Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA WYPRAWKI SZKOLNEJ

Aktualności

26.08.2015


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom pobierającym naukę w roku szkolnym 2015/2016 w klasie III oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.


Miesięczna wysokość dochodów na osobę nie może przekroczyć 574 zł. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty 225 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej. Wyprawka szkolna przyznawana jest na wniosek rodziców ucznia. Wnioski do nabycia w Sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 4) oraz na stronie internetowej www.jablon.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Jabłoń. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Termin składania wniosków upływa w dniu 4 września 2015 r.


Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników po okazaniu dowodu zakupu (faktury).


DO POBRANIA : WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016

Urząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego