Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

"Poprawa funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Jabłoń"

Aktualności

28.12.2017

Dnia 18 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko przy asygnacie Skarbnika - Romana Wójciuka podpisał umowę o dofinansowanie na realizacje projektu pn. "Poprawa funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Jabłoń" złożonego przez Gminę Jabłoń w ramach osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 6.3 Gospodarka odpadami, nabór RPLU.06.03.00-06-0009/17.

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jabłoniu. Inwestycja ta udoskonali proces przyjmowania odpadów dostarczanych przez mieszkańców Gminy Jabłoń oraz tymczasowego ich magazynowania do czasu zgromadzenia ilości zezwalającej na ekonomiczny transport.

Wartość dofinansowania: 171.812,11 zł
Termin realizacji: 2018 rok

Urząd Gminy Jabłoń

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego