Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłoń"

Aktualności

28.12.2017

W dniu 18 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie na projekt pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłoń" złożonego przez Gminę Jabłoń w ramach osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, nabór RPLU.05.02.00-iż.00-06-001/16.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja:

- budynku Szkoły Podstawowej w Gęsi,
- budynku Szkoły Podstawowej w Kolanie
- budynku Szkoły Podstawowej w Dawidach,
- budynku Szkoły Podstawowej w Paszenkach,
- budynku Szkoły Podstawowej w Jabłoniu,
- budynku Urzędu Gminy w Jabłoniu.

Wartość dofinansowania: 2.169 455,65 zł
Termin realizacji: 2018-2020 rok

Urząd Gminy Jabłoń

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego