Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

"Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń" - Rozstrzygnięcie protestu

Aktualności

07.03.2017

Jak informowaliśmy wcześniej wniosek o dofinansowanie projektu "Gmina z Energią - montaż instalacji OZE na terenie Gminy Jabłoń" po przeprowadzeniu oceny formalnej przez Komisję Oceny Projektów został negatywnie oceniony w zakresie spełnienia kryteriów formalnych poprawności. Projekt obejmuje montaż kotłów CO, instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła na terenie Gminy Jabłoń.

Gmina Jabłoń wniosła protest od wyników oceny.

W dniu 7 marca 2017 r. otrzymaliśmy informację, że Zarząd Województwa Lubelskiego nie uwzględnił protestu.

W związku z tym, że nasz protest nie został uwzględniony Gmina Jabłoń złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach procedury odwoławczej.

Jednocześnie Gmina Jabłoń planuje złożyć wniosek na działania związane z OZE w gospodarstwach indywidualnych w innych programach.


DO POBRANIA:

- PROTEST OD WYNIKÓW OCENY

- ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Urząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego