Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" Jabłoń 2017

Aktualności

10.03.2017

W lutym 2017r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu i Urząd Gminy w Jabłoniu. W pierwszym etapie odbyły się eliminacje międzyszkolne, w których udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych z Paszenek, Kolana, Gęsi, Dawid i Jabłonia oraz młodzież z Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu i młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.

Eliminacje międzyszkolne w szkołach podstawowych odbyły się w dniach 07-10.02.2017r. Wzięło w nich udział ogółem 27 dzieci. Opiekunami uczestników Turnieju w poszczególnych szkołach byli:
Izabella Bilkiewicz-SP Jabłoń, Wioletta Tarasiuk-SP Gęś, Anna Oniszczuk-SP Dawidy, Zbigniew Milaniuk-SP Kolano,Renata Waszczuk-SP Paszenki.
Turniej przygotował i przeprowadził dh Mirosław Kusiuk- Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu przy pomocy pracownika Urzędu Gminy w Jabłoniu -Andrzeja Atrasa.

Uczestnicy eliminacji szkolnych musieli rozwiązać test przygotowany przez dh Mirosława Kusiuka, składający się z 44 pytań dla szkół podstawowych i 40 pytań dla szkół gimnazjalnych i 33 pytań dla szkół ponadgimnazjalnych o zróżnicowanym stopniu trudności.
W wyniku eliminacji międzyszkolnych jury wyłoniło po 2 osoby z największą punktacją do eliminacji gminnych. Byli to:

Małgorzata Sobczuk - Paszenki
Kinga Mostowiec - Paszenki
Jakub Anaszewski- Kolano
Filip Wawryszuk- Kolano
Aleksandra Waszczuk- Gęś
Szymon Haczkur- Gęś
Magdalena Dzyr- Dawidy
Magdalena Burzec- Dawidy
Natalia Szwaj- Jabłoń
Zofia Łobejko- Jabłoń

W wyniku eliminacji gminnych szkół podstawowych wyłoniono następujących zwycięzców:

1-miejsce Natalia Szwaj z SP w Jabłoniu
2-miejsce Kinga Mostowiec z SP w Paszenki
3-miejsce Aleksandra Waszczuk z SP w Gęsi

Dwa pierwsze miejsca będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie. Eliminacje gminne Turnieju w Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu odbyły się 10.02.2017r. Wzięło w nich udział 8 uczniów. Jury w składzie: Mirosław Kusiuk- przewodniczący, Andrzej Atras- pracownik Urzędu Gminy, Marzena Zieńczuk- członek oraz opiekun uczestników .

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

1-miejsce Celina Dąbrowska
2-miejsce Magda Waszczuk
3-miejsce Marcelina Jaworska

Dwa pierwsze miejsca będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie. Eliminacje gminne Turnieju w ZSCKR w Jabłoniu odbyły się 22-02-2017r. Wzięło w nich udział 28 uczniów.

Jury w składzie: Marta Harasim - Stańko - przewodniczący, Rafał Stańko-sekretarz oraz Artur Paterek - członek
Wyłoniono następujących zwycięzców:

1-miejsce Daniel Czekiejda
2-miejsce Natalia Łuć
3-miejsce Kamil Aleksandrowicz

Dwa pierwsze miejsca będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie.
Za udział wszyscy uczestnicy Turnieju z poszczególnych szkół otrzymali dyplomy a za trzy pierwsze miejsca w każdej ze szkół nagrodą były statuetki strażackie, które zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Jabłoniu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Przewidywany termin eliminacji powiatowych - 21 marzec 2017r.

Mirosław Kusiuk

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego