III miejsce Gminy Jabłoń wśród liderów w ogólnopolskim rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Gmina Jabłoń zajęła III miejsce w ogólnopolskim rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" w kategorii "Wykorzystanie środków z funduszy UE - Inwestycje transportowe w latach 2014-2018" wśród gmin wiejskich.

Wyniki rankingu ogłoszono 2 października 2019 r. na XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów. Wójt Dariusz Łobejko odebrał nagrodę podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Ranking został opracowany przez prof. dr hab. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawę jego opracowania stanowiła analiza wydatkowania dotacji unijnych, z jakich korzystały samorządy w Polsce od 2014 roku (od momentu rozpoczęcia trwającej cały czas perspektywy budżetowej UE), przeznaczonych na inwestycje transportowe.

Ranking wykorzystania środków europejskich na inwestycje transportowe 2014–2018 -
POBIERZ
   

 

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

UWAGA!!!!!!

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR" uprzejmie informujemy, że 14.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej tj:

 • Umowy o powierzenie grantu
 • Regulaminu konkursu
 • Schematu grantowego
 • Oświadczenia

Uprawnionymi osobami są dzieci, uczęszczające do szkoły podstawowej lub średniej, które łącznie spełniają poniższe punkty:

a) zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej. [1]

c) nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

W ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, przyznawane jest wsparcie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Wnioski o granty mogą składać gminy popegeerowskie.

Na co można uzyskać wsparcie ?

- Sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

- Usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 
Oświadczenia do wypełnienia można pobrać w Urzędzie Gminy Jabłoń pok. nr 12. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Jabłoń pok. nr 12 (Joanna Dzyr, tel. 83 356 00 06 w.34), w terminie do 27 października 2021 roku.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

[1] W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych ppgr, wskazane jest  dołączyć go do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".
 
Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Jabłoń www.jablon.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Tablica Ogłoszeń" oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłoń.
 
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 20 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Jabłoń lub mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii lub uwag do Urzędu Gminy Jabłoń.
 
Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Urząd Gminy Jabłoń

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń! Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, znajomych, pracę… Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, dając nam duże powody do niepokoju. Statystyki zakażeń bezwzględnie obnażają nasze słabości. Nie pozwólmy, aby postrzegano nas jako społeczność, która nie ma zaufania do nauki:

 • nie stosuje się do obowiązujących zaleceń!,
 • nie zachowuje zasad higienicznych i sanitarnych!,
 • lekceważy obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych!,
 • nie zachowuje dystansu społecznego!,
 • a przede wszystkim, nie stosuje szczepień ochronnych!

Na tle kraju województwo lubelskie jest jednym z najsłabiej zaszczepionych przeciw COVID-19 regionem w Polsce. I równocześnie na czele statystyk zakażeń. Nagminnie rośnie liczba placówek, w których uczniowie częściowo lub w całości przechodzą na naukę zdalną, rośnie liczba kwarantann, a rodzice muszą w tym czasie zapewnić dzieciom opiekę i pozostać w domu. Z powodu ognisk w zakładach pracy pracodawcy zmagają się z różnymi problemami. Podmioty medyczne, w których zdarzają się zakażenia nie mogą bezpiecznie udzielać pomocy pacjentom, a zakażenia w obrębie ognisk domowych paraliżują życie rodzinne, często przekreślając zaplanowane atrakcje i destabilizując codzienne plany…


Za to, co się dzieje wokół, odpowiada każdy z nas, w każdej chwili, gdy wykazujemy odpowiedzialność i w każdej chwili, gdy lekkomyślność bierze przewagę nad rozsądkiem. Często za tą lekkomyślność wysoką ceną muszą zapłacić inni, nasi bliscy, lub osoby których nie znamy.

RAZEM MOŻEMY TO ZMIENIĆ!

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Kalince

9 października 2021 r. przy Świetlicy Wiejskiej w Kalince odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka. To jesienne popołudnie spędzone przy ognisku z pieczonymi ziemniakami i kiełbaskami miało na celu integracje mieszkańców wsi Kalinki. Społeczność tejże miejscowości włączyła się do organizacji spotkania podczas którego nie mogło i zabraknąć konkurencji sportowych, zabaw i tańców przy muzyce.  Celem spotkania była integracja środowisk: dzieci, młodzieży i dorosłych, aktywne spędzanie wolnego czasu i współpraca sąsiedzka w przygotowaniu uroczystości. Dzień Pieczonego Ziemniaka odbył się dzięki sfinansowaniu go z pieniędzy funduszu sołeckiego.

Dziękujemy mieszkańcom wsi Kalina za współorganizację i  osobiste zaangażowanie w przygotowanie tego miłego popołudnia, a uczestnikom za obecność i dobrą zabawę.

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3010234179223064


 Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

KONKURS „Transgraniczny Rezerwat Biosfery - dziedzictwo naturalne Polesia Zachodniego”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, który jest organizowany pod nazwą „Transgraniczny Rezerwat Biosfery - dziedzictwo naturalne Polesia Zachodniego”. Organizatorami Konkursu jest Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Gmina Podedwórze, Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu oraz realizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV -VIII.
Przesłane zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym czasie.
Natomiast Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 15.10. 2021r. - 22.10.2021 r.
Tematyka: Prezentacja fotograficzna Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie jako regionu wyjątkowo cennego przyrodniczo.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu

Wernisaż Wystawy Malarstwa Urszuli Sawiuk

10 października 2021 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbył się Wernisaż Wystawy Malarstwa młodej artystki – Urszuli Sawiuk z Jabłonia pt. „Dzieci z Doliny Zielawy”. We wnętrzu galerii GOK zaprezentowane zostały portrety dzieci namalowane akwarelą. Na otwarcie wystawy przybyło wielu gości oraz rodzina i przyjaciele artystki.

Uroczystość rozpoczęła się od podziękowań  Dariusza Łobejko – Wójta Gminy Jabłoń oraz Katarzyny Matczuk – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu skierowanych do artystki. Następnie Pani Urszula osobiście podzieliła się swoją wiedzą odnośnie malarstwa akwarelowego oraz podziękowała wszystkim za przybycie, po czym nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy dla zwiedzających.

 Pani Urszula jest osobą bardzo skromną. Obrazy maluje wielką pasją. W chwil obecnej są to głównie portrety lecz w przyszłości jak mówi autorka rozszerzy swoje malarstwo o inną tematykę obrazów. Na obecnej wystawie można było podziwiać portrety dzieci. Podczas oglądania wystawy autorka przygotowała także dla najmłodszych uczestników warsztaty, podczas których mogli zaznajomić się z jedną z technik malarstwa akwarelą i spróbować własnych sił w tej dziedzinie.

Wszyscy uczestnicy, w tym także dzieci mieli okazję dzisiejszego dnia zaznajomić się z talentem młodej artystki i byli naprawdę pod ogromnym wrażeniem kunsztu malarskiego pani Urszuli. Goście, którzy licznie przybyli na wernisaż wystawy prac malarskich artystki nie kryli słów zachwytu.

Dziękujemy Pani Urszuli za to, że mogliśmy zorganizować pierwszą wystawę w jej twórczości artystycznej. Jest to dla nas bardzo ważne i jesteśmy dumni, że mamy tak zdolną osobę tuz obok siebie. Życzymy jej wielu sukcesów, wystaw, wernisaży i aby pasja i wena twórcza nigdy ją nie opuszczała. Patrząc na wykonane portrety od razu człowiek się uśmiecha bo jest w nich tyle kolorów, światła, a w ich wykonaniu na twarzach widać tylko radość w śmiejących się oczach i pełnej szczęścia i radości buzi.

Wystawę obrazów Urszuli Sawiuk można oglądać w galerii GOK w Jabłoniu w terminie do 7 listopada 2021 r., na co serdecznie zapraszamy.

 

Linki do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3010286032551212

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3015690955344053


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Konkursu plastyczny na plakat promujący szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący szczepienia przeciw COVID-19 pod Patronatem Wójta Gminy Jabłoń. Więcej informacji w załączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Wyniki konkursu plastycznego na plakat #SZCZEPIMY SIĘ

Miło nam poinformować o wynikach konkursu na plakat promujący szczepienia przeciw COVID-19 pod Patronatem Wójta Gminy Jabłoń. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny wszystkich prac, wyróżniła prace wg. szkół i kategorii wiekowej:

 1. Szkoła Podstawowa w Jabłoniu:
 • uczniowie kl. VII :
 • Wojciech Pawłowski
 • uczniowie kl. VIII :
 • Daria Gierej
 • Faustyna Kucyk
 • Julia Romaniuk
 1. Szkoła Podstawowa w Gęsi:
 • uczniowie kl. VII:
 • Amelia Czornak
 • Karol Iżko
 • uczniowie kl. VIII :
 • Natalia Skrzypkowska
 • Wiktoria Woźniak
 1. Szkoła Podstawowa w Dawidach:

           1) uczniowie kl. VII

 • Julia Kucyk
 1. Szkoła Podstawowa w Kolanie:
 • uczniowie kl. VII :
 • Martyna Karwacka
 • Oliwia Iżko
 • Oliwia Sikora

           2)   uczniowie kl. VIII :

 • Julia Sak
 1. Szkoła średnia ZSCKR w Jabłoniu:
 • Ewa Adrian
 • Justyna Naumczyk

Pozostali uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie dostaną małe upominki. Komisja dziękuje wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie za wykonanie oryginalnych plakatów promujących szczepienia przeciw Covid-19. Słowa podziękowania kierujemy również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali uczniów w twórczej pracy. Odbiór nagród zostanie ustalony indywidualnie.


Urząd Gminy Jabłoń

OZE w Gminie Jabłoń I - Zakończenie prac

W dniu 10 września 2021 r. zakończono wszystkie zaplanowane prace związane z realizacją projektu „OZE w Gminie Jabłoń I”.

W ramach projektu wykonano:

1. Dostawę i montaż 179 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, w tym:

 • 148 zestawów, każdy o mocy minimalnej 3,2 kW, składający się z 2 kolektorów i podgrzewacza o poj. 200l,
 • 31 zestawów, każdy o mocy minimalnej 4,8 kW, składający się z 3 kolektorów i podgrzewacza o poj. 300l.

Wykonawca: DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski, Kwidzyń

 

2. Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,2 kW- 10 szt.

Wykonawca: GOLDSUN Radosław Szewczuk, Zamość

 

3. Dostawę i montaż kotłów na biomasę w tym:

 • 1 szt. o mocy 50 kW
 • 4 szt. o mocy 24 kW
 • 8 szt. o mocy 15 kW

Wykonawca: MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec, Opole 

 

4. Dostawę i montaż pomp ciepła na ciepłą wodę użytkową o mocy 2,5 kW-2 szt.


Wykonawca: MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec, Opole

 

Całkowita wartość inwestycji: 1.963.684,27 zł brutto

Koszty kwalifikowane: 1.791,575,93 zł netto

Dofinansowanie: 65 % wartości netto.

Obecnie na terenie Gminy Jabłoń zamontowanych jest 527 szt. instalacji kolektorów słonecznych na domach jednorodzinnych oraz 7 szt. na budynkach użyteczności publicznej.

 

Projekt pn. „OZE w gminie Jabłoń I” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.


 


Urząd Gminy Jabłoń 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy