Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Szkoła Podstawowa w Gęsi

Oświata

 

Szkoła Podstawowa w Gęsi
Gęś 165
21 - 205 Jabłoń
tel. 83 356 11 96
email: szkolawgesi@op.pl

RADA PEDAGOGICZNA :

Dyrektor - mgr Beata Lipińska
mgr Bożena Haleniuk
mgr Wioletta Tarasiuk
mgr Barbara Kalitka- Zelent
mgr Urszula Lewicka
mgr Danuta Gołacka
mgr Joanna Jaszczuk
mgr Agnieszka Burzec
mgr Barbara Wiczuk
mgr Marzena Korniluk
Ewa Lewczyńska
Aleksandra Dzyr

Zatrudnionych w pełnym wymiarze - 6
Zatrudnionych w niepełnym wymiarze - 6

 
WsteczPlayDalej
 

Szkoła Podstawowa w Gęsi jest jedną z pięciu szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Jabłoń, powiat Parczew. Gęś to miejscowość typowo rolnicza, jej mieszkańcy zajmują się głównie uprawą i hodowlą. Jedynie nieliczni dojeżdżają do pracy w pobliskim Parczewie. Przed wojną szkoła mieściła się w tak zwanym domu parafialnym (obecnie jest tam parking przykościelny). Nauczycielem był Antoni Panasiewicz. Między kierownikiem szkoły, organistą, księdzem dochodziło do nieporozumień. W 1933r. budynek domu parafialnego spłonął, z jakich przyczyn dokładnie niewiadomo. Zanim powstał nowy, nauczanie odbywało się w domu Państwa Panasiewiczów, Wertejuków i Deryłów. Rozpoczęto budowę nowej szkoły, część funduszy pochodziła ze sprzedaży ziemi. Obecnie szkoła mieści się w jednopiętrowym budynku położonym wzdłuż drogi zwanej "kamienną", gdyż przez wiele lat była to droga brukowa, zalana asfaltem dopiero w końcu lat siedemdziesiątych. Budynek szkolny został oddany do użytku tuż przed II wojną, wtedy był to budynek parterowy. Budowa przebiegała dość niefortunnie, ponieważ, gdy szkoła była prawie gotowa, wybuch pożar. Ostatecznie oddano ją do użytku tuż przed wojną. W okresie wojennym w czasie epidemii tyfusu w szkole był szpital. W latach 60-tych dobudowano piętro. W okresie rozbudowy szkoły nauczanie odbywało się w domach mieszkańców: u Państwa Nieścioruków, Dzyrów, Haczkurów, Lewczuków, Dołbniów. W latach 90- tych wybudowano kotłownię i założono centralne ogrzewanie. Obwód naszej szkoły obejmuje miejscowość Gęś i częściowo wieś Łubno. Jednak z zasady dzieci z Łubna uczęszczają do sąsiedniej szkoły ze względu na odległość. Organem prowadzącym jest Samorząd Gminy Jabłoń. Obsługę finansowo - kadrową prowadzi Zespół Obsługi Szkół Podstawowych i Gimnazjum powołany dla wszystkich podległych placówek w gminie. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Ze względu na niewielką liczbę uczniów w oddziałach niektóre zajęcia prowadzone są systemem łączonym. Najuboższe są objęte pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu.

 
WsteczPlayDalej
 

W budynku szkoły znajduje się 6 sal lekcyjnych, dobrze wyposażona pracownia komputerowa z 13 stanowiskami oraz dostępem do Internetu, biblioteka, zaplecze kuchenne, łazienki i biblioteka wiejska. Do punktu przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 11 dzieci. Poważnym mankamentem jest brak sali gimnastycznej. W deszczowe i chłodne dni zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na korytarzu szkolnym. Przed szkołą znajdują się boisko do gry w piłkę, nowoczesny plac zabaw oraz "Orlik". Wszyscy uczniowie w szkole pochodzą z jej obwodu. Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski nauczany we wszystkich klasach. Dodatkowo w klasach IV - VI prowadzony jest język rosyjski. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której wydawane są gorące posiłki dla uczniów. Korzysta z nich 100% uczniów. Uczniowie z rodzin najuboższych korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu. Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów w godzinach pracy szkoły. Umożliwia uczniom korzystanie na miejscu z różnych słowników, encyklopedii. W szkole dostępne są kserokopiarki, skaner, drukarki, tablica multimedialna, z których korzystają nauczyciele i uczniowie. Zajęcia szkolne odbywają się na jedna zmianę. Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski nauczany we wszystkich klasach. Dodatkowo w klasach IV - VI prowadzony jest język rosyjski. Aktualnie Rada Pedagogiczna składa się z 12 nauczycieli(łącznie z dyrektorem), spośród których 6 jest pełnozatrudnionych, pozostali pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. W szkole zatrudnionych jest również 4 pracowników obsługi. Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy, poszerzają wiedzę z zakresu dydaktyki, metodyki i wychowania oraz dostosowywania ich do potrzeb i wymogów zreformowanej szkoły poprzez udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli oraz poprzez zewnętrzny system doskonalenia. Są to warsztaty, kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe. W związku z małą ilość godzin dydaktycznych w większości posiadają kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów, w jednym wypadku nawet trzech. Część nauczycieli z naszej szkoły wychodząc również na zapotrzebowanie uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia posiada kwalifikacjie z oligofrenopedagogiki. Kalendarium z życia szkoły 2014/2015: - we wrześniu, w celu przybliżenia dzieciom lokalnych tradycji nauczyciele zorganizowali Święto Pieczonego Ziemniaka. Wspólnej zabawie nie było końca.. Tego samego dnia część uczniów brała udział w biegach przełajowych w Jabłoniu. -Dzyr Ewa- uczennica klasy V uczestniczyła w eliminacjach powiatowych Jesiennego Konkursu Recytatorskiego - 23.09.2014r. odbyła się szkolna wycieczka do teatru w Lublinie na przedstawienie pt: "Kot w butach". -01.12.2014r. zorganizowano wyjazd dla dzieci do Farmy Iluzji w Mościskach. Część wyjazdu została opłacona przez sponsorów, ponadto nauczyciele pozyskali artykuły spożywcze na mikołajkowe paczki dla wszystkich uczniów. Dzięki staraniom kadry pedagogicznej w tym wyjeździe mogły wziąć udział wszystkie dzieci ze szkoły.
- w dniu 07.12.2014r. przy kościele parafialnym w Gęsi nauczyciele sprzedawali wykonane z wspólnie z uczniami dekoracje bożonarodzeniowe. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu będą przeznaczone na wycieczkę szkolną. - wielkim wydarzeniem była uroczysta szkolna wigilia, w której uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy, jak i zaproszeni goście. Uroczystość odbyła się 19.12.2014r. - 13.01.2015r odbył się I Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Uczestniczyli w nim uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dawidach, Jabłoniu, Kolanie i Gęsi. Piękne wykonania zachwyciły publiczność oraz jury. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki a zwycięzcy nagrody rzeczowe i dyplomy. Już teraz zapraszamy na Konkurs Piosenki Dziecięcej, który odbędzie się na wiosnę w naszej szkole.

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego