Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny

Aktualności

04.01.2018

W miesiącu grudniu 2017 r. Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan podpisał umowę o dofinansowanie na realizacje partnerskiego projektu
pn." Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny"
złożonego w ramach osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/16.Planowana inwestycja polegać będzie na zmodernizowaniu oświetlenia ulicznego na terenie siedmiu gmin partnerskich (Wisznice, Jabłoń, Milanów, Rossosz, Łomazy, Rokitno, Miasto Terespol). W ramach projektu na terenie gminy Jabłoń zostaną wymienione 446 opraw świetlnych - przestarzałe i energochłonne lampy zostaną zastąpione nowoczesnymi oprawami LED o mocy od 76 do 224W.

Wartość dofinansowania dla Gminy Jabłoń: 486 579, 90 zł
Termin realizacji: 2018 rok


Urząd Gminy Jabłoń


Powrót do treści | Wróć do menu głównego