Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Przyznanie dotacji na opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023"

Aktualności

3.01.2017

Uprzejmie informujemy, że wniosek o przyznanie dotacji założony w odpowiedzi na konkurs dotacji (III edycja) na wsparcie gmin w opracowaniu programów rewitalizacji został oceniony pozytywnie oraz uzyskał dofinansowanie w wysokości 36.000,00 zł.

Celem rewitalizacji jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju gminy oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców.
"Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023" zakładać będzie wyprowadzenie ze stanu kryzysu obszarów zdegradowanych-miejscowości Kalinka, poprzez zastosowanie działań integrujących sferę społeczną, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną przy wykorzystaniu partycypacji społeczeństwa.

Wkrótce zostanie podany harmonogram prac związany z przygotowaniem "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023".

Wartość całkowita: 40.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 36.000,00Urząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego