Koło PZW Jabłoń

Zarząd Sazan:
Dariusz Kaczan - Prezes
Adam Romańczuk - Skarbnik, tel. 603 502 242
Dariusz Nastaj - W-ce prezes
Marek Dzyr - Sekretarz
Tomasz Zarzycki - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Cezary Górczyński
Krzysztof Kopyść
Wojciech Mroczek