Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Remont i przebudowa Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w m. Jabłoń

Aktualności

24.04.2017


Informujemy o uzyskaniu dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Remont i przebudowa Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w m. Jabłoń" w ramach projektu partnerskiego z Gminą Podedwórze pt "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń" złożonego w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL.

Zakres przedsięwzięcia na stacji ujęcia i uzdatniania wody w m Jabłoń obejmuje m.in.:

- rozbudowa budynku stacji o pomieszczenie hali technologicznej;

- remont instalacji technologicznej w tym m.in. likwidacja zużytej studni S2, wymiana złóż w istniejących filtrach ciśnieniowych
oraz montaż 2 szt. filtrów ciśnieniowych nowych, wykonanie studni awaryjnej S4 o wydajności ok. 48m3/h,

- remont i przebudowa instalacji elektrycznej i kontrolno - pomiarowej w tym m.in. modernizacja systemu sterowania i pomiarów
z wizualizacją i sterowaniem procesami oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW.

- montaż systemu kontroli sieci wodociągowej

- montaż system radiowego odczytu wodomierzy 76kpl. wraz z zakupem modułu radiowego i oprogramowaniem.


Więcej informacji:

UGJABLON.BIP.LUBELSKIE.PLUrząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego