Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

"Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłoń."

Aktualności

17.05.2018

W związku z przyznaniem pomocy na realizacje projektu pn "Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłoń w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informujemy, że
- dnia 12 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą:
Zakład Usługowo-Handlowy Instalacji Sanitarnych i C.O. Jerzy Lewandowski ul. Parkowa 11/33, 21-500 Biała Podlaska na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń-7 szt. i w miejscowości Gęś-4 szt;
- dnia 15 maja 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą:
Investmil Grzegorz Chilimoniuk Czeberaki 21A, 21-210 Milanów na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej na odcinku ok. 252,5 m w miejscowości Jabłoń.

Poziom dofinansowania:63,63 %

Termin realizacji: Sierpień 2018 r.URZĄD GMINY JABŁOŃ

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego