Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Skrzynka Elektronicza

Poradnik interesanta
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Jabłoń - Złóż wniosek
Uwaga!
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie http://www.epuap.gov.pl/
– konto jest bezpłatne) - Załóż kontoMetody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30– 15:15) do Punktu Obsługi Insteresanta mieszczącej
się w pokoju nr 1 na jednym z następujących nośnikach danych:

1. Dyskietka 1,44 MB
2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:

1. DOC, RTF
2. XLS
3. CSV
4. TXT
5. GIF, TIF, BMP, JPG
6. PDF
7. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego