Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Kontakt

O Gminie

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27
21-205 Jabłoń

Email : ugjablon@jablon.pl

tel. 83 356 00 06
fax: 83 356 00 13Nr pok.

Imię i Nazwisko

Nazwa stanowiska pracy

Telefon, email

Zakres obowiązków

1

Halina Hapon

Kierownik USC

(83) 356 00 06 w. 21
usc@jablon.pl

zobacz

2

Roman Wójciuk

Skarbnik Gminy

(83) 356 00 06 w. 22

zobacz

2

Anna Mospinek

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

(83) 356 00 06 w. 22

zobacz

3

Teresa Diadik

Inspektor ds. gospodarki gruntami

(83) 356 00 06 w. 23

zobacz

3

Andrzej Atras

Podinspektor ds. wojskowych,
OC, działalności gospodarczej
i należności podatkowych

(83) 356 00 06 w. 23

zobacz

4

Ewelina Mroczek

Podinspektor ds. obsługi interesanta

(83) 356 00 06

zobacz

4a

Piotr Denejko

Sekretarz Gminy

(83) 356 00 06 w. 31

zobacz

4b

Dariusz Łobejko

Wójt Gminy

(83) 356 00 06 w. 30

zobacz

5

Agnieszka Baran

Podinspektor ds. wymiaru
podatków i opłat

(83) 356 00 06 w. 24

zobacz

5

Krystyna Pawłowska

Inspektor ds. obsługi kasy

(83) 356 00 06 w. 24

zobacz

5

Halina Zieńczuk

Inspektor ds. księgowości podatków
i opłat

(83) 356 00 06 w. 24

zobacz

6

Agnieszka Michalak

Inspektor ds. zamowień publicznych

(83) 356 00 06 w. 29

zobacz

11

Joanna Dzyr

Podinspektor ds. funduszy strukturalnych

(83) 356 00 06 w. 34

zobacz

12

Lucjan Kowalski

Podinspektor ds. obsługi informatycznej

(83) 356 00 06 w. 44

zobacz

13

Agnieszka Haczkur

Inspektor ds. kadr w oświacie

(83) 356 00 06 w. 32

zobacz

13

Katarzyna Szajda

Inspektor ds. księgowości finansowej w oświacie

(83) 356 00 06 w. 32

zobacz


Powrót do treści | Wróć do menu głównego