Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Remont i przebudowa Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w m. Jabłoń

Aktualności

24.04.2017


Informujemy o uzyskaniu dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Remont i przebudowa Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w m. Jabłoń" w projekcie partnerskim z Gminą Podedwórze pt "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń" złożonego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL 2014-2020.

Zakres przedsięwzięcia na stacji ujęcia i uzdatniania wody w m Jabłoń obejmuje m.in.:

- rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody;
- remont posadzek i okładzin wewnętrznych;
- rozbudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej;
- remont instalacji technologicznej;
- remont i przebudowa instalacji elektrycznej i kontrolno - pomiarowej.

Więcej informacji:

UGJABLON.BIP.LUBELSKIE.PL


Urząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego