Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie jakość i dostępność infrastruktury drogowej oraz wyznaczenie kierunków działań do roku 2029. Wyniki ankiet posłużą do opracowania „Strategii rozwoju sieci transportowej w gminach partnerskich na lata 2020-2029” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”. Prosimy o zaznaczenie odpowiednich pól w poniższej tabeli, gdzie: 1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - dostatecznie, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze.

LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/dDmSjqq38JYNH1vV8