Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" Jabłoń 2016

Aktualności

15.02.2016

W lutym 2016 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu i Urząd Gminy w Jabłoniu.

W pierwszym etapie odbyły się eliminacje międzyszkolne, w których udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych z Paszenek, Kolana, Gęsi, Dawid i Jabłonia oraz młodzież z Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu i młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.
Eliminacje międzyszkolne w szkołach podstawowych odbyły się w dniach 02-02.2016r. Wzięło w nich udział ogółem 28 dzieci. Opiekunami uczestników Turnieju w poszczególnych szkołach byli: Izabella Bilkiewicz- SP Jabłoń, Wioletta Tarasiuk- SP Gęś, Bożena Wołos- SP Dawidy, Zbigniew Milaniuk- SP Kolano oraz Renata Waszczuk- SP Paszenki.. Turniej przygotował i przeprowadził dh Mirosław Kusiuk- Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu przy pomocy sekretarza gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych- Stanisława Chilimoniuka oraz druha Łukasza Kuniszyka - który jednocześnie pełnił funkcję fotografa.

Uczestnicy eliminacji szkolnych musieli rozwiązać test przygotowany przez dh Mirosława Kusiuka, składający się z 33 pytań dla szkół podstawowych i 44 pytań dla szkół gimnazjalnych o zróżnicowanym stopniu trudności.W wyniku eliminacji międzyszkolnych jury wyłoniło po 2 osoby z największą punktacją do eliminacji gminnych. Były to:


Magdalena Burzec - Dawidy
Jakub Bojko- Dawidy
Ewa Dzyr - Gęś
Gabriela Skrzypkowska - Gęś
Filip Wawryszuk - Kolano
Kinga Mostowiec - Paszenki
Małgorzata Sobczuk - Paszenki
Natalia Szwaj - Jabłoń
Jakub Mroczek - Jabłoń

W wyniku eliminacji gminnych szkół podstawowych wyłoniono następujących zwycięzców:
1-miejsce Kinga Mostowiec- SP w Paszenkach
2-miejsce Małgorzata Sobczuk- SP w Paszenkach
3-miejsce Ewa Dzyr - SP w Gęsi

Dwie pierwsze osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.
Eliminacje gminne Turnieju w Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu odbyły się 05.02.2016r. Wzięło w nich udział 17 uczniów. Jury w składzie: Mirosław Kusiuk- przewodniczący, Stanisław Cilimoniuk- sekretarz , Marzena Zieńczuk- członek oraz opiekun uczestników i Łukasz Kuniszyk - członek

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
1-miejsce Marcelina Kucyk
2-miejsce Celina Dąbrowska
3-miejsce Marta Waszczuk

Eliminacje gminne Turnieju w ZSCKR w Jabłoniu odbyły się 04.03.2016r. Wzięło w nich udział 33 uczniów.
Jury w składzie: Mirosław Kusiuk- przewodniczący, Jerzy Gubański- sekretarz, Rafał Stańko -członek

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
1. Kolenda Piotr
2. Woch Łukasz
3. Baranowski Mariusz

Wytypowane osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.

Za udział wszyscy uczestnicy Turnieju z poszczególnych szkół otrzymali dyplomy a za trzy pierwsze miejsca w każdej ze szkół nagrodą były statuetki, które zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Jabłoniu. Wszyscy opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Mirosław Kusiuk

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego