz z Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach.

czytaj więcej>>

Zapusty na Ludowo - Paszenki 2017
__________________________________________________________________________

W ostatnią niedzielę karnawału 26.02.2017 roku w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbyły się "Zapusty na Ludowo" oraz podsumowanie roku kulturalnego 2016. Wyróżniono zespoły ludowe i animatorów kultury za szczególne zaangażowanie w promocję kultury i tradycji ludowych w Gminie Jabłoń, powiecie, województwie. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu Pani Katarzyna Matczuk w podziękowaniu za twórczą pracę ufundowała statuetki i dyplomy uznania które otrzymali...

czytaj więcej>>

XXI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

W sobotę 25.02.2017r. w Sali gimnastycznej ZSCKR w Jabłoniu odbył się Turniej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń w tenisie stołowym. W turnieju wzięło udział 23 zawodników rywalizujących w 4 kategoriach.

czytaj więcej>>

Wystawa bibliograficzna AUGUST ZAMOYSKI (1893-1970)
__________________________________________________________________________

Dnia 23 lutego 2017r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, odbyła się prezentacja wystawy biograficznej Augusta Zamoyskiego. Postać wielkiego rzeźbiarza prezentował autor wystawy, historyk sztuki Andrzej Cebulak oraz prof. dr hb. Lechosław Lameński.

czytaj więcej>>

XXI Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXI Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 1 marca 2017 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy
__________________________________________________________________________

W dniu 16 lutego 2017r. została podpisana z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Parczew Spółka Akcyjna, z siedzibą ul. 11 listopada 170, Parczew, umowa na "Przebudowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy od km 28+053 w miejscowości Jabłoń do km 33+526 w miejscowości Dawidy".

czytaj więcej>>

"Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego"
__________________________________________________________________________

Projekt "Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego" realizowany jest przez Projekt Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”. Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.07.2018 r.

czytaj więcej>>

„W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych” - Korowaj z Paszenek
__________________________________________________________________________

28 lutego 2017 roku, w Lublinie odbędzie się konferencja „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych” dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno-sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej. Organizowane spotkanie będzie również doskonałą okazją do promocji lokalnych wytwórców rolno-spożywczych oraz ich produktów. Spotkanie odbędzie się 28 lutego o godzinie 11.00 w sali S5 (III piętro) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, przy ul. A. Grottgera 2 w Lublinie. Uprzejmie i informujemy, że jednym z podmiotów, który odbierze laur promocyjny będą Panie z Paszenek, które wpisały na LPT Korowaja-chleb weselny.

czytaj więcej>>

Projekt pt. „Razem znaczy smacznie i zdrowo”.
__________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jabłoniu informuje o uzyskaniu dofinansowania na realizacje projektu pt. „Razem znaczy smacznie i zdrowo”. Celem projektu jest pobudzenie aktywności u kobiet z całego obszaru gminy Jabłoń w życie społeczne poprze integracje, wspólną naukę w zakresie żywieniowym, a także aktywne działania na rzecz rozwoju więzi społeczeństwa, przynależności do społeczeństwa wiejskiego i pozyskania wiedzy o zdrowiu i kulturze.

czytaj więcej>>

Projekt Warsztaty taneczne - Taniec łagodzi obyczaje
__________________________________________________________________________

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” realizuje projekt pn. Warsztaty taneczne - Taniec łagodzi obyczaje który jest dofinansowany ze środków Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w ramach programu „Na dobry początek”. Projekt ma na celu integrację wielopokoleniową dzieci oraz ich rodziców i dziadków podczas wspólnego występu, gier i zabaw z muzyką i tańcem oraz poprzez tworzenie wspólnego plakatu inspirowanego muzyką.

czytaj więcej>>

XXI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na XXI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbędzie się 25.02.2017 r. o godzinie 10.00 w sali sportowej ZSCKR w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

POMYSŁ + DOTACJA [SUKCES NA RYNKU PRACY!]
__________________________________________________________________________

OFERUJEMY • szkolenia i doradztwo • bezzwrotne dotacje na start do 23 398,68 zł/os. • wsparcie pomostowe do 1 200,00 zł/m-c (przez pierwsze 6 m-cy) oraz do 800,00 zł/m-c (przez kolejne 6 m-cy) DO UDZIAŁU ZAPRASZAMYosoby powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, należące co najmniej do jednej z grup: • osoby w wieku powyżej 50. roku życia • kobiety • osoby z niepełnosprawnościami • osoby długotrwale bezrobotne • osoby o niskich kwalifikacjach.

czytaj więcej>>

Wystawa bibliograficzna AUGUST ZAMOYSKI (1893-1970)
__________________________________________________________________________

Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na wystawę bibliograficzną AUGUST ZAMOYSKI (1893-1970) AUTORSKA GALERIA HOL Lublin, ul. Narutowicza 4. Na wystawie oprócz plansz są prezentowane rzeźby z plenerów rzeźbiarskich im. Augusta Zamoyskiego, które odbywają się w Jabłoniu. Autorem wystawy jest historyk sztuki - Andrzej Cebulak.

czytaj więcej>>

II Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek
__________________________________________________________________________

22 stycznia 2017r. po mszy świętej po godz. 12.00 w Kościele parafialnym pw. św. Tomasza bpa. z Willanowy odbył się II Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek. W koncercie wystąpiły: dzieci ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoń przygotowane przez Małgorzatę Kędracką, Rafał Dzyr z Dawidów, Adam Szypulski z Dawidów, Młodzieżowy zespół ludowy "Jabłoneczka" z Gimnazjum ...

czytaj więcej>>

Ferie Zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Podczas ferii zimowych, które odbywały się w dniach 23 - 27 stycznia 2017r. dzieci i młodzież miały zajęcia ruchowe jak i zajęcia kulinarne podczas których piekły samodzielnie przez siebie zrobioną pizzę jak i robiły ciasteczka. Odbył się również wyjazd do Parczewa do Fikolandu i kina na seans "Sing".

czytaj więcej>>

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017
__________________________________________________________________________

W związku z XIX edycją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem "25 PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni". Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej w Parczewie zwraca się z prośbą o przekazanie informacji do szkół na terenie gminy oraz zamieszczenie informacji dot. konkursu na stronach internetowych gmin. Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji jaką jest Państwowa Straż Pożarna.

czytaj więcej>>

OPRYSKIWACZE sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania
__________________________________________________________________________

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosićć do WIORiN w Lublinie. Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: o-parczew@piorin.gov.pl lub bezpośrednio w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, Oddział w Parczewie.

czytaj więcej>>

Ferie zimowe dla dzieci w WDK w Kolanie
__________________________________________________________________________

Dzieci z Kolana ci najmłodsi a także starsi korzystały z zajęć feryjnych, które odbywały się w WDK w Kolanie. Były to zajęcia plastyczne oraz kulinarne. Na zajęciach plastycznych powstawały kartki na Dzień Babci i Dziadka. Kartki z pięknymi życzeniami i magicznym kwiatem w środku podarowały swoim babciom i dziadkom.

czytaj więcej>>

26 lutego 2017 r. w Parczewie wystartuje „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
__________________________________________________________________________

Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski i organizowane jest równocześnie w kilkudziesięciu miastach. Ideą projektu biegowo - edukacyjnego "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym oraz promocja wiedzy na temat polskiego podziemia zbrojnego działającego na obszarze przedwojennej Polski w latach 1944 - 1963.

czytaj więcej>>

Ferie zimowe dla uczniów w WDK Paszenki i FB Paszenki 2017 rok
__________________________________________________________________________

Dzieci z Paszenek nie miały czasu na nudę. Dla uczniów, którzy zostali w domu, a chcieli ciekawie spędzić czas wolny Wiejski Dom Kultury i Filia Biblioteczna w Paszenkach przygotowały wiele atrakcyjnych zajęć. Dwa tygodnie ferii upłynęły niezwykle szybko i interesująco. Zorganizowano zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność i wyobrażnię.

czytaj więcej>>

Spotkanie noworoczno-opłatkowe dla osób samotnych z terenu Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

W dniu 25.01.2017 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Jabłoniu odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe dla osób samotnych z terenu Gminy Jabłoń. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.00. Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko i Przewodnicząca Rady Gminy Jabłoń Agnieszka Kuniszyk wspólnie przywitali zebranych składając im najlepsze życzenia od Samorzadu Gminy Jabłoń. Jak co roku spotkanie rozpoczęło się od modlitwy, którą odmówił wspólnie z zebranymi Ks. Karol Nasiłowski.

czytaj więcej>>

II edycja konkursu o tytuł „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego roku 2016"
__________________________________________________________________________

Celem konkursu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego” jest nagrodzenie różnych form działalności gospodarczej (usługi, handel, produkcja i gospodarstwo rolne) za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.

czytaj więcej>>

Rekrutacja do projektu "Zatrudnij się sam!"
__________________________________________________________________________

Firma CONSULTOR Sp. z o.o. w dniach 30.01.2017- 17.02.2017 r. planuje rekrutacje do projektu "Zatrudnij się sam!". Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

czytaj więcej>>

ZAPROSZENIE - SPOTKANIE NOWOROCZNO-OPŁATKOWE
__________________________________________________________________________

Samorząd Gminy Jabłoń serdecznie zaprasza osoby samotne na spotkanie noworoczno - opłatkowe, które odbędzie się 25 stycznia (środa) 2017 r. w Szkole Podstawowej w Jabłoniu o godz.16.00. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia się u swoich sołtysów lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu, tel. 833560006, wew. 26 lub 27, w terminie do 23.01.2017 r. Organizatorzy zapewniają transport osobom zainteresowanym.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie
__________________________________________________________________________

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091)...

czytaj więcej>>

Warsztaty Decoupage - Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zaprasza na Warsztaty Decoupage, pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 13 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 19.15 ...

czytaj więcej>>

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODŚNIEŻANIA
__________________________________________________________________________

Uwagi oraz problemy związane z odśnieżaniem dróg gminnych należy zgłaszać pod numerem tel. 502 283 230

Oferta zatrudnienia - Projekt "Mój biznes! - wsparcie przedsiębiosrczości kobiet ..."
__________________________________________________________________________

Project Hub Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, która w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Jagiellońska Przystań” realizuje w Powiecie Parczewskim, Bialskim, Biała Podlaska, Radzyńskim, Włodawskim projekt „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego” zatrudni od 01.02.2017 roku kierownika projektu.

czytaj więcej>>

Ferie Zimowe z GOK Jabłoń
__________________________________________________________________________

Zapraszamy na FERIE ZIMOWE z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jabłoniu. Plan zajęć podczas Ferii Zimowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. 22.01.2017 r. - II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek...

czytaj więcej>>

II Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek
__________________________________________________________________________

Parafia pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zapraszają na II Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 22 stycznia (niedziela) o godzi. 13.00 w kościele pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Dnia 25 stycznia 2017r. (środa) w ramach Ferii Zimowych organizowany jest wyjazd dla dzieci do Parczewa do Sali Zabaw "Fikoland" i Kina na film animowany "SING". Koszt wyjazdu - 35 zł od osoby.

czytaj więcej>>

Przyznanie dotacji na opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłoń
na lata 2017-2023"
__________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że wniosek o przyznanie dotacji założony w odpowiedzi na konkurs dotacji (III edycja) na wsparcie gmin w opracowaniu programów rewitalizacji został oceniony pozytywnie oraz uzyskał dofinansowanie w wysokości 36.000,00 zł.

czytaj więcej>>

Warsztaty świąteczne w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie
__________________________________________________________________________

Mając na uwadze zbliżające się święta Bożego Narodzenia WDK zorganizował warsztaty dla dzieci pod nazwą " Pieczemy świąteczne pierniki ''. Rozpoczęły się 19 listopada (sobota) i odbywały się raz w tygodniu.

czytaj więcej>>

Wniosek "Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń" - negatywnie oceniony.
__________________________________________________________________________

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu nr RPLU.04.01.00-06-0085/15 pn. "Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń" złożony w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020, po przeprowadzeniu oceny formalnej przez Komisję Oceny Projektów został negatywnie oceniony w zakresie spełnienia kryteriów formalnych poprawności.

czytaj więcej>>

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłoń uchwały Nr IX/52/15 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłoń uchwały Nr XV/97/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

XX Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XX Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Mobilne Punkty Informacyjne
__________________________________________________________________________

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

czytaj więcej>>

OGŁOSZENIE
__________________________________________________________________________

W dniu 5 grudnia 2016 r. przeprowadzone zostaną prace związane z poprawą jakości wody, poprzez chlorowanie wody w sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Młodzież z Jabłonia, stawiająca pierwsze kroki w zawodzie rolnika odbyła
staż zawodowy w Grecji!
__________________________________________________________________________

W kwietniu 2016 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, kształcących się na kierunku rolniczym, uczestniczyła w dwutygodniowym stażu zawodowym w Grecji. Praktyki odbyły się w ramach projektu "Nowoczesne i ekologiczne rolnictwo przyszłością Europy", o numerze 2015-1-PL01-KA102-015696, zrealizowanym przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

czytaj więcej>>

DOFINANSOWANIE STACJI UZDATNIANIA WODY W JABŁONIU
__________________________________________________________________________

10 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr CXXXVII/2856/2016 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej>>

Uroczystości rocznicowe w Kolanie - 2016
__________________________________________________________________________

Dnia 20 listopada 2016 roku w Kolanie miała miejsce uroczystość upamiętniająca wydarzenia Powstania Styczniowego, a w szczególności Bitwę pod Kolanem I Holendernią z 18 listopada 1863 r. Uroczystość rozpoczęła msza święta w Kościele Parafialnym w Kolanie.

czytaj więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 - Gmina Jabłoń"
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówieo Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Jabłoń zaprasza do złożenia oferty na „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 - Gmina Jabłoń"

czytaj więcej>>

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU
__________________________________________________________________________

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i Internetu.
Szkolenie ma za zadanie przełamać lęki i obawy związane z korzystaniem z komputera i z Internetu oraz zachęcić uczestników do wykorzystywania tych narzędzi w życiu codziennym - w pracy, w domu.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby spełniające następujące warunki:
• osoby powyżej 25 roku życia
• preferowane są osoby 50+ i niepełnosprawne
• wykształcenie co najwyżej średnie
• zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego

czytaj więcej>>

Wernisaż wystawy artystów Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej
im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie
__________________________________________________________________________

18 listopada 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się otwarcie wernisażu wystawy artystów Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie ...

czytaj więcej>>

98 rocznica Odzyskania Niepodległości
__________________________________________________________________________

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przywołuje na myśl, wszystkich tych, którzy w walce o wolność i niepodległość stracili to, co najcenniejsze - życie. To oni bronili naszej polskości, naszych domów, naszej tradycji, kultury, ale przede wszystkim wolności.

czytaj więcej>>

Budowa dróg gminnych w miejscowościach Gęś i Jabłoń
__________________________________________________________________________

Budowa drogi gminnej nr KDG 103765L w miejscowości Gęś. Roboty wykonał: PRDM Parczew. Koszt inwestycji - 82 000 zł. Ze środków Województwa Lubelskiego Gmina Jabłoń otrzymała dotację celową na inwestycję drogową w wysokości 40 tys. zł.

czytaj więcej>>

Wernisaż wystawy artystów ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej
__________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy artystów ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.

czytaj więcej>>

II Jarmark Pszczelarski
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na II Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 19 listopada 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie. Wstep wolny. Degustacja produktów pochodzących z ula, degustacja regionalnych wyrobów z miodu, prezentacja sprzętu prszczelarskiego.

czytaj więcej>>

Zajęcia Fitness w GOK Jabłoń
__________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zaprasza na zajęcia fitness, zajęcia rozpoczynają się dnia 18 listopada 2016 r. (i kolejno w każdy piątek miesiąca), pierwsze zajęcia gratis, kolejne po 5 zł od osoby.

czytaj więcej>>

98 Rocznica Odzyskania Niepodległości
__________________________________________________________________________

Zapraszamy serdecznie na obchody 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbedą się dnia 11 listopada 2016 r. w Jabłoniu. Godz. 11.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Tomasza bpa z Willanowy w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

XVIII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Wnioski na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM
__________________________________________________________________________

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym
i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016 r.

czytaj więcej>>

Czad i ogień – obudź czujność
__________________________________________________________________________

Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 2015 roku w Polsce odnotowano prawie 30 tys. pożarów mieszkań, 7414 osób trafiło do szpitala, 512 osób poniosło śmierć w pożarach, 50 osób zginęło od zatrucia tlenkiem węgla.

czytaj więcej>>

Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą
__________________________________________________________________________

W ZWIĄZKU Z ODNOTOWANYMI W POLSCE PRZYPADKAMI WIRUSA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ, PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PRZESYŁA FILM EDUKACYJNY DOTYCZĄCY ZASAD OCHRONY ŚWIŃ PRZED TĄ CHOROBĄ.

czytaj więcej>>

Konsultacje społeczne - I etap
__________________________________________________________________________

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Jagiellońska Przystań" informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie dostosowania procedur oceny i wyboru operacji do nowych wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

czytaj więcej>>

33 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie
__________________________________________________________________________

W piątkowe popołudnie 14 pażdziernika rozpoczął się 33 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie zakończył się w niedziele 16 pażdziernika. Wystąpiło 12 zespołów z całej Polski.Podziwialiśmy wspaniałe przedstawienia w oparciu o tradycje obrzędy i zwyczaje Polskiej wsi. Zespół Jarzębina z Paszenek zaprezentował teatr Spór o spadek scenariusz napisali Władysława Aleksandrowicz i Kazimierz Mackiewicz.

czytaj więcej>>

INFORMACJA O BEZPŁTANYCH KURSACH ZAWODOWYCH
__________________________________________________________________________

Młodzieżowe Centrum Kariery w Parczewie prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia dla młodzieży w wieku 18 - 24 lata. Osoby zainteresowane powinny spełniać następujące kryteria: Wiek 18 - 24 lat (nieukończone 25 lat), nieuczące się, niepracujące, nieposiadające wykształcenia wyższego.

czytaj więcej>>

BADANIE WZROKUI POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)
__________________________________________________________________________

W dniu: 25.10.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Zamojskiego 15 w Jabłoniu w godzinach od 08:00 do 12:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (83)356-00-24. Koszt badania ostrości wzroku - Koszt 5zł. Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - Koszt 10zł(Badanie Dodatkowe). Zapisy prowadzone będą do dnia 25.10.2016r.

czytaj więcej>>

XVII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 10 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości
- rozwój usług rolniczych"
__________________________________________________________________________

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

czytaj więcej>>

Rozwój usług rolniczych, zasady konkurencyjności wyboru wykonawców - ARiMR - Szkolenie
__________________________________________________________________________

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 20 października 2016 r. na szkolenie organizowane przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Lubelskiego OR i BP w Parczewie.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

czytaj więcej>>

Zaproszenie na IV Towarzyskie Zawody Spiningowe na zbiorniku wodnym w Paszenkach
__________________________________________________________________________

Miejsce i termin : Zbiornik Paszenki - 9 październik 2016 r. 2. Organizator : Koło Wędkarskie "Sazan" i Samorząd Gminy Jabłoń. 3 Uczestnicy : Wędkarze z kół Okręgu PZW w Białej Podlaskiej i porozumienia ściany wschodniej posiadający aktualne opłaty wędkarskie na 2016 r.

czytaj więcej>>

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne - Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań"
__________________________________________________________________________

Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań" zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się 23 września 2016 r. o godz. 9:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Jubileusz 90 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu - 10.09.2016
__________________________________________________________________________

10 września 2016 roku odbył się Jubileusz 90- lecia OSP w Jabłoniu. Było to podniosłe wydarzenie nie tylko dla strażaków, ale również dla całej społeczności Jabłonia. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w kościele w Jabłoniu w intencji strażaków, którą koncelebrował proboszcz parafii Jabłoń ks. Robert Mączka. Oprawę uroczystej mszy św. stworzyła Orkiestra Dęta OSP z Ostrowa Lubelskiego.

czytaj więcej>>

Dożynki Powiatu Parczewskiego - Jabłoń 2016
__________________________________________________________________________

4 września 2016r. w Jabłoniu miały miejsce Dożynki Powiatu Parczewskiego. Organizatorem tegorocznego Święta Plonów był Samorząd Powiatu Parczewskiego i Gminy Jabłoń oraz jednostki wspomagające: Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu i Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w kościele parafialnym pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy w Jabłoniu, którą odprawił ks. proboszcz Robert Mączka. Podczas nabożeństwa pobłogosławił wieńce, chleby dożynkowe...

czytaj więcej>>

Europejski Tydzień Sportu w Zespole Placówek Oświatowychw Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Od poniedziałku do piątku tj. 12-16 września 2016 r.w godzinach 17.00-21.00 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu zapraszamy na salę sportową przy Zespole Placówek Oświatowych w Jabłoniu.

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - wstępne zapisy
__________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń prowadzi wstępne zapisy dla właścicieli nieruchomości zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem dofinansowania środków PROW 2014-2020. Średni koszt przydomowej oczyszczalni na podstawie analizy kosztów poprzedniego etapu to około 13.800 zł netto z tego wkład własny 30 % kosztów inwestycji.

czytaj więcej>>

AZBEST - Nabór uzupełniający
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż w terminie od dnia 08-14.09.2016 r. w Urzędzie Gminy przyjmowane będą w ramach naboru uzupełniającego wnioski dotyczące realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2016, w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Nabór wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
__________________________________________________________________________

Rolniku, jeżeli chcesz rozpocząć działalność w dziedzinie przetwórstwa to od 29.09 do 28.10.2016 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków na małe przetwórstwo, czyli wsparcie inwestycji w przetwarzanie i obrót produktów rolnych. Max poziom dotacji to 300 tys. zł Umów się na indywidualne bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji.

czytaj więcej>>

BEZPŁATNE szkolenia oraz płatny staż w ramach projektu "Kierunek - PRACA"
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
__________________________________________________________________________

Jeśli jesteś osobą młodą (do 29 roku życia), nie kształcisz się oraz zamieszkujesz na terenie powiatów: lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, włodawskiego, bialskiego lub w mieście Biała Podlaska weź udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Lubelską Fundację Rozwoju.

czytaj więcej>>

Informacja o włączeniu syren alarmowych
__________________________________________________________________________

Informujemy, iż w dniu 1 września 2016 r. o godz. 12.00 zostaną włączone syreny alarmowe na 1 minutę - sygnał ciągły. Włączenie syren alarmowych będzie wyrazem pamięci o 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie - I przetarg
__________________________________________________________________________

WÓJT GMINY JABŁOŃ, 21-205 Jabłoń ul. Augusta Zamoyskiego 27 woj. Lubelskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY JABŁOŃ

czytaj więcej>>

INFORMACJA - STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017
__________________________________________________________________________

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 należy składać
od 1 do 15 września 2016 r. w Urzędzie Gminy Jabłoń - pok. nr 10, I piętro

 

Zakończenie wakacji na Orliku w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Zapraszamy serdecznie na zakończenie wakacji na Orliku w Jabłoniu. Odbędą się rozgrywki turniejowe w piłkę nożną w kat : dzieci z rocznika 2007 i młodsze, dzieci z roczników 2006-2004, mecz piłki nożnej pomiędzy rodzicami...

czytaj więcej>>

INSPEKCJA WETERYNARYJNA - GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
__________________________________________________________________________

W związaku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski, Główny Lekarz Weterynarii informuje co następuje. Ubój świń na użytek własny może być prowadzony przez hodowców wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w odpowiednich przepisach prawa...

czytaj więcej>>

Apel Głównego Lekarza Weterynarii
__________________________________________________________________________

W polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka. Apeluje do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach, gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne, aby nie nabywali świń bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego źródła...

czytaj więcej>>

XVI Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń - 14.08.2016 r.
__________________________________________________________________________

W dniu 14.08.2016 r na Orliku w Gęsi rozegrany został kolejny turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń. Do rozgrywek przystąpiło 5 drużyn, które rozegrały turniej w systemie każdy z każdym. Były to: Dawidy, Królewscy (Milanów), Orlik Jabłoń, Podmuch Palestyna (Rossosz) oraz gospodarze zawodów z Gęsi. Mecze rozgrywano 2x7 minut.

czytaj więcej>>

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ
__________________________________________________________________________

W związku z kolejnymi ogniskami afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie woj. podlaskiego informujemy iż odnotowano do tej pory 9 ognisk choroby w hodowlach trzody chlewnej. Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

czytaj więcej>>

POWIATOWE IGRZYSKA LZS PARCZEW 2016
__________________________________________________________________________

Po raz kolejny obroniliśmy tytuł najlepszej Gminy na IX Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych Mieszkańców Ziemi Parczewskiej! Pomimo ciężkich warunków atmosferycznych nasza ekipa w każdej konkurencji radziła sobie świetnie dowodem na to jest fakt że na 14 konkurencji drużynowych aż 7x nasi zawodnicy stawali na najwyższym podium 6x byliśmy drudzy i tylko raz tuż za podium na miejscu czwartym.

czytaj więcej>>

Informacja Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie
__________________________________________________________________________

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Parczewie zaprasza na bezpłatne szkolenia. Szczegóły w załączeniu.

czytaj więcej>>

43 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim
__________________________________________________________________________

W dniu 19 czerwca 2016 roku zespół Jarzębina z Paszenek brał udział w eliminacjach międzywojewódzkich 43 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim. Zaprezentował widowisko "Spór o spadek". Rada Programowa tegorocznej edycji zakwalifikowała nasz zespół do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

czytaj więcej>>

Zarządzenie nr 23/16 WÓJTA GMINY JABŁOŃ
__________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 23/16 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

czytaj więcej>>

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
__________________________________________________________________________

We wrześniu 2016 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej będzie obchodzony Europejski Tydzień Sportu (ETS) - inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2015 r. To ogólnoeuropejskie wydarzenie powstało z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności i realizowane jest pod hasłem #BeActive (Bądź Aktywny)

czytaj więcej>>

List Prezesa KRUS skierowany do rolników
__________________________________________________________________________

Szanowni rolnicy, lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadków można by uniknąć, przestrzegając zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

czytaj więcej>>

Zapraszamy do udziału w kursie języka angielskiego w ramach projekt "Kompetentni"
__________________________________________________________________________

Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej, posiadających wykształcenie max. ponadgimnazjalne, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podniesienia umiejętności z języka angielskiego, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

czytaj więcej>>

AZBEST - OSTATNI NABÓR !
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy informuje, iż w terminie od dnia 11 do 15 lipca 2016r. w Urzędzie Gminy Jabłoń, w ramach naboru uzupełniającego, przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe) na rok 2016 w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Konkurs na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu pt. "Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu" przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

czytaj więcej>>

Lubelski piknik z okazji szczytu NATO
__________________________________________________________________________

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”. Wydarzenie odbędzie się w dn. 8-9 lipca 2016 roku w Lublinie pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

czytaj więcej>>

Dożynki Powiatu Parczewskiego w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

W związku z organizacją Dożynek Powiatu Parczewskiego w Jabłoniu, które odbędą się 4 września 2016r. w Jabłoniu na stadionie sportowym zapraszamy do składania ofert na: 1. Zapytanie ofertowe - "Dmuchańce" 2. Zapytanie ofertowe - Lody 3. Zapytanie ofertowe - "Ogródek Piwny"

czytaj więcej>>

Kolonie nad morzem
__________________________________________________________________________

Lubelska Izba Rolnicza wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych organizują 14 dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia ( najstarsze dzieci urodzone w roku 2000), których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w okresie jakim jest organizowana kolonia.

czytaj więcej>>

"Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo"
__________________________________________________________________________

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci, za kilka dni koniec roku szkolnego i wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie w gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków.

czytaj więcej>>

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
__________________________________________________________________________

W dniu 14 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

czytaj więcej>>

Biała Niedziela w Gminie Jabłoń - 2016
__________________________________________________________________________

W dniu 5 czerwca 2016 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Jabłoniu odbyła się „Biała Niedziela”, w której uczestniczyło 11 lekarzy specjalistów i 6 pielęgniarek z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie. Pacjentom z terenu Gminy Jabłoń udzielono porad i świadczeń zdrowotnych: Liczba udzielonych konsultacji lekarzy specjalistów: kardiolog - 21 okulista (2 lekarzy) - 48 pulmonolog - 19 laryngolog - 24 ginekolog - 36 neurolog - 24 geriatra - 17 ortopeda - 29 dermatolog - 32 chirurg-urolog - 23 RAZEM KONSULTACJI - 273

czytaj więcej>>

Ankietowe Badania Rolne
__________________________________________________________________________

Od 1 czerwca do 31 lipca realizowane są przez GUS Ankietowe badania rolne : badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR), Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B), Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

czytaj więcej>>

Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF
__________________________________________________________________________

W pierwszą sobotę czerwca w Parczewie odbyły się Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. regulaminu CTIF. Otwarcia zawodów dokonał : Wiceprezes OP ZOSP RP w Parczewie Wiesław Nowak oraz
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie st.bryg.mgr.inż. Bernard Lipko. Powitano wszystkie drużyny i przybyłych gości oraz widzów na trybunach i rozpoczęto zawody.

czytaj więcej>>

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. "Zapobiegajmy pożarom"
__________________________________________________________________________

Z oceny prac plastycznych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego " Zapobiegajmy pożarom" dokonanej przez komisję ds. Młodzieży OW ZOSP RP w Lublinie, 09 lutego 2016 r. w składzie: 1. Andrzej Biernat - przewodniczący 2. Andrzej Grzesiuk - członek 3. Krzysztof Karaś - członek 4. Zbigniew Narolski - członek 5. Dariusz Gawlik - członek Stwierdzono, że do oceny na szczeblu wojewódzkim przesłano 142 prace z terenu województwa, wykonane różną techniką, z czego do oceny na szczeblu centralnym wybrano prace w poszczególnych grupach w/w jn:.

czytaj więcej>>

Dofinansowanie nowych pokryć dachowych w roku 2016 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż w terminie od dnia 06.06-10.06.2016 r. w Urzędzie Gminy przyjmowane będą w ramach naboru uzupełniającego wnioski dotyczące realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2016, w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

XVII Ogólnopolski Festiwal w Krainie Pierogów na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski Bychawa 28-29 maja 2016 r.
__________________________________________________________________________

Dnia 28 maja zespół Jarzębina z Paszenek promował produkty regionalne i tradycyjne z Gminy Jabłoń : takie jak korowaj - chleb weselny, parowańce z jagodami, pierogi zapiekane z soczewicą i mięsem oraz koladniki (pieczywo dla kolędników). Na scenie zespół przedstawił teatr obrzędowy - "Korowaj chleb weselny z Paszenek".

czytaj więcej>>

Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu zaprasza na DZIEŃ RODZINY, który odbędzie się 4 czerwca 2016 roku o godzinie 9.30 na kompleksie boisk Orlik 2012 w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie o konkursie
__________________________________________________________________________

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "SZKOŁA MARZEŃ" w DAWIDACH ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dawidach

czytaj więcej>>

Nowe nakładki bitumiczne na trzech drogach powiatowych w Gminie Jabłoń
__________________________________________________________________________

Przy współpracy samorządów Gminy Jabłoń oraz Powiatu Parczewskiego zostały wyremontowane trzy odcinki nawierzchni na drogach powiatowych o łącznej długości : 2,540 km za kwotę 270 000 zł, przy równym udziale finansowym z obydwu stron.

czytaj więcej>>


Realizacja projektu "Razem możemy więcej" - Stowarzyszenie "SZKOŁA MARZEŃ"
__________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa w Dawidach - Stowarzyszenie " SZKOŁA MARZEŃ" uczestniczy w projekcie " Lubelskie Lokalnie- Mikrodotacje FIO" finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

czytaj więcej>>

Biała Niedziela - 5 czerwca 2016 r.
__________________________________________________________________________

Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń, Jerzy Maśluch - Starosta Powiatu Parczewskiego, Marcin Sygut - Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zapraszają Mieszkańców Gminy Jabłoń w dniu 5 czerwca 2016 roku w godzinach 10.00 - 15.00 do Zespołu Placówek Oświatowych, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniuna bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów...

czytaj więcej>>

Dzień poświęcony Jadwidze Tokarskiej - 22.05.2016
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ POŚWIĘCONY JADWIDZE TOKARSKIEJ "Pod wspólnym dachem", który odbędzie się dnia 22 maja 2016 roku.

czytaj więcej>>

DZIEŃ INTEGRACJI - 19.05.2016
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃINTEGRACJI "Pod wspólnym dachem", który odbędzie się dnia 19 maja 2016 roku. W programie pokazy z fizyki i chemii, projekty edukacyjne uczniów gimnazjum...

czytaj więcej>>

Międzygminne zawody sportowo pożarnicze 2016
__________________________________________________________________________

Dnia 8.05.2016 w Jabłoniu, odbyły się międzygminne zawody sportowo pożarnicze. W zawodach udział wzięły jednostki OSP z terenu gmin : Sosnowica, Podedwórze, Jabłoń.

czytaj więcej>>

XIII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 19 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

LGD „Jagiellońska Przystań” ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji
__________________________________________________________________________

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 21-200 Parczew, ul. Harcerska 8, tel. 83 354 37 34 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji: Zakres obowiązków: 1. Organizacja naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej LSR) zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, w tym: przygotowywanie wniosku o uzgodnienie terminu naboru z Zarządem...

czytaj więcej>>

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
__________________________________________________________________________

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowościach: Jabłoń, Dawidy, Kolano, Gęś i Kudry.

czytaj więcej>>

I Gminny Rajd Rowerowy - 2016
__________________________________________________________________________

19 czerwca 2016r. odbędzie się I Gminny Rajd Rowerowy, którego organizatorem jest Wójt Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa w Gęsi i Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu. Rajd ma na celu popularyzację turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku na rowerach, promocję walorów turystyczno - krajoznawczych gminy Jabłoń...

czytaj więcej>>

OBWIESZCZENIE
__________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

ZAPRASZAMY NA MIĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2016
__________________________________________________________________________

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się dnia 8 maja 2016 r. o godzinie 10.00 na stadionie sportowym w Jabłoniu. W zawodach wezmą udział jednostki OSP z terenu gmin : Sosnowica, Podedwórze, Jabłoń.

czytaj więcej>>

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)
__________________________________________________________________________

W dniu: 10.05.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Zamojskiego 15 w Jabłoniu w godzinach od 8:00 do 12:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (83)356-00-24. Koszt badania ostrości wzroku - 5zł. Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10zł. Zapisy prowadzone będą do dnia 10.05.2016r.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych - Dębowa Kłoda 2016
__________________________________________________________________________

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych "Śladami Pieśni i Tradycji" odbył się 24 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie. W prezentacjach stanowiących eliminacje na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie, który odbędzie się 29 maja 2016r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Kolejnym etapem, a zarazem kończącym ten przegląd będzie 50. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, który odbędzie się w dniach 23 - 26 czerwca 2016r.

czytaj więcej>>

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego