Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

"Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny"

Aktualności

06.06.2018

Tytuł projektu: "Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny"

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 5.5 Promocja niskoemisyjności

Wartość Projektu: 5 406 421,65 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 4 402 196,46 zł

Kwota dofinansowania: 3 741 866,99 zł

Cel główny: ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi na obszarze siedmiu gmin północnej Lubelszczyzny.
Najważniejsze zadania: w ramach projektu zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne na terenie siedmiu gmin partnerskich - łącznie 3045 przestarzałych opraw oświetleniowych zostanie wymienionych na energooszczędne lampy LED, w tym:
- 612 sztuk w gminie Wisznice
- 491 sztuk w Gminie Łomazy
- 446 sztuk w gminie Jabłoń
- 469 sztuk w gminie Milanów
- 120 sztuk w gminie Rossosz
- 562 sztuki na terenie miasta Terespol
- 345 sztuk w gminie Rokitno.

Ponadto zamontowanych zostanie 15 latarni LED z wmontowanymi ogniwami fotowoltaicznymi (10 szt. w gminie Wisznice oraz 5 szt. w gminie Łomazy), a w dwóch budynkach należących do gminy Wisznice (szkoła Podstawowa w Horodyszczu oraz budynek ośrodka zdrowia i WTZ na Wygodzie) wymienione zostaną kotły centralnego ogrzewania na nowoczesne, zasilane paliwem ekologicznym (pellet).

Przewidywane produkty i rezultaty:
1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 317,70 ton równoważnika CO2/rok
2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 76,58 GJ/rok
3. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 2 szt.
4. Liczba wspartych energooszczędnych punktów oświetleniowych - 2045 szt.

www.mapadotacji.gov

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego