Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

Aktualności

14.04.2016

W związku z obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wynikającym z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), uprzejmie proszę o wypełnienie poniższego zgłoszenia i przekazanie do Urzędu Gminy Jabłoń (pokój nr 7) osobiście, pocztą lub w formie elektronicznej na adres email: gzk@jablon.pl

Zgłoszenie nie dotyczy właścicieli, którzy brali udział w realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych przez Gminę Jabłoń w latach poprzednich.


ZAŁĄCZNIKI :

- Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Jabłoń
Adam Januszko

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego