Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W tym roku obchodzimy 230 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która została przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej (nazwany później Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie, była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.


W Gminie Jabłoń uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Tomasza bpa. z Willanowy w Jabłoniu. Po uroczystej mszy świętej Dariusz Łobejko – wójt Gminy Jabłoń i Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu w imieniu całej społeczności złożyli wieńce i zapalili znicze na mogile poległych w Bitwie pod Jabłoniem żołnierzy SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga, pomniku płk Piotra Strzyżowskiego, tablicą pamiątkową przy Urzędzie Gminy w Jabłoniu, pomnikiem upamiętniającym 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, pomnikiem żołnierzy SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga i w Paszenkach na mogile dwóch nieznanych żołnierzy poległych w Bitwie pod Jabłoniem.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu