Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Zapusty na ludowo - Paszenki 2017

Aktualności

03.03.2017

W ostatnią niedzielę karnawału 26.02.2017 roku w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbyły się "Zapusty na Ludowo" oraz podsumowanie roku kulturalnego 2016. Wyróżniono zespoły ludowe i animatorów kultury za szczególne zaangażowanie w promocję kultury i tradycji ludowych w Gminie Jabłoń, powiecie, województwie. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu Pani Katarzyna Matczuk w podziękowaniu za twórczą pracę ufundowała statuetki i dyplomy uznania które otrzymali:


- Mlodzieżowy zespół ludowy "Jabłoneczka" z Gimnazjum im. W.Witosa w Jabłoniu

- Zespół "Jarzębina" z Paszenek

- Zespół "Kalina" z Jabłonia

- Zespół śpiewaczy "Seniorzy" z Jabłonia

- Zespół "Prządki" z Kolana

- Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek

- Mikołaj Zieńczuk z Paszenek

oraz

Pani Barbara Wikło Dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabloniu

Pani Agnieszka Wasilewska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu

Pani Ewa Abramczuk Instruktor Wiejskiego Domu Kultury w Kolanie

Pani Władysława Aleksandrowicz Instruktor Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach

Pani Bogusława Makarewicz Animator Kultury Świetlicy Wiejskiej w Kalince

W uroczystości udział wzieły również zespoły Marysieńki ze Starych Szpaków, Worgulanki z Worgul oraz zespoły z Przegalin Dużych Przegalinianki i Ziemianki.

Miło nam było gościć Księdza Proboszcza Parafi Paszenki Adama Haraszczuka, Panią Przewodniczącą Rady Gminy Jabłoń Agnieszkę Kuniszyk, Pana Wójta Gminy Jabłoń Dariusza Łobejko, Panią Przewodniczącą Komisji Społecznej Rady Gminy w Jabłoniu Magdalenę Kamola, Pana Radnego Gminy Jabloń i Sołtysa wsi Paszenki Wiesława Trubaja, Skarbnika Gminy Jabłoń Romana Wójciuka i Dyrektora Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach oraz przybylych mieszkańców.

Organizatorami uroczystości był Wiejski Dom Kultury w Paszenkach, Zespół "Jarzębina", Filia Biblioteczna w Paszenkach i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.


Wiejski Dom Kultury w Paszenkach

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego