Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich w Paszenkach

Aktualności

04.05.2017

29 kwietnia 2017 r. w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich. Organizatorami przeglądu byli: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie, Wójt Gminy Jabłoń, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

Przed rozpoczęciem przeglądu Dariusz Łobejko, Wójt Gminy Jabłoń i Agnieszka Kuniszyk, przewodnicząca Rady Gminy w Jabłoniu wręczyli Władysławie Aleksandrowicz, kierownikowi zespołu ludowego "Jarzębina" z Paszenek w imieniu Samorządu Gminy Jabłoń podziękowanie i nagrodę rzeczową za "Korowaj - chleb weselny z Paszenek", który jako pierwszy został wpisany na listę produktów tradycyjnych z naszej Gminy i powiatu parczewskiego.

W Przeglądzie Teatrów Wiejskich zaprezentowali się :
1. Zespół ludowy "Jarzębina" z Paszenek, kier. Władysława Aleksandrowicz w widowisku pt.: "Ożenek Franka"
2. Zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia, kier. Leokadia Kusiuk w widowisku pt: "Palmowa niedziela"
3. Zespół ludowy "Wrzeciono" z Podedwórza, kier. Jolanta Burzec w widowisku "Gromniczna"
4. Zespól obrzędowy "Rumenok" z Hołowna, kier. Monika Mazurek, Aniela Halczuk w widowisku pt : "Hohoty"

Komisja z składzie: Iwona Niewczas instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Józef Obroślak, zastępca dyrektora WOK w Lublinie wysłuchała cztery widowiska, a o wynikach eliminacji do 44. Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim, który odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2017 r. poinformuje nas po zakończeniu przeglądów w całym województwie lubelskim.

Na zakończenie Bogumiła Sarnowska, dyrektor i Jadwiga Ogłozińska, instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Parczewie podziękowały zespołom za udział w przeglądzie i wręczyły wszystkim uczestnikom dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Zarząd Powiatu Parczewskiego. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i animatorom kultury ludowej za ogrom pracy włożony w przygotowaniesię do prezentacji teatralnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego