Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy

Aktualności

21.02.2017

W dniu 16 lutego 2017r. została podpisana z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Parczew Spółka Akcyjna, z siedzibą ul. 11 listopada 170, Parczew, umowa na "Przebudowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy od km 28+053 w miejscowości Jabłoń do km 33+526 w miejscowości Dawidy".

Jest to wspólna inwestycja Powiatu Parczewskiego i Gminy Jabłoń, w ramach której wyremontowana zostanie nawierzchnia na odcinku ponad 5,4 km odcina drogi powiatowej biegnącej przez m. Jabłoń. Początek inwestycji to skrzyżowanie z drogą wojewódzką 815 (Wisznice-Parczew), zaś zakończenie - główne skrzyżowanie w m. Dawidy.


Wartość umowy wynosi
2 840 070,00 zł, z czego 63,63% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Urząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego