Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


IdŸ do treœci

Spotkanie noworoczno-opłatkowe dla osób samotnych z terenu Gminy Jabłoń

Aktualnoœci

27.01.2017

W dniu 25.01.2017 r. w Zespole Placówek Oœwiatowych w Jabłoniu odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe dla osób samotnych z terenu Gminy Jabłoń. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.00. Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko i Przewodniczšca Rady Gminy Jabłoń Agnieszka Kuniszyk wspólnie przywitali zebranych składajšc im najlepsze życzenia od Samorzadu Gminy Jabłoń. Jak co roku spotkanie rozpoczęło się od modlitwy, którš odmówił wspólnie z zebranymi Ks. Karol Nasiłowski. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem życzšc sobie pomyœlnoœci na 2017 r. Uatrakcyjnieniem tego spotkania był występ solowy Joanny Kamola, a w trakcie trwania poczęstunku kolędy jak i znane pieœni ludowe œpiewał Chór Parafialny wspólnie z uczestnikami.


Organizatorzy Gminny Oœrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu i Samorzšd Gminy Jabłoń serdecznie podziękowali za przybycie
na spotkanie i zaprosili na kolejne spotkanie w 2018 roku.

<< ZOBACZ GALERI˜Ę ZDJ˜ĘĆ >>


 
 

Powrót do treœci | Wróć do menu głównego