Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

"Zapusty na ludowo" w Paszenkach 2016

Aktualności

12.02.2016

"Zachowajcie to dziedzictwo
pomnóżcie to dziedzictwo
przekażcie je następnym pokoleniom"


W Gminie Jabłoń podtrzymujemy i kultywujemy pieśni, obrzędy i tradycje ludowe organizując różnego rodzaju spotkania, przeglądy i uroczystości związane z kulturą naszego regionu. Jedną z uroczystości jaka na stałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych to "Zapusty na ludowo", które odbyły się 7 lutego 2016r. w Paszenkach. Organizatorami uroczystości był Wiejski Dom Kultury w Paszenkach, Zespół ludowy "Jarzębina", Filia Biblioteki w Paszenkach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

W zapustach udział wzięły zespoły: śpiewaczy "Prządki" z Kolana, ludowy "Kalina" i śpiewaczy "Seniorzy" z Jabłonia, ludowy "Jarzębina" z Paszenek oraz zaprzyjaźnione zespoły z Przegalin Dużych "Ziemianki" i "Przegalinianki". Prócz zespołów miło nam było gościć Agnieszkę Kuniszyk - przewodniczącą Rady Gminy w Jabłoniu, Magdalenę Kamola - przewodniczącą komisji społecznej Rady Gminy w Jabłoniu, Wiesława Trubaja - radnego Gminy Jabłoń i sołtysa wsi Paszenki, Justynę Kowalską - Babicz - dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jabłoniu, pracowników kultury, oświaty i bibliotek oraz mieszkańców lokalnej społeczności. Podczas uroczystości miało miejsce podsumowanie roku kulturalnego 2015. Zostały wręczone statuetki i dyplomy w podziękowaniu za aktywną działalność kulturalną, za pracę, zaangażowanie, krzewienie kultury, podtrzymywanie tradycji i obyczajów, wsparcie i pomoc w organizowaniu różnego rodzaju uroczystości oraz promocję Gminy Jabłoń.

Podziękowania otrzymali:
1. Młodzieżowy zespół ludowy "Jabłoneczka" z Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu
2. Zespół ludowy "Jarzębina" z Paszenek
3. Zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia
4. Zespół śpiewaczy "Seniorzy" z Jabłonia
5. Zespół śpiewaczy "Prządki" z Kolana
6. Zespół śpiewaczy "Gęsianki" z Gęsi
7. Barbara Wikło - dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
8. Justyna Kowalska - Babicz - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Jabłoniu
9. Marzena Zieńczuk - nauczyciel Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu
10. Władysława Aleksandrowicz - instruktor Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach
11. Ewa Abramczuk - instruktor Wiejskiego Domu Kultury w Kolanie
12. Bogusława Makarewicz - animator kultury w Świetlicy Wiejskiej w Kalince
13. Danuta Kliszczewska - bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Kolanie
14. Józefa Osipiuk - bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Paszenkach
15. Magdalena Łukasiuk - animator kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego