Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Nabór kandydatów na urzędników wyborczych

Aktualności

22.02.2018

Informacja o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkchję urzędnika wyborczego.

Dołączona do zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia powinna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” np. przez pracodawcę,

Każdego zainteresowanego kandydata należy zapoznać z następującą treścią: „ w związku z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych”.


Załączniki:


1. Informacja o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie oraz zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów - POBIERZ
2. Uchwała PKW w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych - POBIERZ

 
 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego