Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Inwestycje drogowe na terenie Gminy Jabłoń realizowane wspólnie z Powiatem Parczewskim

Aktualności

01.10.2015

W 2015 roku Gmina Jabłoń realizowała wspólnie z Powiatem Parczewskim następujące inwestycje drogowe:

1) odnowa nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych:

nr 1604L Paszenki - Kolano - Zaniówka w miejscowości Paszenki na odcinku o długości 236 m.,

nr 1099L Kudry - Jabłoń w miejscowości Kudry na odcinku o długości 132 m.,

2) wykonanie parkingu przy drodze powiatowej nr 1099L w miejscowości Jabłoń (przy kościele) o długości 75 m. i szerokości 4,20 m.

Ogólny koszt inwestycji w Paszenkach i Kudrach - 62 840 zł w tym:

Gmina Jabłoń (przy zaangażowaniu funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw) - 31 420 zł
Powiat Parczewski - 31 420 zł


Inwestycja polegająca na budowie parkingu w miejscowości Jabłoń została zrealizowana z wykorzystaniem kostki brukowej
(pochodzącej z rozbiórki) przekazanej przez Powiat, natomiast stabilizacja oraz wykonanie prac budowlanych zrealizowane
zostały przez Gminę Jabłoń.


Koszt materiałów zakupionych przez Gminę Jabłoń - 7500 zł

Koszt robocizny wykonanej przez pracowników Urzędu Gminy Jabłoń - 18580 zł
Urząd Gminy Jabłoń

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego