Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Jabłoń na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu

Aktualności

 

Dodano : 06.07.2016 r.

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu pt. "Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu" przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.


ZAŁĄCZNIKI do ogłoszenia Wójta Gminy Jabłoń o otwartym konkursie na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu :


- REGULAMIN OFERTY

- FORMULARZ OFERTY

Wójt Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego