Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Propozycja zagospodarowania wolnej przestrzeni zlokalizowanej w miejscowości Jabłoń

Aktualności

29.05.2017

Szanowni Państwo,
W związku z podjęciem działań przygotowawczych do aplikowania o środki finansowane w ramach Działania 14.3 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPO WL 2014-2020, Wójt Gminy zaprasza mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji na zagospodarowanie wolnej przestrzeni zlokalizowanej przy ul. Augusta Zamoyskiego ( Ośrodek Zdrowia), ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Słoneczna. Propozycje zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zgłaszać na załączonym formularzu.

Wypełniony formularz należy przekazać do dnia 06.06.2017 r. drogą elektroniczną na adres: ugjablon@jablon.pl lub osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłoń, pok. Nr 3 (sekretariat)

ZAŁĄCZNIKI:
FORMULARZ - POBIERZ


Urząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego