Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

"Zapobiegajmy pożarom" - konkurs plastyczny, eliminacje gminne

Aktualności

03.11.2015


Dnia 30.11.2015 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat: "Zapobiegajmy pożarom".

Organizatorem konkursu był: Wójt Gminy Jabłoń, Zarząd Główny Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

Na konkurs wpłynęło 47 prac. Komisja w składzie:
Mirosław Kusiuk - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu - przewodniczący
Katarzyna Matczuk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu - członek
Magdalena Łukasiuk - Animator kultury - członek
Biorąc na pierwszym miejscu samodzielność wykonanej pracy, następnie pomysłowość, technikę wykonania, związek z tematem i estetykę postanowiła wyłonić następujące osoby do eliminacji powiatowych następujące osoby:

Komisja wyłoniła po pięciu zwycięzców w każdej grupie wiekowej co jest jednoznaczne z nominacją uczestnika do eliminacji powiatowych konkursu plastycznego.

Grupa I - przedszkola
1. Dominik Gazda, kl. "0", Szkoła Podstawowa w Gęsi
2. Julia Chwalczuk, kl. "0" Szkoła Podstawowa w Gęsi
3. Weronika Szwaj, kl."0", Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
4. Rozalia Mańka, kl. "0", Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
5. Tomasz Łobejko kl. "0", Szkoła Podstawowa w Dawidach

Grupa II - szkoła podstawowa - kl. I - III
1. Anna Kucyk, kl. II, Szkoła Podstawowa w Gęsi
2. Magdalena Klimiuk, kl. III, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
3. Daria Gierej, kl. II, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
4. Filip Mostowiec, kl. I, Szkoła Podstawowa w Dawidach
5. Karolina Kowalczuk, kl. II, Szkoła Podstawowa w Dawidach

Grupa III - szkoła podstawowa - kl. IV - VI
1. Piotr Szajda , kl. IV, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
2. Oliwier Matczuk, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
3. Aleksandra Bojko, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Dawidach
4. Patryk Szypulski, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Gęsi
5. Aleksandra Waszczuk, kl. V, Szkoła Podstawowa w Gęsi

Grupa IV - gimnazjum
1. Mateusz Sokołowicz, kl. II, Gimnazjum im. W Witosa w Jabłoniu
2. Dominika Mironiuk, kl. III, Gimnazjum im. W Witosa w Jabłoniu
3. Magda Waszczuk, kl. II, Gimnazjum im. W Witosa w Jabłoniu
4. Klaudia Kaliszyk, kl. III, Gimnazjum im. W Witosa w Jabłoniu
5. Weronika Mironiuk, kl. III, Gimnazjum im. W Witosa w Jabłoniu

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego