Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Program Rządowy "Aktywna tablica"

Aktualności

04.10.2017

W dniu 4 października 2017 r. zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 -"Aktywna tablica" (Dz.U. z 2017 r. poz. 1401) oraz porozumieniem zawartym w dniu 25 sierpnia 2017 roku z Wojewodą Lubelskim Lubelski Kurator Oświaty ogłosił wyniki kwalifikacji szkół do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -"Aktywna tablica".

W ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" wsparcie finansowe w województwie lubelskim otrzymały 132 organy prowadzące dla 280 szkół podstawowych na ogólną kwotę 3 882 472,27 zł w tym Szkoła Podstawowa "SGO Polesie" w Jabłoniu w wysokości 14.000,00 zł.

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół i organów prowadzących 
 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego