Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Porozumienie OHP z jednostkami samorządu terytorialnego

Aktualności

30.05.2017

W dniu 29 maja 2017 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Jabłoń a Wójewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób młodych w wieku 15-24 lat z terenu naszej gminy.

Celem porozumienia jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej młodzieży pochodzącej z obszaru zdegradowanego, na którym został zidentyfikowany stan kryzysowy określony w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023"

Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak podpisał porozumienia o współpracy z przedstawicielami 53 jednostek samorządu terytorialnego na Lubelszczyźnie, w tym z Gminą Jabłoń reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłoń Dariusza Łobejko.

Urząd Gminy Jabłoń

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego