Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

"Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłoń."

Aktualności

17.07.2017

Informujemy o przyznaniu pomocy na realizacje projektu pn "Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłoń." w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń- 7 szt. i w miejscowości Gęś- 4 szt., a także przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ok. 252,5 m w miejscowości Jabłoń.

Poziom dofinansowania: 63,63 %

Termin realizacji: 2018 r.


URZĄD GMINY JABŁOŃ

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego