Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Projekty UE

RPO - "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy"

RPO - Budowa dróg w miejscowościach Gęś i Jabłoń

RPO - Budowa dróg w miejscowości Jabłoń (osiedle Chmielnik)

RPO - Czysta Energia w Dolinie Zielawy - montaż instalacji solarnych

RPO - Promocja Kultury i Turystyki na terenie obszaru turystycznego „Dolina Zielawy”

PROW - Kompleksowa regulacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jabłoń

PROW - Odnowa miejscowości Jabłoń

PROW - Odnowa miejscowości Kolonia - Kolano

POKL - Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny

POKL - Szansa na lepszy start

POKL - Kurs na spawacza - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jabłoń

POKL - Rozwidlenie - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jabłoń

PROW - Przebudowa budynku na świetlice w Kalince

PROW - Wyposażenie z dociepleniem budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Kalince

PROW - Usprawnienie zbiórki odpadów komunalnych w gminie Jabłoń poprzez zakup ciągnika z przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów

PROW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy

PROW - Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Paszenki

PROW - Przebudowa budynku remizy na Świetlicę wiejską w Dawidach

PROW - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dawidy

PROW - Przebudowa zlewni mleka na galerię sztuki ludowej w Kolanie - Koloni

PROW - Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Gęś

PROW - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjno- wypoczynkowego oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kolano - Kolonia


Powrót do treści | Wróć do menu głównego