Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Zakończenie prac remontowych i przebudowy Stacji Ujęcia i Uzdatniania wody w m. Jabłoń

Aktualności

03.01.2018

W 2017 roku zakończyły się prace związane z remontem i rozbudową SUW w m. Jabłoń, w ramach zadania zostały przeprowadzone następujące prace:
- rozbudowa budynku stacji o pomieszczenie hali technologicznej;
- remont instalacji technologicznej w tym m.in. likwidacja zużytej studni S2, wymiana złóż w istniejących filtrach ciśnieniowych oraz montaż 2 szt. filtrów ciśnieniowych nowych, wykonanie studni awaryjnej S4 o wydajności ok. 48m3/h,
- remont i przebudowa instalacji elektrycznej i kontrolno - pomiarowej w tym m.in. modernizacja systemu sterowania i pomiarów z wizualizacją i sterowaniem procesami oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW.
- montaż systemu kontroli sieci wodociągowej
- montaż system radiowego odczytu wodomierzy 76kpl. wraz z zakupem modułu radiowego i oprogramowaniem.

Wydatki poniesione w ramach projektu przez Gminę Jabłoń - 1 187 969,07 zł, kwota dofinansowania 820 954,23 zł. Prace były prowadzone w ramach projektu Partnerskiego pt "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń", liderem którego jest Gmina Podedwórze, uzyskał on dofinansowanie w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL 2014-2020. Prace były prowadzone przez firmę: BENERAT i SYN PUPH s.c. Benerat Maciej, Benerat Wojciech.


<<<GALERIA INWESTYCJI>>>


Urząd Gminy Jabłoń

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego